Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Boucher Pye

Karunungan at Kaunawaan

Noong 1373, nagkasakit si Julian ng Norwich at muntik mamatay. Nang dumating ang pastor para ipanalangin siya, nakakita siya ng maraming pangitain tungkol sa pagpapapako kay Jesus sa krus. Matapos himalang gumaling, ginugol niya ang sumunod na 20 taon sa pag-iisa sa isang silid sa simbahan, pinapanalangin at pinag-iisapan ang naranasan. Naisip niya, ang pagsasakripisyo ni Cristo ang pinakamataas na…

Taos-pusong Pagbibigay

Nagsilbi kay Reyna Victoria si Heneral Charles Gordon (1833-1885) sa China at sa ibang lugar, pero kapag nasa Inglatera siya, ipinamimigay niya ang 90 porsyento ng sweldo niya.

Nang narinig niya ang taggutom sa Lancashire, tinanggal niya ang sulat sa medalyang purong ginto na bigay ng isang pinuno ng ibang bansa. Pinadala niya ito para tunawin at gamitin ang perang…

Biyaya Ng Pagsisisi

“Hindi ko ginawa ‘yon!” Nanlumo si Jane sa pagkakaila ng anak na binatilyo. Nagdasal siya at humingi ng tulong sa Dios bago tanungin ulit si Simon kung ano ang nangyari.

Pero patuloy sa pagtanggi si Simon hanggang sa sumuko na si Jane. Sinabi ni Jane na kailangan niya ng pahinga at nagsimulang lumakad palayo pero naramdaman niya ang kamay ni…

Tayo Na at Sumamba

Habang umaawit ng mga papuri sa Dios, marami ang nakaramdam ng kagalakan at kapayapaan. Maliban, sa isang ina na nahihirapan sa pag-aasikaso ng kanyang tatlong anak.

Hindi naman nagtagal ay tinulungan rin siya ng kanyang mga kasamahan sa simbahan. Sinamahan ng isa ang kanyang anak na maglakad-lakad. Ang isa naman ay naghawak ng songbook ng panganay na anak habang ipinaghehele…

Embahada Ng Dios

Idineklara ni Ludmilla ang kanyang bahay sa Czech Republic bilang “Embahada ng Kaharian ng Langit.” Sinabi ng 82 taong gulang na biyudang ito na ang kanyang tahanan ay kadugtong ng kaharian ni Cristo. Tinatanggap niya ang mga kaibigan at kahit dayuhan na nangangailangan ng pagkain o lugar na panuluyan. Ginagawa niya ito ng may pag-ibig, habag at mapanalangining puso. Natutuwa…