Month: Oktubre 2018

Mobile Application

This page is under construction.

Serve with Us

Our Daily Bread office in the Philippines is currently looking for a Quality Assurance Analyst to serve with us in making the life-changing wisdom of the Bible understandable and accessible to all.

We are a global team committed to lean-agile approaches to accelerate innovation. Though based in the Philippines, you will be serving our global offices by supporting projects to help millions…

Resources Content

This page is under construction.

Discovery Series Content

This page is under construction.

RSS Feed

This page is under construction.

Discovery Series

This page is under construction.

Daily Devotional

This page is under construction.

Patakaran sa Privacy

Epektibo mula  Enero 15, 2015

Ang mga sumusunod na salita tulad ng “ODB”, “kami”,  “amin” o “namin” na mababasa sa patakarang ito ay tumutukoy sa Our Daily Bread Ministries. Ang Our Daily Bread Ministries ay nagpapahalaga sa privacy ng mga bumibisita sa aming website. Gumawa kami ng mga panuntunan tungkol sa privacy upang ipaalam kung paano namin ginagamit ang mga impormasyong nakakalap…

Pagbibigay ng Karapatan at Permiso

PAGBIBIGAY NG PERMISO

Makipag-ugnayan sa aming tanggapan na nagbibigay ng permiso at karapatan sa pagmamay-ari sa mga nais gumamit ng mga pagmamay-ari ng Our Daily Bread Ministries o ng Discovery House Publishers. Kasama sa mga pangkalahatang karapatan ng Discovery House Publishers ang mga karapatan para sa Oswald Chambers Publications Asssociation, Ltd. at Day of Discovery. Kabilang dito
ay ang ilang mga karapatan ngunit hindi…

Mga Tuntunin at Kundisyon

Paalala – basahing mabuti ang mga sumusunod na mga tuntunin bago gamitin ang ang website na ito.

Ang anumang paggamit ng Our Daily Bread Ministries (ODB) Web Sites kabilang ang anumang iniaalok na serbisyo o impormasyon dito ay nakabatay sa mga tuntunin at kundisyon na itinakda ng ODB. At anumang oras ay maaaring magkaroon ng pagbabago sa mga nakasulat dito ayon sa…