Month: Mayo 2021

Tumulong sa Kapwa

Sa may labas ng lungsod ng Paris, may mga taong handang tumulong sa mga kasama nila sa komunidad na walang tirahan. Nagsasabit sila ng mga waterproof bag sa kalye na may lamang damit. Nakasulat sa bag na para ito sa sinuman na giniginaw. Hindi lang ang mga walang tirahan ang nakikinabang sa ginagawa nilang ito. Natututo rin ang iba na…

Pag-ibig na Walang Takot

Ilan taon akong nagkukubli sa takot. Ito ang naging hadlang para masubukan ko ang mga hindi ko pa nagagawa at ang pumigil para matupad ko ang mga pangarap ko sa buhay. Nakaapekto rin sa aking relasyon sa Dios at sa ibang tao ang takot kong mawalan at masaktan. Naging balisa ako at bumaba ang tingin sa aking sarili. Naging selosa…

Wala na sa Higaan

Sabik akong bumalik sa Montego Bay para bisitahin si Rendell na nasa isang pasilidad na nangangalaga sa mga may sakit. Dalawang taon na ang nakakalipas nang sumampalataya si Rendell kay Jesus. Si Evie na isang kabataang mang-aawit ang nagpahayag ng Magandang Balita sa kanya.

Pagpasok ko sa kuwarto ng mga kalalakihan, wala nang nakahiga sa higaan ni Rendell. Nalaman ko na…

Hindi Mag-iisa

Natuwa ang kaibigan kong manunulat sa kultura ng Indonesia nang magpunta siya roon. May kaugalian sila na tinatawag na gotong royong kung saan samasamang nagtutulungan ang bawat isa. Sama-sama ang mga taga probinsiya sa mga gawain tulad ng pag-aayos ng nasirang bubungan o tulay. Sabi ng kaibigan ko, “Sa mga lungsod naman, lagi din silang may kasama tulad ng pagpunta sa…

Pag-alaala

Lumaki ako sa isang simbahan na maraming tradisyon. Isa sa mga ito ay ang pagbibigay parangal sa mga namatay na mahal sa buhay. Iniuukit sa isang tansong plake o ipinipinta ang pangalan ng mga namatay at nakasulat ang, “Sa alaala ni...” Natutuwa ako sa mga ginagawa nilang ganito bilang pag-alala sa mga namatay pero naisip ko din na baka may maaari…