Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Anne Cetas

Pananampalatayang ’di Natitinag

Pumunta si Kevin sa nursing facility pagkamatay ng tatay niya para kuhanin ang mga gamit nito. Inabot sa kanya ng staff ang dalawang maliit na kahon. Nalaman niya nang araw na iyon na hindi kailangan ng pagkarami-raming ari-arian para maging masaya.

Masayahin ang tatay ni Kevin na si Larry at lagi itong may ngiti at magagandang mga salita para sa iba. Ang…

Pananampalataya

Habang naglalakad, nakaranas si Gary ang pagkawala ng kanyang balanse. Inutusan siya ng kanyang doktor na sumailalim sa isang therapy upang maisaayos ang kanyang balanse. Sa isang pag-eensayo ni Gary sinabihan siya ng kanyang therapist, na “Masyado kang nagtitiwala sa nakikita mo, kahit mali ito. Hindi ka marunong umasa sa ibang parte ng katawan mo na makakatulong sa iyo upang maging…

Mapagmahal Na Dios

Noong nauso ang mga online class, madalas na sinasabi ng mga guro sa pagtatapos ng klase ay “Kita tayong muli” o kaya “Maraming salamat, ingat kayong lahat.” Tumutugon naman ang mga estudyante sa pagsasabi na, “Maraming salamat po, ingat din kayo.” Pero minsan, iba ang sinabi ng isang estudyante sa klase. Sinabi nito, “Mahal ko po kayo .” Sumagot naman…

Huwag Matakot

Sa sikat na comics na Peanuts, kilala si Linus sa kanyang asul na kumot. Dala niya iyon palagi at hindi siya nahihiyang aminin na kailangan niya iyon para maging komportable siya. Ayaw naman ng kapatid niyang si Lucy sa kumot at madalas nitong alisin iyon. Ibinabaon nito sa lupa ang kumot, ginagawang saranggola, at ginagamit sa science project. Alam din ni…

Aayusin Ka

Minsan, namimili ang mag-asawang sina Jordan at Collin ng mga pang-disenyo sa kanilang bahay. Habang tumitingin- tingin, nakita nila ang isang cardboard na may nakasulat na grace. Nagandahan sila dito pero nang nakita nila na may sira ang gilid nito kaya ayaw na iyon ni Jordan.

Ngunit nagpumilit si Collin at sinabing “Kahit na may sira ito, bibilhin pa rin natin,…