Month: Agosto 2021

Pinalaya

Binigyan kami ng aking kaklase ng isang magandang uri ng aso. Pero nalaman namin na ang asong ito ay palagi lamang nakakulong sa kanyang kulungan noon. Kaya naman, paikot-ikot lamang ito sa paglalakad at hindi rin makatakbo sa malayo. Kahit na nasa maluwang itong bakuran, hindi pa rin ito malayang tumatakbo dahil akala ng aso ay nakakulong pa rin ito.

Ang…

Dakilang mga Bagay

Noong Nobyembre 9, 1989, nagulat ang buong mundo ng mapabalitang winasak na ang pader sa Berlin, Germany. Ang pagkawasak ng pader ang naging simula upang magkaisa muli ang mga tao sa lungsod na iyon makalipas ang 28 taon. Nakigalak ang buong mundo sa pangyayaring ito.

Isang magandang pangyayari din naman nang makabalik ang mga Israelita sa kanilang bayan noong 538 BC…

Gamitin ang Iyong Talento

Napanaginipan ko na naimbitahan daw ako na makilala ang isang sikat na tumutugtog ng piano. Tuwangtuwa ako sa pagkakataong iyon dahil mahilig akong tumugtog at kumanta. Pero sa panaginip ko, pinatugtog ako ng piyanista ng isang instrumento na hindi ko alam kung paano tugtugin. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang tugtugin ang instrumento kaya umalis na rin ako. Pagkatapos…

Manalangin at Magmahal

Si Jesse Owens na isang Aprikanong Amerikano ay isang mahusay na atleta sa larangan ng pagtakbo. Isa rin siyang sumasampalataya kay Jesus. Noong 1936, nanalo siya ng apat na gintong medalya sa Olympic Games na ginanap sa Berlin, Germany. Naging kaibigan ni Jesse sa palarong iyon si Luz Long na isa ring atleta. Nasa ilalim noon ng pamumuno ng malupit na…

Hindi Natutulog ang Dios

Nakaugalian ko nang hintayin palagi ang aking mga anak lalo na kapag gabi na sila nakakauwi ng bahay. Gusto kong siguruhin na ligtas silang nakakauwi ng bahay. Pero minsan, nakatulog ako habang hinihintay ko ang isa kong anak. Hindi talaga maiiwasan na kahit maganda ang intensyon nating gawin ang isang bagay, nabibigo tayo minsan na magawa ito. Tao lang kasi tayo.…