Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Alyson Kieda

Sa Gitna Ng Bagyo

Nang maglakbay ang tagapagturo ng Salita ng Dios na si Alexander Duff patungong India noong 1830, nawasak ang barkong sinasakyan niya dahil sa malakas na bagyo. Napadpad siya at ang iba pang sakay ng barko sa isang isla.

Matapos iyon, nakita ng isang nagtatrabaho sa barko ang Biblia ni Duff na lumulutang sa dagat. Nang matuyo ang Biblia, binasa ni…

Buong Sigasig

Si Charles H. Spurgeon ay namuhay ng buong sigasig at kasipagan mula 1834-1892. Sa edad na labing-siyam ay nagsimula na siyang mangaral. Mabilis na dumami ang kanyang mga tagapakinig. Siya mismo ang sumusulat ng kanyang mga pahayag.

Nagkaroon siya ng animnapu’t-tatlong koleksyon ng kanyang mga pahayag, nagsulat ng maraming komentaryo sa Biblia, mga librong tungkol sa pananalangin, at marami pang…

Iniligtas Sa Apoy

Dalawang bumbero ang pagod na pagod at pawis na pawis na nag-aalmusal sa isang restawran. Naibalita sa telebisyon ang ginawa nilang pag-apula ng nasusunog na bodega. Nakilala sila ng serbidora. Para magpakita ng pagpapahalaga sa ginawa ng dalawang bumbero, sumulat ang serbidora sa listahan ng babayaran nila. “Libre ko na ang almusal ninyo. Maraming salamat sa paglilingkod at pagliligtas ninyo…

Aalagaan Ka

Minsan, iniwan sa isang pagamutan ng mga hayop ang pusang si Radamenes. Malubha na ang kalagayan ng pusa kaya akala ng nagmamay-ari sa pusa na mamamatay na ito. Pero hindi nagtagal, gumaling din si Radamenes at inampon na siya ng isang doktor doon sa pagamutan. Naging isang tagapangalaga si Ramadanes ng mga hayop doon sa pagamutan. Sa pamamagitan ng pagtabi…

Doon Sa Hardin

Gustung-gusto ng tatay ko ang umawit ng mga himno. Isa sa pinakapaborito niya ang himno na “Doon sa Hardin”. Inawit namin ang himnong ito noong ibinurol ang aking tatay. Simple lang ang sinabi sa koro ng kanta. Sinasabi roon na kasama natin ang Dios, kinakausap Niya tayo at sinasabi ng Dios na anak Niya tayo. At ang kagalakang dulot nito…