Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

    • Ang pagbaba ng kaso ng mga nagkakaroon ng COVID-19 at ang kagalingan ng lahat ng tinamaan ng sakit na ito.

    • Ang pakikiisa at pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa lokal na pamahalaan at gobyerno sa ating laban kontra COVID-19. Nawa ang bawat isa ay sumunod sa mga ipinapatupad na mga safety protocol upang manatiling ligtas ang lahat mula sa COVID-19.

    • Ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa mga staff ng ODB Pilipinas sa panahong ito ng pandemya. Nawa’y ipagkaloob ng Panginoon ang pangangailangan ng bawat isa at patuloy na ilayo sa anumang mga karamdaman.

    • Ang magandang sales ng ODB Pilipinas mula sa aming Early Bird Promo, Manila International Book Fair at Christmas Sale. Nawa’y ang Panginoon ang gumabay sa aming team sa kanilang paghahanda at maging maayos ang pagproseso sa mga order ng aming mga customer. Nawa’y maging maganda rin ang tugon o karanasan ng aming mga customer sa kanilang pagbili.

    • Ang pagkilos ng Panginoon sa puso ng aming mga donor upang patuloy namin silang maging kaagapay sa ministeryong ito. Nawa’y marami pa ang magnais na sumuporta sa gawain ng ODB Pilipinas.