Month: Mayo 2019

Kagandahan ng Kabiguan

Ang Kintsugi ay isang basag na palayok na isang daang taon na. Sa halip na itago ang mga bitak sa palayok, dinikitan lang nila ito para maging maayos. Hinaluan ng ginto ang ginamit na pandikit. Kaya naman, nagkaroon ito ng kakaibang kagandahan mula sa pagkasira nito.

Sinabi naman sa Biblia na inaayos ng Dios ang ating mga sirang buhay o ang…

Nag-uumapaw na Habag

Ikinuwento ko sa aking kasama ang nangyayari sa isa kong kaibigan. Sinabi ko sa kanya na nagkakasala ang kaibigan ko at naaapektuhan sa ginagawa niya. Kaya, sinabi niya na idalangin namin ang isa’t isa. Nagulat naman ako dahil bakit kailangang kasama kami sa idadalangin.

Dahil tulad nga raw ng madalas kong sabihin sa kanya, si Jesus lang ang may kakayahan para…

Parangalan

Namamangha ako sa mga guwardiya na matikas na nakatayo habang nagbabantay sa Arlington National Cemetery. Libingan iyon ng mga sundalo na nagsakripisyo ng kanilang buhay noong panahon ng digmaan. Walang nakakalaam ng pangalan ng mga sundalong nakalibing doon tanging ang Dios lang. Matiyaga ang mga guwardiya na nagbabantay doon arawaraw at kahit masama ang panahon.

Minsan, nagkaroon ng malakas na bagyo…

Mahalaga tayo sa Dios

Nakaratay na sa kanyang higaan ang aking ina dahil na rin sa kanyang katandaan. Sumasalungat naman sa ganda ng panahon na aking natatanaw sa labas ng bintana sa lugar na iyon ang nag-aagaw buhay niyang kalagayan.

Naisip ko na malupit ang kamatayan. Anuman kasi ang ating gawing paghahanda sa ating kalooban para tanggapin ang kamatayan ng mahal natin sa buhay, makakaramdam…

Hindi Maayos

Sinasabi natin na hindi maayos ang ating sarili, pamilya, relasyon o maging ang ating pamahalaan kung nakikita nating hindi ito kumikilos nang ayon sa nararapat. Salungat ito sa salitang kaayusan. Dahil makikita naman natin na maayos ang lahat at kumikilos nang ayon sa nararapat.

Sinabi naman ni Pablo sa mga nagtitiwala kay Jesus sa Roma na hindi maayos ang kanilang relasyon…