Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Lisa M. Samra

Nilinis

Nang minsang maglaba ako, napuno ng tinta ng ballpen ang mga puting tuwalyang nilalabhan ko. Kumalat ang asul na tinta sa mga tuwalya. Kahit ibabad ko pa ang mga ito sa anumang pampaputi, hindi na matatanggal ang mantsa sa mga tuwalya.

Itinapon ko ang mga tuwalya kahit labag sa kalooban ko. Habang itinatapon ko ang mga ito, naalala ko ang sinabi…

Manlilikha at Tagapangalaga

Ang Swiss na si Philippe ay gumagawa ng mga relo. Ipinaliwanag niya sa akin kung paano niya masusing hinihiwalay, nililinis at muling pinagsasama-sama ang maliliit na bahagi nito. Ipinakita niya rin sa akin ang pinakamahalagang bahagi ng isang relo, ito ay ang tinatawag na mainspring. Sinabi ni Philippe na kung wala ito, hindi gagana ang kahit na anong relo.

Tinatalakay naman…

Maging Matapang

Nagpunta kaming mag-asawa noon sa Righteous Among the Nations Garden na makikita sa Yad Vashem na isang museo sa Israel. Nakatala roon ang pangalan ng mga nagbuwis ng buhay para iligtas ang mga Judio noong panahon ng Holocaust. Habang nandoon kami, may nakilala kaming grupo na taga-Netherlands. Isa roon ang babae na hinahanap ang pangalan ng kanyang lolo at lola sa listahan.…

Ang Pagdating

Tuwing taglamig, tila payapa at tahimik ang mundo habang marahang bumabagsak ang snow. Ibang-iba naman ito kung ikukumpara sa ingay na dulot ng paparating na bagyo.

Ayon sa awit na isinulat ni Audrey Assad na Winter Snow Song, maaari namang piliin ni Jesus na pumarito sa mundo na parang bagyo upang ipaalam na makapangyarihan Siya. Pero mas pinili Niyang pumarito…

Papuring Awit

Minsang namasyal ako sa isang simbahan sa Israel, lubos akong namangha sa mga nakita kong mosaic. Nakasulat sa mga iyon ang masayang tugon ni Maria nang ibinalita sa kanya na siya ang magiging ina ng Tagapagligtas. Mula iyon sa Lucas 1:46-55.

Ito ang ilan sa nakasulat, “Buong puso kong pinupuri ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Dios na aking…