Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Anne Cetas

Mahalin Ang Kaaway

Sa loob ng labin-limang taon, naging lugar ng pagtitipon ang tindahan ni Mike Burden laban sa mga taong hindi nila kalahi. Nagbago lamang ang pananaw ni Mike nang tanungin siya ng asawa niya kung bakit siya sumasama sa grupong iyon. Napagtanto niya na mali ang kanyang ginagawa laban sa mga hindi niya kalahi. Dahil sa pagbabago ng kanyang pananaw, pinalayas…

Nangako Si Jesus

Humahagulhol si Jason nang iabot siya ng kanyang mga magulang kay Amy na siyang magbabantay sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na mahihiwalay sa kanyang mga magulang ang dalawang taong gulang na si Jason. Kailangan kasing dumalo sa pagtitipon ng mga sumasampalataya kay Jesus ang magulang ni Jason.

Marami namang ginawang paraan si Amy para tumahan sa pag-iyak ang bata.…

Mahalaga Ka

Minsan, habang naglalakad ako sa lugar namin, may isang batang nagpakilala, “Ako nga po pala si Genesis, anim na taong gulang.” Ang sagot ko naman, “Ang ganda naman ng pangalan mo, alam mo ba na isang aklat ang Genesis sa Biblia?” “Ano po ang Biblia?” sagot naman niya. Sabi ko kay Genesis, “Sa Biblia, mababasa natin kung paano ginawa ng…

Masayang Pagdiriwang

Isang taon bago pumanaw ang kaibigan kong si Sharon, pumanaw rin si Melissa na anak ng kaibigan kong si Dave. Aksidente sa kotse ang parehong sanhi ng kanilang pagpanaw. Minsan, napanaginipan ko sina Sharon at Melissa. Masaya silang nagkukuwentuhan habang nagdedekorasyon sila ng isang kuwarto. Sa kuwartong iyon ay may mahabang mesa at gintong mga plato at mga baso. Tinanong…

Tanggalin Ang Sama Ng Loob

Agad na dumalangin sa Dios si Rebecca para magkaayos ang relasyon ng kanyang kapatid at ang asawa nito. Gayon pa man, naghiwalay ang mag-asawa. Kinuha ng hipag niya ang mga pamangkin niya at nanirahan sa ibang lugar. Hindi na muling nakita ni Rebecca ang mga mahal niyang pamangkin.

Makalipas ang ilang taon, sinabi ni Rebecca, “Dahil hinayaan kong kontrolin ako…