Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Kirsten Holmberg

Ninanais Nating Marinig

Ayon sa pananaliksik, likas sa atin ang mangalap ng mga impormasyong magpapatunay sa ating mga pinaniniwalaan. Habang nakatuon lamang tayo sa ating pinaniniwalaan, ayaw na nating tanggapin ang paniniwala ng iba.

Ganyan din naman ang paniniwala ni Haring Ahab ng bansang Israel. Hinihikayat noon ni Haring Ahab si Haring Jehoshafat ng bansang Juda na makipagdigma sa bansa ng Ramot Gilead. Para…

Patuloy na Magpuri

Madalas akong mag-alala at mag-isip ng mga hindi magagandang bagay na maaaring mangyari sa buhay ko. Iniisip ko agad na hindi ko magagwa o hindi magiging maganda ang kalalabasan ng mga bagay na ginagawa ko. Hindi rin ako isang perpektong nanay na nagagawa nang maayos ang lahat ng bagay. Dahil sa ugali kong ito ay madalas akong malumbay at malungkot.

Naihalintulad…

Sumunod sa Dios

Sinasanay na namin ang pangalawa naming anak na si Britta na matuto nang matulog mag-isa. Sinasabi ko sa kanya na kapag pumunta siya sa aming kuwarto ay muli namin siyang ibabalik sa kanyang kama. Gabigabi ay nakikita ko siyang nagigising at naglalakad nang mag-isa. Dahil dito ay muli namin siyang pinapatulog sa kanyang kama. Makalipas ang ilang taon ay nalaman ko…

Awa o Parusa

Minsan, nagbangayan ang mga anak ko. Pagkatapos, sabay silang lumapit sa akin at nagsusumbong kung sino ang may kasalanan sa tatalunan nila. Magkahiwalay ko silang kinausap para malaman ko ang totoong nangyari. Nang malaman ko na parehas silang may kasalanan, parehas ko silang pinarusahan. Tinanong ko sila kung ano ang nais nilang iparusa sa isa’t isa. Parehas naman silang nagbigay ng…

Ipinaghahanda

Lilipat ng bahay ang isa kong kaibigan. Napakalayo ng bago nilang lilipat sa bahay na kasalukuyan nilang tinitirhan. Hinati raw ng kaibigan ko ang mga dapat nilang gawing mag-asawa. Nauna ang asawa ng kaibigan ko sa lugar ng kanilang lilipatan para ihanda ang kanilang matitirhan. Ang kaibigan ko naman ang nag-ayos ng mga gamit nila na dadalhin sa bago nilang bahay.…

Ano ang Laman?

Minsan, tinanong ako ng aking kaibigan kung gusto ko raw bang makita ang laman ng manikang hawak ng kanyang anak. Napaisip ako kung ano ang laman ng manika. Kaya naman, sinabi ko sa kanya na gusto kong makita ang laman nito. Ibinaba ng kaibigan ko ang zipper ng likod ng manika. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na manika. Ito ang…

Magsimula Muli

Matapos ang masayang pagdiriwang ng kapaskuhan, natutuon na ang isip ko sa bagong taon. Pinagbulayan ko ang mga nangyari sa akin nitong nagdaang taon, at umaasa ako na mas magiging maganda ang mangyayari sa panibagong taon. Sa aking pagbubulay, naalala ko ang lungkot at pagsisisi dahil sa mga nagawa kong mali. Pero dahil sa paparating na bagong taon, lumalakas ang loob…

Buong Tapat

Sa kathang kuwento tungkol sa manok at baboy, pinaguusapan nila na magtayo ng isang kainan. Iminungkahi ng manok na isama sa ihahain nila ang porkchop, sinangag at itlog o mas kilala sa tawag na porksilog. Pero hindi pumayag ang baboy. Sinabi nito, “Ayaw ko! Kung buong tapat kong susundin ‘yan, buhay ko ang kailangan kong ibigay. Samantalang ikaw, itlog lang…

Bagong Nalaman

Nang iuwi namin sa bahay ang aming batang inampon, desidido kaming mahalin siya at ibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Isa na rito ang makakain siya nang maayos. Pero kahit ginawa na namin ang lahat, hindi pa rin naging maayos ang kanyang kalusugan. Tatlong taon pa ang lumipas bago ko nalaman na may mga pagkain pala na hindi kayang tanggapin…

Pinakamagandang Regalo

Nagdiwang ang asawa ko kailan lang ng kanyang kaarawan na itinuturing niyang isang malaking kabanata sa kanyang buhay. Pinag-isipan kong mabuti kung paano namin ito ipagdiriwang. Humingi rin ako ng tulong sa mga anak ko para talagang maging engrande ang pagdiriwang na maibibigay namin sa kanya. Gusto ko kasing ipadama sa asawa ko na napakaimportante niya sa amin at dahil na…