Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Anne Cetas

Ipadama ang Pag-ibig

Habang nakaupo at nagpapahinga si Shirley, natanaw niya mula sa bintana ang matandang mag-asawa na nahihirapang mag-ayos ng bakod. Tinutulungan ni Shirley at ng kanyang asawa ang kapitbahay nilang Vietnamese. Nang matapos na ang kanilang ginagawa, tinanong ng matandang babae kung puwede niyang maging kaibigan si Shirley at pumayag naman ito. Kalaunan, nalaman ni Shirley na kakaunting Ingles lamang ang…

Ipakita ang Pagmamahal

Nang malaman ko na may kanser ang aking kapatid, sinabi ko sa mga kaibigan ko na, “Hangga’t maaari, maglalaan ako nang mas mahabang oras para sa ate ko simula ngayon.” May ilang nagsabi na tila labis ang reaksyon ko pero pumanaw agad ang kapatid ko sa loob lamang ng sampung buwan. Bagama’t naglaan ako ng maraming oras para makasama siya, hindi…

Magpahinga

Napilay ang braso ni Darnell kaya naman kailangan niya itong ipagamot sa isang lugar na nagbibigay ng lunas sa ganitong karamdaman. Nakakaramdam siya ng matinding sakit tuwing inuunat ng manggagamot ang kanyang braso. Ilang beses ding sinasabi ng manggagamot sa kanya na, “Puwede na po kayong magrelaks.” Matapos ang ehersisyo na ginawa sa kanyang braso, sinabi ni Darnell na parang 50…

Selfie

Nagandahan si Krista sa isang parolang nababalutan ng snow na nasa tabi ng lawa. Kaya naman, naisipan niyang kunan ito ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Dahil sa hamog sa suot niyang salamin, wala siyang makita. Itinapat na lamang niya ang kanyang cellphone sa parola at kumuha ng litrato na may iba’t ibang anggulo. Nang makauwi na siya, tiningnan niya ang…

Hindi Inaasahan

Noong nakaraang taon, idinalangin naming magkakaibigan ang tatlong babae na may sakit na kanser. Naniniwala kami na kayang-kaya silang pagalingin ng Dios. May mga pagkakataon na gumaganda ang kanilang kalusugan pero hindi nagtagal at namatay din silang lahat. Sinabi ng ilan na maituturing ito na “tunay na kagalingan” pero lubos pa rin naming ikinalungkot ang kanilang pagkawala. Hindi iyon ang kasagutan…