Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Anne Cetas

Hindi Inaasahan

Noong nakaraang taon, idinalangin naming magkakaibigan ang tatlong babae na may sakit na kanser. Naniniwala kami na kayang-kaya silang pagalingin ng Dios. May mga pagkakataon na gumaganda ang kanilang kalusugan pero hindi nagtagal at namatay din silang lahat. Sinabi ng ilan na maituturing ito na “tunay na kagalingan” pero lubos pa rin naming ikinalungkot ang kanilang pagkawala. Hindi iyon ang kasagutan…

Nasaan ang Pag-asa?

Si Elizabeth ay matagal na nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Nang gumaling siya, ninais niya na tulungan ang mga katulad niya. Gumawa siya ng mga sulat na naglalayong bigyan sila ng pag-asa. Inipit niya ang mga iyon sa mga bahagi ng sasakyan at sa mga poste sa mga park. Noon, hangad niyang magkaroon ng pag-asa. Nais naman niya ngayon na magkaroon…

Layunin ng Dios

Ang kasama ko sa trabaho na si Tom ay may krus na nakalagay sa kanyang mesa. Gawa ito sa salamin at ibinigay sa kanya ng isang kaibigan na gumaling din sa sakit na kanser kagaya ni Tom. Sinabi ng kaibigan niya na sa pamamagitan ng krus na iyon ay maaalala ni Tom ang pag-ibig at layunin ng Dios sa kanyang buhay.…

Maglaan ng Panahon

Bagong lipat si Rima sa Amerika. Taga bansang Syria siya noon. Kaya naman, nahihirapan siyang ipaliwanag sa kanyang tagapagturo ng Ingles kung bakit siya malungkot. Habang lumuluha, inaayos ni Rima ang kanyang inihandang pagkain. Tapos, ikinuwento ni Rima na may mga taong pupunta sa kanila galing sa simbahang malapit sa bahay nila. Pero isang lalaki lamang ang dumating. May iniwan itong…

Magpakita ng kabutihan

Hindi mapakali ang isang binata sa kinauupuan niya. Palipat-lipat ang kanyang tingin sa mga bintana ng eroplano. Pumikit siya at huminga nang malalim para kalmahin ang sarili niya pero hindi nawala ang kanyang kaba. Nang lumipad na ang eroplano ay galaw siya nang galaw sa upuan niya. Isang matandang babaeng kalapit niya ang kumausap sa kanya para mapawi ang kanyang takot…

Nasa Iyong Pananaw

Nagmamaneho pauwi si Regina galing sa trabaho nang dismayado at nalulungkot. Nakatanggap kasi siya nang isang malungkot na balita mula sa kanyang kaibigan at hindi man lang pinansin ang mga ideya niya sa kanyang trabaho. Kaya naman, naisip ni Regina na bisitahin na lang ang kanyang kaibigan na si Maria. Nakatira si Maria sa lugar kung saan inaalagaan ang mga matatanda.…

Huwag Matakot

Minsan, mamimingwit ang asawa ko kasama ang batang si Cleo. Unang beses palang iyon ni Cleo na mamingwit. Magsisimula na sana siya pero natigilan siya nang makita ang mga bulateng pangpain sa isda. Takot siya sa bulate kaya humingi pa siya ng tulong sa asawa ko. Ang kanyang takot ang pumigil sa kanya para mamingwit.

Hindi lang mga bata ang naaapektuhan…

Mas Mahalin

“May ginagawa bang bago ang Dios sa buhay mo?” Iyan ang tanong sa amin sa isang pagtitipong dinaluhan ko. Ang kaibigan kong si Mindy ang sumagot. Sinabi niya na kailangan niyang habaan ang kanyang pasensya sa mga tumatanda niyang magulang, maging matatag para sa may sakit niyang asawa at maging maunawain sa mga anak at apo niyang hindi pa nagtitiwala kay…

Kasama Ang Dios

Sa isang nursing home o lugar kung saan kinukupkop ang mga matatanda, may isang matandang babae na hindi nakikipag-usap sa kahit na sino. Hindi rin siya humihingi ng kahit ano. Nandoon lamang siya sa kanyang kuwarto at nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Madalang lang siyang magkaroon ng bisita kaya pinupuntahan siya ng isang nars tuwing libre ang oras nito. Hindi niya pinipilit…