Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Arthur Jackson

Makinig sa Kapatid

Narinig ko minsan ang aking kapitbahay na kinakausap ang kanyang nakababatang kapatid, Sabi nito, “Kailangan mong makinig sa akin.” Alam niya kung ano ang mas makakabuti dahil mas matanda siya. Marami sa atin ang hindi nakikinig sa mga payo ng mga nakatatanda nating kapatid. Dahil doon, nararanasan natin ang masamang dulot ng hindi pakikinig sa kanila.

Bilang mga sumasampalataya naman kay…

Paano Maging Matatag

Napakalamig ng panahon noon. Gusto ko nang makasakay agad sa aking kotse at makapasok sa isang gusali para mapawi ang ginaw na nararamdaman ko. Nagulat na lang ako sa sumunod na nangyari. Bumagsak ako. Hindi naman ako nabalian pero nakaramdam ako ng sobrang sakit. Ilang linggo pa bago tuluyang bumuti ang kalagayan ko.

Naranasan n’yo rin ba ang ganoong sitwasyon? Hindi…

Tunay na Kapanatagan

Isipin natin ang larawan ng isang magulang habang pinatatahimik niya ang kanyang sanggol. Marahan niyang nilagay ang kanyang mga daliri sa tapat ng kanyang labi at ilong at sinasabi ang “tahan na.” Ang simpleng gawain na iyon ng isang magulang ay nagpapatahimik at nagtatanggal ng alinlangan sa isang sanggol.

Ang gawain na iyon na nagpapadama ng pagmamahal ay maaaring nagawa na…

Panawagan ng Bulag

Napansin ng kaibigan ko na tila nahihirapan akong makita ang mga bagay na malayo sa akin. Tinanggal niya ang kanyang salamin at pinahiram sa akin. Laking gulat ko nang luminaw ang aking paningin matapos kong suotin ang kanyang salamin. Dahil dito, agad akong nagpakonsulta sa doktor sa mata upang magkaroon ng salamin na akma sa aking panigin.

May mababasa namang kuwento…

Tumingin kay Jesus

Kung meron man akong nakikilalang matapat na tao, iyon ay walang iba kundi si Kuya Justice. Tapat si Kuya Justice sa kanyang asawa, sa kanyang trabaho bilang tagapaghatid ng sulat, at bilang tagapagturo ng mga bata sa aming simbahan. Bumisita ako muli sa aming simbahan at nakita ko muli ang bell na ginagamit ni Kuya Justice bilang panghudyat sa amin na…

Magmahalan

Si Linus ay isa sa mga bida sa komiks na Peanuts. Matalino siya pero mahina ang loob. Kaya naman, may dala siya laging kumot para itago ang kanyang sarili sa tuwing natatakot o pinanghihinaan ng loob. Tulad ni Linus, masasabi kong may mga kinatatakutan at pinanghihinaan din tayo ng loob.

Naranasan din naman ni Apostol Pedro ang matakot at panghinaan ng…

Ang Tumutulong

Maraming tao ang pinagpapala sa mga awitin ng sikat na Brooklyn Tabernacle Choir. Isa sa pinakasikat nilang kanta ay ang awiting ‘My Help’ na kanilang hinango sa Salmo 121.

Ipinapahayag ng Salmo 121 ang tungkol sa pagtitiwala ng sumulat ng Awit sa Dios na siyang laging tumutulong sa kanya (TAL . 1-2). Ano ang nais nitong iparating? Sa tulong ng Dios,…

Sino Siya?

Itago na ang lahat ng gamit n'yo at kumuha ng lapis at papel." Kinakabahan na ako kapag sinabi na ito ng aking guro. Hudyat na kasi iyon na magsisimula na ang pagsusulit.

Sa Marcos 4, mababasa natin na nagsimula ang araw ni Jesus sa pagtuturo sa tabi ng dagat (TAL. 1) at natapos sa isang pagsubok na nangyari sa gitna ng…