Month: Hunyo 2019

Isa Pang Taon

Puputulin ko na sana ang tanim kong puting rosas. Sa tatlong taong paninirahan ko sa aming bahay, hindi ito masyadong namulaklak at hindi rin maganda ang pagkalat ng mga sanga nito sa aming bakuran.

Pero dahil masyado akong abala, hindi ko naituloy ang pagputol dito. Pagkaraan ng ilang linggo, nagulat ako nang mamulaklak ito ng marami. Napakaganda at napakabango ng mga…

Pananampalatayang may Gawa

Napansin ng aking kaibigan ang isang babae na naglalakad sa tabi ng kalsada. Inalok niya itong sumakay na sa kanyang sasakyan. Naawa siya nang malaman na wala na palang pera ang babae kaya naglalakad na lamang ito papasok sa kanyang trabaho. Napakainit pa naman noon at malayulayo ang kailangan niyang lakarin.

Ang pagpapasakay ng kaibigan ko sa babae ay isang halimbawa…

Bihag

Maraming obra ang hindi natapos ng sikat na iskultor at pintor na si Michaelangelo nang siya ay mamatay. Pero mayroon siyang apat na obra na inukit sa marmol na sinadya niya talagang hindi tapusin. Ito ay ang ‘Bearded Slave,’ ‘Atlas Slave,’ ‘Awakening Slave’ at ang ‘Young Slave.’ Nais ipakita ni Michaelangelo sa pamamagitan ng kanyang mga inukit kung ano ang pakiramdam ng maging habang buhay…

Paraan ng Pananalangin

Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Dios at hindi kailangan ng anumang hakbang para rito. Gayon pa man, minsan kailangan nating gumamit ng iba’t ibang paraan para mas maging masigla ang ating pananalangin. Natutunan ko kamakailan lang ang paraan na tinatawag na ‘Limang Daliring Pananalangin’ bilang gabay sa pananalangin para sa ibang tao.

Ganito ang paraan: Una, dahil ang hinlalaki ang pinakamalapit…

Ito ay Napakabuti

May mga araw na parang nagkakaugnay-ugnay ang lahat. Naranasan ko ito kamakailan lang. Noong araw na iyon, bago simulan ng aming pastor ang pangangaral tungkol sa Genesis 1, nagpakita muna siya ng mga larawan ng napakagagandang bulaklak. Pagkauwi ko naman sa bahay, puro larawan din ng mga bulaklak ang nakita ko habang nag-i-internet. At nang naglakad-lakad naman ako sa kakahuyan, iba’t…