Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Arthur Jackson

May Pag-asa

Sa isang kuwento sa komiks, nag-anunsyo ang isang karakter doon na gumagamot siya ng mga karamdaman sa isip kapalit ng limang sentimo. May nagpagamot naman na nakadarama ng isang matinding kalungkutan. Nang magtanong ito kung ano ang gagawin niya para malampasan ito, sumagot agad ang manggagamot na “Mawawala rin ’yan. Pakiabot ang limang sentimo.”

Tila nakakatawa ang tagpong iyon. Pero…

Ang Dios Ay Maaasahan

Sa isang giyera, mayroong mga sundalong gumagamot sa mga kapwa sundalo at isa doon si Desmond Doss. Ang mga lumilipad na bala at bomba ay hindi naging hadlang upang puntahan ni Doss ang mga sugatang sundalo, pinupuntahan pa rin niya ang mga ito para gamutin.

Maluwag sa kalooban ni Doss na pinasok niya ang ganitong uri ng trabaho kahit na…

Kumikilos Ang Dios

Minsan, nagpasyang magkita ang mga taong galing sa iba’t ibang lugar upang ayusin ang alitan na mayroon sila. Habang nananalangin para maayos ang hindi pagkakaintindihan, biglang bumuhos ang malakas na ulan na para bang sumasang-ayon ang Dios sa kanilang desisyon. Dahil dito, mas naramdaman nila na kasama nila ang Dios para magbigay ng kapatawaran at isaayos ang kanilang kaguluhan.

Sa…

Ano Ang Reputasyon Mo?

Si Ted ang pinakamatangkad na cheerleader sa kanilang paaralan. Halos anim na talampakan ang taas niya at nasa 118 kilo ang bigat niya. “Big Blue” ang tawag sa kanya dahil sa malakas na pagsigaw niya ng “Blue” na kulay ng kanilang paaralan.

Minsan na ring nalulong sa pag-inom ng alak si Ted. Pero hindi ang pagiging cheerleader at pagkalulong niya kaya siya naaalala ng mga…

Pagtanggap

Sa aklat niyang Breaking Down Walls, isinulat ni Glen Kehrein ang karanasan niya nang umakyat siya sa bubong ng dormitoryo nila nang mabaril ang aktibistang si Dr. Martin Luther King Jr. noong 1968. Sinabi ni Glen, “Dinig na dinig namin habang nasa loob ng malaking gusali ang mga putok ng baril. Nang umakyat na kami sa bubungan, nasaksihan namin ang…