Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni John Blase

Dapat Ipagmalaki

Ano ang kahulugan ng pagiging totoo? Ito ang importanteng tanong na masasagot sa librong pambata na The Velveteen Rabbit. Ang kuwentong ito ay tungkol sa mga laruan sa isang lugar kung saan inaalagaan ang mga bata.

Ang laruang kuneho sa kuwento ay magiging isang tunay na kuneho sa oras na may batang magmamahal sa kanya. Kabilang sa mga tauhan ng kuwento…

Ipamuhay Natin

Ang pastor at manunulat na si Eugene Peterson ay nagkaroon ng pagkakataong makinig sa pagtuturo ng tanyag at respetadong doktor at tagapagpayo na si Paul Tournier. Nabasa ni Peterson ang mga isinulat ng doktor at humahanga rin siya sa paraan ng panggagamot nito. Maganda ang naging impluwensiya ni Tournier kay Peterson. Sa kanyang pakikinig kay Tournier, naniniwala siya na ipinamumuhay nito…

Huwag Palampasin

Minsan, bago kami magsimula sa aming sama-samang pananalangin bilang mga nagtitiwala kay Jesus, napag-usapan namin ang napakagandang bilog na buwan noong nakaraang gabi. Kasama namin ang isang matandang babae na lubos ang pagpapahalaga sa magagandang nilikha ng Dios. Kaya naman, sinabi niya sa amin na huwag naming palampasin ang pagkakataon na ipakita sa aming mga anak ang magandang bilog na buwan.…

Pag-alaala

Lumaki ako sa isang simbahan na maraming tradisyon. Isa sa mga ito ay ang pagbibigay parangal sa mga namatay na mahal sa buhay. Iniuukit sa isang tansong plake o ipinipinta ang pangalan ng mga namatay at nakasulat ang, “Sa alaala ni...” Natutuwa ako sa mga ginagawa nilang ganito bilang pag-alala sa mga namatay pero naisip ko din na baka may maaari…

Handa sa Bawat Sitwasyon

Namasyal kami ng aking pamilya sa bansang Roma para doon ipagdiwang ang kapaskuhan. Napakaraming tao sa lugar kung saan kami naroon. Habang sinusubukan naming makalabas mula sa kumpol-kumpol na mga tao upang magpunta sa iba pang mga pasyalan, paulit-ulit kong sinabi sa mga anak ko na maging handa o alerto. Dapat maging alerto sila kung nasaan sila, kung sino ang nasa…