Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Boucher Pye

Ang Mensahero

“May mensahe para sa’yo.” Ito ang sinabi sa akin ng babae sa isang pagtitipon habang inaabot ang isang piraso ng papel. Hindi ko alam kung kakabahan ba ako o magiging masaya. Nakahinga lang ako nang maluwag pagkatapos ko itong mabasa, “May pamangkin ka na!”

Maaaring makatanggap tayo ng maganda o masamang mensahe. Sa Lumang Tipan, ipinapaabot ng Dios ang Kanyang mensahe…

Regalo

Nagpapadala ng sulat ang aking kaibigan sa kanyang asawa tuwing Pasko. Ikinukuwento niya sa sulat ang tungkol sa mga nangyari sa buong taon at ang mga gusto nilang mangyari sa hinaharap. Laging sinasabi ng kaibigan ko sa kanyang sulat kung bakit mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Sinusulatan din niya ang kanyang mga anak. Maituturing na isang napakagandang pamaskong regalo…

Panalangin Para sa Iba

Nakatulong sa akin ng malaki ang tatlong sulat na natanggap ko mula sa aking mga kaibigan. Hindi nila alam na balisa ako noon dahil sa proyektong kailangan kong tapusin. Pinalakas nila ang aking loob kahit lingid sa kaalaman nila na may problema ako. Sinasabi nila sa sulat na naalala nila ako habang sila’y nananalangin. Ginamit sila ng Dios upang ipanalangin ako…

Asong-gubat

Habang kausap ko sa telepono ang aking kaibigan, naaaliw ako sa naririnig kong tunog na mula sa mga seagull na isang uri ng ibon. Hindi naman natutuwa ang kaibigan ko sa mga seagull dahil nakakaperwisyo lang daw ang mga ito sa kanila. Ang mga asong gubat naman ang perwisyo sa aming lugar sa London.

Binangggit sa Biblia ang mga asong-gubat. Makikita…

Tumulong

Minsan, habang nakapila sa isang pamilihan ang aking kaibigan para bayaran na ang kanyang pinamili, lumapit sa kanya ang isang lalaki at binigyan siya ng coupon kung saan mababawasan ang babayaran niya. Wala siyang tulog noon pero nawala ang kanyang pagod at antok dahil sa hindi inaasahang kabutihang ipinakita sa kanya. Pinasalamatan niya ang Dios dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya…

Pamumulot sa Bukid

Ang kaibigan kong si Ruth na taga Tanzania ay may planong tubusin ang isang tigang na lupa sa may Dodoma. Nais niya itong gawing taniman at gusto niya ring mag-alaga ng mga manok para matulungan ang mga biyuda sa lugar na iyon. Ipinapakita ng kaibigan kong si Ruth ang kanyang pagmamahal sa Dios sa pamamagitan ng plano niyang ito. Nagsilbing halimbawa…

Inukit sa Palad

Si Charles Spurgeon ay isang mangangaral ng Salita ng Dios noong 1800’s. Madalas niya noong ipangaral sa London Church ang sinasabi sa Isaias 49:16 kung saan sinabi ng Dios na inukit Niya ang ating pangalan sa Kanyang palad. Sinabi ni Spurgeon na dapat daw itong ipangaral ng maraming beses. Napakasarap kasi talagang isip-isipin ng katotohanang ito.

Iniugnay ni Spurgeon ang pangakong iyon…