Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Alyson Kieda

Tumakbo Palayo

Maganda, matalino at maraming talento si Ali. Pero nang makatapos siya ng high school, may nagtulak sa kanya na subukan ang bawal na gamot. Napansin ng mga magulang niya ang kanyang pagbabago at ipinasok siya sa isang rehabilitation facility. Pagkatapos siyang magamot, tinanong siya kung ano ang maiipayo niya sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Ali na hindi sapat na tumanggi…

Pamana na Pananampalataya

Isang sikat na tagapagturo ng Biblia si Billy Graham. Ang kanyang mga magulang ay mga tapat na nagtitiwala kay Jesus. Tinuruan nila ang kanilang mga anak na manalangin, magbasa ng Biblia at magsimba palagi. Ang mga itinuro ng mga magulang ni Billy Graham ay naging magandang pundasyon upang magtiwala rin siya sa Dios at maging isang mahusay na tagapagturo ng Biblia.…

Maiksi ang Buhay

Nang bawian ng buhay ang kaibigan kong si Bobby, namulat ako sa reyalidad ng kamatayan at kung gaano kaikli ng buhay ng tao. Dalawampu’t apat na taong gulang lamang noon si Bobby nang maaksidente at mamatay. Nagmula si Bobby sa isang magulong pamilya at sinusubukan niyang mamuhay nang maayos. Bagong mananampalataya pa lamang kay Jesus si Bobby pero bakit kailangan na…

Masakit na Salita

Noong bata pa ako, tinutukso ako ng ibang bata na isa raw akong patpat dahil sobrang payat ko. Nasasaktan ako tuwing tinutukso nila ako. Tumanim sa isipan ko ang masasakit na panunukso nila sa akin.

Naranasan din naman ni Hanna na masaktan dahil sa masasakit na salita. Mahal siya ng asawa niyang si Elkana pero wala silang anak. Ang pangalawang asawa…

Maunang Bumato

Mabigat ang dugo ni Lisa sa mga nangagaliwa sa kanilang asawa. Pero nagkaroon siya ng habag sa kanila nang dumating ang panahon na hindi na siya masaya sa kanyang buhay may-asawa at nahirapang iwasan ang namumuo niyang pagtingin sa ibang lalaki. Dahil sa mapait niyang karanasang iyon, mas naunawaan niya ang sinabi ni Jesus, “Kung sino sa inyo ang walang kasalanan…