Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Remi Oyedele

Sandigan ng Pananampalataya

Naging bahagi ng World War II si Desmond Doss. Hindi man siya maaaring gumamit ng baril dahil sa kanyang relihiyon, naglingkod siya bilang isang medic officer. Sa isang labanan, kahit pa nga mapanganib, nagawa niyang tulungan ang 75 sundalo matapos silang masugatan. Ang kanyang kabayanihan ay inilathala sa dokyumentaryo na pinamagatang, The Conscientious Objector at isinapelikula rin na may pamagat naman…

Kontrolado ng Dios

May pag-aaral na ginawa ang mananaliksik na si Ellen Langer noong 1975 na may pamagat na The Illusion of Control. Pinag-aralan niya kung paano tayo gumagawa ng paraan para mabago ang mga nangyayari sa ating buhay. Nalaman niya na ang mga tao ay naniniwala na kontrolado nila ang ilang sitwasyong nangyayari sa kanilang buhay. Lumabas din sa pag-aaral na madalas na…

Masaksihan

Napaiyak si Xavier McCoury nang isuot niya ang salamin na bigay sa kanya ng kanyang Tiya Celena para sa kanyang ika-sampung taong kaarawan. Ipinanganak siya na hindi nakakaaninag ng kulay. Tanging kulay itim at puti lang ang kanyang nakikita. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Xavier ang iba’t ibang kulay sa paligid dahil sa bago niyang salamin. Tila nakakita ng isang…

Walang Kabuluhan

Noong Pebrero 1497, sinunog ng mongheng si Girolama Savonarola at ng kanyang mga alagad ang mga bagay na para sa kanila ay walang kabuluhan. Tinipon at sinunog nila ang sa tingin nila ay nagdudulot sa mga tao na magkasala at balewalain ang mga gawaing maka-Dios. Kasama sa mga sinunog nila ang mga damit, mga gamit at mga bagay na pampaganda sa…

Dios ng mga Bansa

Inilarawan ni Peter Furler ang pagtatanghal ng kanyang banda tuwing kinakanta nila ang awit ng papuring may pamagat na “He Reigns.” Ang awiting ito ay tungkol sa sama-samang pagpupuri sa Dios ng mga sumasampalataya kay Jesus mula sa iba’t ibang tribo at bansa. Sinabi ni Furler na sa tuwing inaawit nila ang kantang ito ay nararamdaman niya ang pagkilos ng Banal…