Pagkaing Espirituwal ngayong araw

Labanan natin ang Covid-19

Covid-19

Ngayong pansamantala muna tayong pinaglalayo dahil sa ipinapatupad na Enhanced Community Quarantine at social distancing, maaari pa rin tayong magkaugnay sa iisang damdamin.

Sa panahong ito na hindi natin alam kung ano na ang mangyayari at napupuno tayo ng takot, nais naming ibahagi sa inyo ang aming mga babasahin na hango sa Salita ng Dios. Makapagbibigay ang mga ito ng pag-asa…

Ang aming mga idinadalangin

Ang Aming Mga Idinadalangin

Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa Bansang Pilipinas!

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam…

Ang Aming Kuwento

Ang Aming Kuwento

Taong 1938 nang magsimula ang aming gawain bilang isang programa sa radyo na tinawag naming Detroit Bible Class. Mula sa kakaunting bilang ng mga masusugid na tagapakinig, umabot sa milyun-milyong tao mula sa iba’t ibang dako ng mundo ang gumagamit ng aming mga babasahin na ibinatay sa Salita ng Dios.