Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa Bansang Pilipinas!

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Salamat sa Panginoong Diyos sa natapos na Mid-Year Sale noong buwan ng Hulyo! Salamat din sa Diyos at muli nang bukas para sa mga walk-in ang aming Resource Center.
  • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang aming paghahanda para sa darating na Manila International Book Fair sa darating na buwan ng Setyembre. Nawa maging maganda ang aming benta at maging daan din ito upang makapagpahayag ng Salita ng Diyos sa maraming tao.
  • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang aming bagong limbag na Journey Through Series na nagsisimula sa Aklat ng Mateo at Marcos. Idalangin din natin ang aming resource speaker na si Bishop Robert Solomon para sa online launching ng Journey Through Series.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang grupo ng mga ODB translator na siyang nagsasalin ngayon ng ating mga ODB Resources sa Filipino at Cebuano. Nawa maging maayos ang kanilang kalagayan habang patuloy na isinasalin ang mga babasahin ng ODB.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming bagong makakasama sa paglilingkod sa Panginoon na pupuno sa bakanteng posisyon na mag-aasikaso sa Retail at sa Manila-based IS Team ng ODB Pilipinas .
  • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang tumataas na bilang ng mga nagkakaroon ng Covid-19. Nawa hindi na po ito dumami pa at tuluyang mawala na sa ating bansa. Idalangin din po natin ang  maayos na kalusugan, proteksyon at pag-iingat ng Diyos para sa lahat ng ODB Pilipinas staff at maging ang kanilang pamilya.