Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Boucher Pye

Sa Panahon Ng Paghihirap

Nang malaman ni Papa John na mayroon siyang kanser, ibinahagi nila sa online ng kanyang asawang si Carol ang pakikipaglaban niya sa sakit. Naniniwala silang gagamitin ng Dios ang kanilang karanasan upang magministeryo sa iba. Sa loob ng dalawang taon, ibinahagi nila sa mga tao ang kagalakan, kalungkutan at sakit na naranasan ni Papa John.

Nang isinulat ni Carol na namatay…

Bayad Na

Si Zeal ay isang negosyante. Minsan, tinanong niya ang isang kabataan na nasa isang ospital kung anong nangyari sa kanya. Sumagot naman ang kabataang lalaki na mayroon daw bumaril sa kanya. Kahit malakas na ang lalaki at puwede nang umuwi, hindi naman siya makalabas dahil hindi pa bayad ang mga bayarin niya sa ospital. Batas kasi iyon sa bansang Nigeria…

Binago Niya

Nang makulong si John, iniisip niya na mabuti naman siyang tao. Nagpapatakbo noon si John ng pinakamalaking brothel sa London kung saan nagaganap ang prostitusyon. Minsan, nagpasya siyang dumalo sa isang Bible study para lamang sa pagkain pero iba ang naramdaman niya nang makita kung gaano kasaya ang mga bilanggong naroon. Naiyak siya nang makarinig ng awit at kalaunan ay…

Lakas Sa Paglalakbay

May isang proyekto noon na ibinigay sa akin na tila napakaimposibleng gawin. Bukod sa kailangan ko itong tapusin sa maikling panahon, nahirapan din ako sa pagiisip ng mga tamang salita para sa isinusulat ko. Nagdulot ito sa akin ng pagkapagod at nakaramdam din ako ng pagkabigo na halos gusto ko na lang sumuko. Pinayuhan naman ako ng kaibigan ko na…

Manindigan

Nakatira si Adrian at ang kanyang pamilya sa isang bansa kung saan nakakaranas sila ng pag-uusig dahil sa kanilang pagsampalataya kay Jesus. Minsan, habang nakatayo si Adrian sa bakuran ng kanilang simbahan, sinabi niya, “Biyernes Santo ngayon. Inaalala natin ang paghihirap na dinanas ni Jesus sa krus para sa atin.” Nauunawaan ng mga mananampalataya sa lugar na iyon ang tungkol…