Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Arthur Jackson

Ligtas Na Lugar

Gaya ng pagkalas ng lubid, isa-isang napatid ang mga hibla ng buhay ni Doug Merkey. Sinabi ni Doug, “Natalo ang nanay ko sa matagal niyang laban sa cancer; nabigo ang relasyon ko; naubos ang pera ko at baka matanggal ako sa trabaho. Nakapanghihina at parang di-malampasan ang emosyonal at espirituwal na dilim sa palibot ko,” sabi ng pastor at mang-uukit.…

Napapanahong Desisyon

Nagtagal ng ilang taon ang samaan ng loob nina Simon at Geoffrey. Ilang beses sinubukan ni Simon na makipag-ayos, pero hindi iyon tinanggap. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa pagkamatay ng nanay ni Geoffrey, nagbiyahe si Simon papuntang Kenya para makiramay.

Naalala ni Simon ang pagkikita nila: “Wala akong inaasahan, pero pagkatapos ng lamay, nag-usap kami nang masinsinan at naging…

Matapang Na Saksi

Noong ikalawang Digmaang Pandaigdig, nakaligtas si Prem Pradhan (1924-1998) matapos pagbababarilin ang eroplano na sinasakyan niya. Muntikan na ring naputol ang kanyang paa dahil sa trahedya. Kahit pa nga habambuhay na siyang magiging lumpo, nasabi pa rin niya ang ganito: “Mayroon akong mahinang binti, Pero nakapagtataka na sinugo pa rin ako ng Dios na mangaral sa bundok ng Himalaya at…

Ang Pangalang Jesus

“Anak wala akong maipapamana sa iyo kundi ang aking magandang pangalan, huwag mo sana itong sirain”. Ito ang mga katagang sinabi ni Johnnie Bettis nang umalis ang kanyang anak na si Jerome para pumasok ng kolehiyo. Ang katagang ito ay naikuwento ni Jerome sa kanyang speech nang tanggapin niya ang karangalan mula sa American Professional Football Hall.

Ang mabuting pangalan at…

Pag-aaral Ng Biblia

Sa Knowing God na isang mahalagang akda ni J.I. Packer (1926-2020), binanggit niya ang apat na kilalang taga-sunod ni Cristo na tinagurian niyang “beavers for the Bible.” Hindi pormal na nag-aral para maging dalubhang sa Biblia ang ilan sa kanila, pero masinsin nilang kinikilala ang Dios sa maingat na pagnguya ng Kanyang salita: tulad ng hayop na beaver, masipag sa paghukay sa…