Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Keila Ochoa

Tumingin kay Jesus

Inilalarawan ng manunulat ng awit na si Ruben Sotelo ang hirap na dinanas ni Jesus sa krus sa kanyang awiting “Tumingin sa Kanya.” Nais niyang tumingin tayo sa krus at manahimik dahil wala tayong maaaring masambit sa dakilang pag-ibig na ipinakita ni Jesus sa atin. Dahil sa paglalarawan ng Biblia tungkol sa sakripisyo ni Jesus, maaari nating gunitain sa ating mga…

Matamis at Mapait

May mga tao na gusto ang mapait na tsokolate at ang iba nama’y matamis. Hinahaluan ng sili noon ng mga katutubo sa Amerika ang tsokolate na kanilang iniinom. Tinawag nilang mapait na tubig ang tsokolate. Pero iba naman ang ginawa ng mga Espanyol, hinaluan nila ng asukal at pulot ang tsokolate. Sa gayon, tumamis ito at hindi na masyadong mapait.

Tulad…

Maging Matapang

Laging natatakot si Hadassah na bida sa librong A Voice in the Wind na isinulat ni Francine Rivers. Isang batang babaing Judio si Hadassah na sumasampalataya kay Jesus. Alipin siya sa sambahayan ng isang Romano. Kaya naman, natatakot siya na baka pagmalupitan siya dahil sa kanyang pananampalataya. Alam kasi ni Hadassah na kinamumuhian ng mga Romano ang mga mananampalataya, pinapatay o…

Nilinis

Tatlong taon na ang nakakalipas, pumunta kami ng pamilya ko sa isang bundok na binabalot ng snow. Iyon ang unang pagkakataon namin na makakita ng snow dahil sa naninirahan kami sa mainit na klima. Habang pinagmamasdan namin ang kapaligiran na binabalutan ng puting-puting snow, nagbanggit ang asawa ko ng isang talata sa Biblia. “Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo’y…

Ikalawang Pagkakataon

Habang nasa ibang bansa, nakulong si Linda ng anim na taon dahil sa kanyang nagawang pagkakamali. Nang makalaya, wala siyang mapuntahan. Nawalan siya ng pag-asa. Habang nag-iipon naman ang kanyang pamilya ng pamasahe niya pauwi, may mabait na mag-asawa na kumupkop sa kanya. Binigyan siya ng makakain at matutuluyan. Naitanong niya tuloy kung bakit napakabait ng mag-asawa sa kanya gayong hindi…

Sino ang iyong Ama?

Nang bumili ako ng cellphone sa ibang bansa, hiningan ako ng mga impormasyong karaniwang hinihingi tulad ng pangalan, nasyonalidad, at tirahan. Nagulat naman ako nang hingin din ang pangalan ng aking ama. Napaisip tuloy ako kung bakit importanteng malaman nila kung sino ang aking ama dahil sa kultura nami’y hindi naman ito importante. Pero sa kultura ng bansang iyon, mahalagang malaman…

Determinado

Nakatanggap ako ng sulat kung saan inaanyayahan akong sumali sa isang samahan ng mga taong determinado. Hinanap ko ang kahulugan ng salitang determinado at nalaman ko na ang isang determinadong tao ay may lubusang pagnanais na magtagumpay at gagawin ang lahat para makamit ang kanyang mga ambisyon o layunin.

Mabuti ba na maging determinado? Malalaman natin kung mabuti ito base sa…

Kagandahang-loob

Minsan, habang nag-aayos ako ng gamit para sa aking pupuntahan, napansin ko na wala akong suot na singsing. Iyon ang aking singsing ng ikasal ako. Hindi ko alam kung saan ko iyon nailagay dahil sa dami kong ginagawa.

Natatakot akong sabihin sa asawa ko ang aking kapabayaan. Pero matapos kong ibalita sa kanya, nagulat ako sa kanyang tugon. Sa halip na…

Ang aking Pastol

Nang magpanibagong antas na ang aking anak sa eskuwelahan, iba na rin ang magiging guro niya. Nalungkot ang anak ko. Gusto niya pa rin kasing makasama ang dati niyang guro. Ipinaunawa naman namin sa kanya na pangkaraniwan lang ang pagpapalit ng guro. Napaisip tuloy ako sa pangyayaring iyon. Mayroon bang pagsasama na panghabang-buhay?

Para kay Jacob na binanggit sa Lumang Tipan…

Ang Pamana

Hindi masyadong mayaman ang aking lolo at lola. Pero, sa tuwing ipinagdiriwang namin ang Pasko, hindi ito naging hadlang para bigyan nila ako at ang aking mga pinsan ng masaya at makabuluhang Pasko. Laging maraming pagkain, may kasiyahan at punong-puno ng pagmamahal sa aming tahanan. Mga bata pa lamang kami, alam na namin na si Cristo ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang…