Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Cindy Hess Kasper

Magbigay sa iba

Pinamagatang “Sinabawang Bato” ang kuwento tungkol sa isang nagugutom na matandang lalaki na dumating sa isang baryo para humingi ng makakain. Ngunit wala man lamang ni isa ang nagbigay sa kanya. Kaya naman, kumuha ang matanda ng isang kaldero. Nilagyan niya ito ng tubig at bato at pinakuluan. Sa ginawang ito ng matanda, nagtaka ang mga tao.

Kaya naman, pinanood…

Magpakita ng Kabutihan

Pasakay ng eroplano si Jessica kasama ang kanyang dalawang anak. Habang sinusubukan niyang pakalmahin ang umiiyak na tatlong taong gulang na anak na babae, nagsimula ring umiyak ang nagugutom niyang sanggol.

Tinulungan naman si Jessica ng katabi niyang pasahero. Binuhat ng lalaki ang sanggol habang pinapaupo ni Jessica ang anak niyang babae. Naalala naman ng pasahero ang hirap niya noong siya’y…

Hadlang

Ilang taon na ang nakakalipas, nagkaroon ng malaking problema ang ilang mga sundalo habang nasa kagubatan sila. May isang uri ng baging ang pumulupot nang mahigpit sa kanilang katawan at nahirapan silang makaalis mula rito. Naging hadlang ito sa kanilang pakikipaglaban. Tinawag nila ang baging na “sandali lang” dahil kailangan nilang magpahintay sa iba dahil dito.

Mahihirapan din naman tayong…

Nakakasawa

Nang magpakasal sina Kerry at Paul, pareho silang hindi marunong magluto. Isang gabi, sinubukan ni Kerry na magluto ng spaghetti. Naparami ang naluto niya kaya umabot pa ito hanggang sa kanilang hapunan kinabukasan. Nang sumunod na araw, si Paul naman ang sumubok magluto ng spaghetti at dinamihan niya pa ito para umabot hanggang sa katapusan ng linggong iyon. Noong kakain na…

Maging Sino Man

Noong Agosto, 2017, hinagupit ng bagyong Harvey ang Gulf Coast ng Amerika na kumitil ng maraming buhay at nagdulot ng pinsala sa mga ari-arian. Marami ang nagbigay ng pagkain, tubig, damit at matutuluyan sa mga nasalanta ng bagyo.

Si Dean Kramer naman na may-ari ng isang tindahan ng piano ay nakaisip ng ibang paraan para makatulong sa kanila. Alam niya na…