Pumili na mula sa aming Our Daily Bread Planners! Estudyante ka man o empleyado, tiyak na may planner na babagay para sa iyo.

Makakatulong ang mga planner na ito sa pagsasaayos ng iyong mga schedule. Makakatulong din ang paggamit ng mga planner na ito upang mas lumalim ang iyong pagtitiwala sa Dios sa pamamagitan ng mga mahahalagang aral mula sa Salita ng Dios na makikita sa mga planner.

Ang mga planner na ito ay madaling bitbitin at napakadaling gamitin. Maganda itong gamitin para sa pagtatalaga ng mga dapat mong gawin sa bawat araw.

ODB Popular Planner (Floral)

Makikita rito ang mga sumusunod:

  • Listahan para sa iyong mga gagawin
  • Mga Pagsusulatan

I-click ito kung nais mong bumili

ODB Popular Planner (Doodle)

Makikita rito ang mga sumusunod:

  • Kalendaryong pang-isang taon at kalendaryo sa bawat buwan
  • Listahan para sa iyong mga gastusin

I-click ito kung nais mong bumili

ODB Popular Planner (Vector)

Makikita rito ang mga sumusunod:

  • Listahan ng mga talatang dapat basahin sa bawat araw para mabasa ang Biblia sa buong taon.

I-click ito kung nais mong bumili

ODB Classic Planner

Karagdagang Feature:

  • Listahan ng mga Contact

I-click ito kung nais mong bumili

ODB Premium Planner

Karagdagang Feature:

  • Mga piling aral sa bawat araw at buwan na pagbubulayan mula sa Our Daily Bread. May dalawang kulay na maaaring pagpilian.

I-click ito kung nais mong bumili