Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa Bansang Pilipinas

 

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang mga bagong naihalal na mamumuno sa ating bansang Pilipinas. Nawa patuloy na magkaroon ng kapayapaan at kaayusan sa buong panahon ng kanilang panunungkulan.
  • Pakisama po sa inyong mga dalangin na ipagkaloob po nawa ng ating Diyos ang nararapat at may kakayahan para sa bakanteng posisyon sa aming Digital Marketing Team.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming bagong kasama sa paglilingkod sa Panginoon na si Chino Camacho bilang ODB Pilipinas Marketing Coordinator.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang grupo ng mga ODB translator na siyang nagsasalin ngayon ng ating mga ODB Resources sa Filipino at Cebuano.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming pagpaplano at paghahanda para sa ODB Mid-year Sale ngayong buwan ng Hulyo.
  • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang maayos na kalusugan, proteksyon at pag-iingat ng Diyos para sa lahat ng ODB Pilipinas staff at maging ang kanilang pamilya.
  • Samahan niyo po kaming idalangin ang mga ODB staff at aming kasama sa paglilingkod sa Diyos na nasa bansang Sri Lanka, Myanmar at Ukraine na dumaranas ngayon ng pagsubok sa kanilang mga bansa.