Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa Bansang Pilipinas!

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Pinasasalamatan po namin ang Diyos sa natapos na retreat ng ODB Staff noong buwan ng Abril. Kailangan ito ng mga staff na makapagpahinga at makapagbulay-bulay sa gawain ng Panginoon.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming pagpaplano na ilipat ang aming site sa wikang Filipino sa platform ng ODBx. Idalangin din natin na maging maayos ang paglilipat  para magamit ang mga bagong feature para sa ating Filipino website.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming mga plano at pagsisikap sa Project Alpha upang maabot ang nakababatang henerasyon para sa Panginoon.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming pagsisikap na mapalaganap ang Bible Engagement sa pamamagitan ng mga outreaches at ministry na ipinagkakaloob ng ating Panginoon.
  • Pakisama po sa dalangin na gabayan nawa ng Panginoon ang taong gaganap sa bakanteng posisyon na kailangan sa ODB Pilipinas.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang ODB Translation Team sa Filipino at Cebuano sa kanilang ginagawang pagsasalin ng iba’t ibang ODB Resources para sa susunod na taon.
  • Pakisama po sa dalangin ang aming Translation Workshop para sa pagsasanay ng mga bagong volunteer translators sa pagsasalin.
  • Pakisama po sa inyong dalangin na tumaas pa rin ang aming sales sa mga buwan kung saan matumal ang benta.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang maayos na kalusugan, proteksyon at pag-iingat ng Diyos para sa lahat ng ODB Pilipinas staff at maging ang kanilang pamilya.