Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Arthur Jackson

Dakilang mga Bagay

Noong Nobyembre 9, 1989, nagulat ang buong mundo ng mapabalitang winasak na ang pader sa Berlin, Germany. Ang pagkawasak ng pader ang naging simula upang magkaisa muli ang mga tao sa lungsod na iyon makalipas ang 28 taon. Nakigalak ang buong mundo sa pangyayaring ito.

Isang magandang pangyayari din naman nang makabalik ang mga Israelita sa kanilang bayan noong 538 BC…

Kahit Na

Noong 2017, nagkaroon kami ng pagkakataon na bumisita sa mga nasalanta ng bagyong Harvey. Layunin namin na tulungan sila at palakasin ang kanilang loob. Maging ang aming pananampalataya sa Dios ay mas tumibay habang dinadamayan at tinutulungan namin sila sa kanilang muling pagbangon.

Nagpakita ng malalim na pananampalataya sa Dios ang mga nasalanta ng bagyo. Makikita rin natin ang matibay na…

Babaguhin ng Dios

Habang nakadestino ako sa Germany bilang sundalo, bumili ako ng bagong 1969 Volkswagen Beetle. Napakaganda ng kotseng iyon. Pero sa pagtagal ng panahon, may mga pagbabagong nangyari sa aking sasakyan. Nasira ang pinto nito dahil sa isang aksidente. Naisip ko na dapat ipaayos at baguhin na ang sasakyan ko. Pero dahil malaking halaga ang kailangan sa pagpapagawa nito, hindi ito nangyari.…

May Plano ang Dios

Mahirap tanggapin kapag nalaman nating hindi puwedeng gawin ang isang bagay o hindi pa panahon para gawin ito lalo na kapag alam nating may ipinapagawa sa atin ang Dios. May dalawang pagkakataon na nakahanda na akong maglingkod para sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus. Pero hindi ito natuloy. Pagkatapos nito, nagkaroon muli ng bagong pagkakataon at doon ako napili. Sa…

Kasama sa Pagsubok

Nasunugan ng bahay ang kasama namin sa aming simbahan. Namatay ang kanyang asawa, nanay at dalawang anak. Silang dalawa lamang ng anak niyang lalaki ang nakaligtas sa sunog. Patuloy tayong nakaririnig ng mga ganitong nakakalungkot na balita. Kaya naman minsan naitatanong natin: Bakit may masasamang nangyayari sa mga mabubuting tao? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin lubos na maunawaan ang sagot…