Month: Abril 2020

Pinalaya Na

Namangha kami nang makita namin ang Christ Church Cathedral sa Stone Town, Zanzibar. Ang kinatatayuan ng katedral na ito ay dating lugar kung saan nagaganap ang pinakamalaking bentahan ng mga alipin sa Silangang Aprika. Nais ng mga lumikha ng katedral na makita ng mga dadalaw dito kung paano pinalaya ng Salita ng Dios ang mga tao mula sa pagkaalipin. Hindi na…

Tumingin kay Jesus

Kung meron man akong nakikilalang matapat na tao, iyon ay walang iba kundi si Kuya Justice. Tapat si Kuya Justice sa kanyang asawa, sa kanyang trabaho bilang tagapaghatid ng sulat, at bilang tagapagturo ng mga bata sa aming simbahan. Bumisita ako muli sa aming simbahan at nakita ko muli ang bell na ginagamit ni Kuya Justice bilang panghudyat sa amin na…

Nagsasanay Pa

Niyaya ako ng guro ng aking anak na sumama para magbantay sa klase nila para sa isang aktibidad. Pero hindi ako pumayag. Paano ako magiging huwaran at modelo sa mga batang ito gayong marami rin akong mga pagkakamali at patuloy na nakakagawa ng kasalanan sa aking buhay? Ang Dios ang gumabay sa akin para mapalaki nang maayos ang aking anak. Pero…

Karunungan

Ang tanyag na manunulat at kritiko na si Malcolm Muggeridge ay nagtiwala kay Cristo sa edad na 60. Sa kanyang ika-pitumpu’t limang kaarawan ay nagbahagi siya ng dalawampu’t limang magagandang katotohanan tungkol sa buhay. Sinabi ni Muggeridge, “Wala akong nakilalang mayamang tao na masaya, pero may nakilala akong isang mahirap na tao na ayaw niya maging mayaman.”

Marami sa atin ang…

Matibay na Pananampalataya

Madilim pa kung simulan ni Ah-pi ang ginagawa niya. Maaga siyang gumigising kasama ang iba para magtungo sa plantasyon ng goma. Ang pag-aani ng goma ay isang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Hongzhuang Village, Tsina. Para maraming makuhang goma, maaga pa lamang ay nagtutungo na ang tao sa mga puno para tapikin ang mga ito. Kabilang si Ah-pi sa mga ito. Pero…