Nalalapit na ang 2020! Nakapili ka na ba kung anong devotional book ang iyong gagamitin sa parating na taon?

Marami kang mapagpipilian na mga espesyal na edisyon mula sa aming Resource Center na makakatulong upang mas mapalapit ka sa ating Dios sa bawat araw.

Our Daily Bread Semi-Annual Editions

Actual Size: 4 in. x 6 in. (Width x Height)

Humugot ng lakas ng loob at inspirasyon sa buong taon mula sa ODB Semi-Annual Edition. Binubuo ito ng dalawang libro. Ang unang libro ay mga article mula Enero hanggang Hunyo, at ang ikalawa naman ay mula Hulyo hanggang Disyembre. Nakasulat na din sa libro ang mismong mga talata sa Biblia na dapat basahin sa bawat araw.

I-click ito kung nais mong bumili

Our Daily Bread Annual Diary Edition

Actual Size: 5.5 in. x 8.5 in. (Width x Height)

Pagbulayan ang Salita ng Dios at isulat ang iyong mga panalangin at mga natutunan gamit ang iyong Annual Diary Edition. Makakatulong ito upang lalong tumibay ang iyong pagtitiwala at relasyon sa Panginoong Hesus.

I-click ito kung nais mong bumili

Our Daily Bread Easy Print Annual Edition

Actual Size: 6 in. x 9 in. (Width x Height)

Ang edisyong ito ng Our Daily Bread ay para sa mga nakatatanda o sa mga mambabasa na may kalabuan na ang mga mata. Hindi na magiging mahirap ang pagbubulay ng Salita ng Dios sa pamamagitan ng ODB Easy Print Edition dahil sa mga pinalaking letra.

I-click ito kung nais mong bumili