Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Cindy Hess Kasper

Maging Sino Man

Noong Agosto, 2017, hinagupit ng bagyong Harvey ang Gulf Coast ng Amerika na kumitil ng maraming buhay at nagdulot ng pinsala sa mga ari-arian. Marami ang nagbigay ng pagkain, tubig, damit at matutuluyan sa mga nasalanta ng bagyo.

Si Dean Kramer naman na may-ari ng isang tindahan ng piano ay nakaisip ng ibang paraan para makatulong sa kanila. Alam niya na…

Takasan ang Ingay

Ilang taon na ang nakakalipas, iminungkahi ng presidente ng isang eskuwelahan na samahan siya ng mga estudyante na patayin muna ang kanilang cellphone sa loob ng isang gabi. Kahit na sumang-ayon ang mga estudyante, mabigat sa loob nila na gawin iyon. Noong nasa loob na sila ng chapel, mas naituon nila ang kanilang atensyon sa pag-aawitan at pananalangin. Pagkatapos noon,…

Ipagmalaki

Noong 1960s, may sumikat na kakaibang obra na tampok ang mga tao o hayop na mayroong malulungkot at malalaking mata. Si Margaret Keane ang lumikha ng mga obrang iyon. Ibinibenta naman ng kanyang asawa ang mga nilikha niya. Dahil doon, naging masagana ang buhay nila. Hindi inilalagay ni Margaret sa kanyang mga obra ang mismo niyang pangalan. Kaya naman, inangkin at…

Ating Kanlungan

Nagtrabaho ako noon sa isang kainan. Ito ang pinakauna kong trabaho. Isang gabi, may lalaking naroon ang nagtanong sa akin kung anong oras ako matatapos sa aking trabaho. Hindi ako naging komportable dahil sa lalaking iyon. Matagal siyang nanatili at bumili pa ng mga pagkain para hindi siya paalisin ng aming manedyer. Natakot akong umuwi mag-isa kahit na malapit lang ang…

Tunay na Yaman

Noong bata pa kami, gustong-gusto naming magkakapatid na umuupo sa ibabaw ng lumang baul ng aking ina. Nakatago sa baul ang mga damit na pangginaw na binurdahan ng aming lola. Pinapahalagahan ng aming ina ang kahong iyon at umaasa siyang dahil sa amoy ng kahoy na sedro, iiwas ang mga insektong maaaring sumira sa laman nito.

Halos lahat ng bagay sa…

Magkikitang Muli

May nakasanayan na kaming gawin ng apo kong si Allysa sa tuwing magpapaalam kami sa isa’t isa. Mahigpit kaming nagyayakapan at sabay na iiyak sandali. Pero pagkatapos noon ay sasabihin namin sa isa’t isa na “Magkikita tayo muli.” Dahil dito, pareho kaming umaasa na magkikita kaming muli.

Isang malungkot na pangyayari ang mapawalay sa ating mga minamahal. Nang magpaalam si Apostol…

Tumulong at Matulungan

Nang magkasakit si Marilyn, marami ang tumulong sa kanya. Nag-alala tuloy siya kung paano niya masusuklian ang lahat ng kabutihang ipinakita nila. Minsan, may nabasa si Marilyn na isang panalangin. Sabi roon, “Idalangin ang kapwa para matutunan nilang magpakumbaba sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na tumulong sa iba, kundi ang matulungan din.” Dahil dito, naisip ni Marilyn…