Month: Nobyembre 2019

May Depekto

Napakametikuloso ng mga Hapon pagdating sa kanilang mga produktong pagkain. Para sa kanila, hindi lamang ito dapat maging masarap kundi dapat maganda rin itong tingnan. Mahalaga talaga sa kanila ang kalidad ng produkto kaya itinatapon nila kahit na maliit lang ang depekto nito. Pero nauso na ngayon ang tinatawag nilang produktong wakeari na ang ibig sabihi’y “may dahilan.” Hindi itinatapon…

Damayan ang Kapwa

May naimbentong kasuotan na kapag isinuot mo, pakiramdam mo’y naging matanda ka. Lalabo ang paningin mo, hihina ang pandinig at babagal ang pagkilos mo. Layunin ng kasuotang ito na tulungan ang mga nag-aalaga ng matatanda na mas maintindihan ang kanilang mga inaalagaan. May sinabi naman ang manunulat na si Geoffrey Fowler matapos niyang maranasang isuot ang kasuotang iyon. Sinabi niya,…

Pag-ani at Pasasalamat

Ilang libong taon na ang nakakaraan, nagtatag ang Dios ng bagong kapistahan para sa mga Israelita at sinabi Niya ito kay Moises. Ayon sa isinulat ni Moises sa Exodo 23, sinabi ng Dios, “Ipagdiwang din ninyo ang Pista ng Pag-ani sa pamamagitan ng pagdadala ng mga unang ani ng inyong bukid” (TAL. 16 ASD).

Sa panahon ngayon, ipinagdiriwang din sa…

Bagong Nalaman

Nang iuwi namin sa bahay ang aming batang inampon, desidido kaming mahalin siya at ibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Isa na rito ang makakain siya nang maayos. Pero kahit ginawa na namin ang lahat, hindi pa rin naging maayos ang kanyang kalusugan. Tatlong taon pa ang lumipas bago ko nalaman na may mga pagkain pala na hindi kayang tanggapin…