Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Anne Cetas

Pananaw Mula Sa Ibabaw

Noong 1990, pinangunahan ni Peter Welch ang mga tao sa iba’t ibang dako ng mundo sa paghahanap ng mga iba’t ibang bagay gamit ang metal detector. Marami silang nahukay tulad ng mga sinaunang mga bagay. Nakatulong din ang computer program na Google Earth sa pagsasaliksik nilang ito. Sinabi ni Peter, “Nagbibigay ng panibagong pananaw ang makita ang mundo mula sa…

Bukas Palad

Laging bukas ang tahanan ni Saydee at ng kanyang pamilya para sa lahat lalo na sa mga may pinagdaraanang pagsubok sa buhay. Iyon na ang kinalakihan ni Saydee at ng kanyang siyam na kapatid sa kanilang tahanan sa Liberia. Bukas palad na tinatanggap ng kanilang mga magulang ang ibang mga pamilya na nangangailangan. Sinabi ni Saydee na lumaki siya sa…

Pinagmamalasakitan

Si Debbie ay nagmamay-ari ng isang negosyo na naglilinis ng mga bahay. Minsan, habang naghahanap siya ng mga bagong kliyente, nakausap niya sa telepono ang isang babae. Sinabi nito na hindi niya kayang bayaran ang serbisyo nila Debbie dahil kasalukuyan siyang nagpapagamot sa sakit na kanser. Dahil doon, pinasimulan ni Debbie ang isang organisasyon kung saan tumanggap sila ng mga…

Whack-a-mole

Pagkatapos ng isang biglaang operasyon, patuloy ang pagdating ng mga bayarin kay Jason - galing sa doktor na nagbigay ng pampamanhid, nag-opera, laboratoryo, ospital. Ang himutok niya: Kahit may insurance na pangmedikal, may malaking bayarin pa rin kami sa doktor at ospital. Mabayaran lang namin ito, kuntento na ako. Ayaw ko nito na para akong naglalaro ng Whack-a-Mole, isang laro…

Kabilang Sa Kanya

Matapos pumanaw ang mga asawa nila, nakilala nina Robbie and Sabrina ang isa’t isa. Nagmahalan sila, nagpakasal, at pinagsama ang bawat pamilya nila. Nagtayo sila ng bagong tahanan. Tinawag nila itong Havilah (mula sa salitang Hebreong ibig sabihin ay “namamaluktot sa sakit”). Tumutukoy ito sa resulta ng isang magandang bagay mula sa kalungkutan. Ayon sa mag-asawa, hindi nila ginawa ang…

Nag-Iisang Hari

Seryosong nakikinig ang 5 taong gulang na si Eldon sa pagtuturo ng isang pastor tungkol sa pagparito ni Jesus sa mundo. Pero nagulat si Eldon nang marinig ang panalangin ng pastor na nagpapasalamat ito sa kamatayan ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Sinabi pa ni Eldon “Naku, Bakit Siya namatay?”

Sa simula pa lang buhay ng Panginoong Jesus dito…