Month: Oktubre 2021

Kuwentong Hatid Ng Pilat

Noong bata ako, gustong-gusto kong manghuli ng paru-paru. Minsan, kumuha ako ng bote sa aming kusina para ilagay ang paru-parung mahuhuli ko. Nang pabalik na ako sa aming bakuran, nadapa ako at nabasag ang bote. Dahil dito, nasugatan ako sa may pulso at kinailangan itong tahiin. Sa ngayon, ang pilat sa aking pulso ay nagpapaalala sa akin ng kuwento ng pagkakasugat…

Liwanag Sa Kadiliman

Sa librong These Are the Generations, inilarawan ni Mr. Bae ang katapatan ng Dios at ang kapangyarihan ng Magandang Balita ni Jesus na nananaig sa kadiliman. Ang lolo, mga magulang at ang sariling pamilya ni Mr. Bae ay pinagmalupitan dahil sa kanilang pagpapahayag ng pagsampalataya kay Jesus. Pero kahit nakulong si Mr. Bae patuloy silang nagpapahayag ng Salita ng Dios…

Daang Hindi Nadadaanan

Maraming nagtatanong sa akin kung ano ang mga plano ko sa darating na limang taon. Paano ako magpaplano ng pang limang taon kung hindi ko pa ito nararanasan? Para bang dadaan ako sa daang hindi ko pa dinadaanan.

Nang maging student minister ako noong mga 1960s, pakiramdam ko'y hindi ako karapat-dapat para doon. Madalas, tila nangangapa ako sa dilim tulad ng…

Magiting na Sundalo

Aktibo ang labing walong taong gulang na si Emma sa paglalagay ng mga bagay tungkol kay Jesus sa kanyang social media account kahit na minsan ay maraming tao ang pumupuna sa kanyang ginagawa. Pinupuna siya ng iba dahil sa kanyang pisikal na anyo at ang iba nama’y nagsasabing hindi siya matalino dahil sa kanyang labis na dedikasyon sa Panginoon. Pero kahit…

Sumama sa Pagtulong

Isang grupo ng pampublikong manggagamot sa San Franciso ang nagbigay ng libreng konsultasyon at mga gamot para sa mga tao sa lansangan na nalulong sa bawal na gamot. Ang programang ito ay isang tugon sa lumalalang bilang ng mga gumagamit ng bawal na gamot na nakatira sa lansangan. Dahil dito, hindi na nila kailangang gumastos ng pamasahe para magpagamot.

Ang kabutihang-loob…