Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Alyson Kieda

Nakikinig ang Dios

Sa isang pagtitipon, nakikinig lamang si Diane sa mga nagsasabi ng kanilang nais ipanalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nais rin sana ni Diane na sabihin ang kanyang panalangin para sa kamaganak niyang matagal nang lulong sa ipinagbabawal na gamot.

Pero hindi niya na lang ito binanggit dahil natatakot siya sa sasabihin ng mga tao. Hindi rin maintindihan…

Pagpapatawad

Noong 2005, nakulong si McGee dahil nadawit siya sa pandaraya ng mga dokumento ni Collins. Pinangako ni McGee sa kanyang sarili na pagkalaya niya ay hahanapin niya agad si Collins para makaganti sa kanya. Nakulong din si Collins dahil nasiwalat na ang mga pandaraya niya at nawalan din siya ng trabaho dahil doon. Sa ‘di inaasahang pangyayari, parehas silang sumampalataya kay…

Magtanong sa Mga Hayop

Natuwa ang mga apo ko nang makita nila at mahawakan ang isang nasagip na agila. Habang ipinapaliwanag ng tagapangalaga ng mga hayop kung gaano kalakas ang isang agila, namangha akong malaman na magaan lang pala ito.

Bigla kong naalala ang agilang nakita ko noon na palipad-lipad at handa nang mandagit. Naisip ko rin ang isa pang ibon na tinatawag na heron…

Kapag Pagod Na

Minsan, nakakapagod din ang paggawa ng tama. Napapaisip tayo kung bakit mali ang interpretasyon ng iba sa mga sinasabi at ginagawa natin kahit naging maingat naman tayo at wala tayong intensyon na makasakit. Ganoon ang nangyari sa akin nang sulatan ko ang aking kaibigan. Sa kabila ng hangarin kong patatagin ang kanyang loob, nagalit siya sa akin.

Hindi ko na hinayaang…

Pag-ibig ng Dios

Madalas magkamali ang mga apo ko kapag nagbibihis sila. Nasusuot nila nang baligtad ang kanilang damit o sa maling paa nila naisusuot ang kanilang sapatos. Hindi ko sila pinagsasabihan kapag ginagawa nila iyon kundi natutuwa ako sa kanilang pagiging inosente.

Namamangha ako kung paano nila tingnan ang mga bagay sa mundo. Para sa kanila, ang bawat bagay ay isang bagong karanasan.…

Alam ni Jesus

May mga kaibigan akong gumaling na sa kanilang karamdaman pero nahihirapan pa rin sa naging epekto ng kanilang sakit. Ang iba ko namang kaibigan ay napagaling na sa isang adiksyon pero nakakaramdam pa rin ng panghihina at galit sa kanilang sarili. Naisip ko tuloy, Bakit kaya hindi sila lubusang pinapagaling ng Dios?

Mababasa natin sa Marcos 8:22-26 ng Biblia ang kuwento…

Kahit Na

Minsan, mahirap ang buhay. May panahon naman na may nangyayaring himala.

Tatlong lalaki na naging bihag ng Babilonia ang matapang at may paninindigang sinabi sa harap ng hari na hindi kailanman sila sasamba sa gintong dios-diosan. Sama-sama nilang inihayag na: “Ang Dios na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon... Kung hindi man Niya kami iligtas, hindi pa…

Tulad ng Isang Bata

Nakita ko ang isang bata habang masaya siyang sumasayaw sa tugtog ng papuri sa Dios. Siya lang ang nag-iisang bata sa hanay ng upuan na iyon pero hindi siya napigilang umindak sa saliw ng tugtugin. Pinagmamasdan siya ng kanyang nanay at natutuwa ito sa kanya.

Masaya ako nang makita ko siyang sumasayaw. Nais ko siyang samahan pero pinigilan ko ang aking…

Sumunod Ka Lang

Noong bata ako, lagi akong nasasabik dumalo sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus tuwing linggo ng gabi. Nasasabik kong marinig ang kuwento ng mga misyonero o mga tagapagsalita na galing pa sa ibang lugar. Nakakapukaw ng damdamin ang mga kuwento na kanilang naranasan. Nakakahamon din ang pag-iwan nila sa kanilang pamilya, kaibigan, ari-arian at trabaho para pumunta sa mga liblib…