Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Cindy Hess Kasper

Ating Kanlungan

Nagtrabaho ako noon sa isang kainan. Ito ang pinakauna kong trabaho. Isang gabi, may lalaking naroon ang nagtanong sa akin kung anong oras ako matatapos sa aking trabaho. Hindi ako naging komportable dahil sa lalaking iyon. Matagal siyang nanatili at bumili pa ng mga pagkain para hindi siya paalisin ng aming manedyer. Natakot akong umuwi mag-isa kahit na malapit lang ang…

Tunay na Yaman

Noong bata pa kami, gustong-gusto naming magkakapatid na umuupo sa ibabaw ng lumang baul ng aking ina. Nakatago sa baul ang mga damit na pangginaw na binurdahan ng aming lola. Pinapahalagahan ng aming ina ang kahong iyon at umaasa siyang dahil sa amoy ng kahoy na sedro, iiwas ang mga insektong maaaring sumira sa laman nito.

Halos lahat ng bagay sa…

Magkikitang Muli

May nakasanayan na kaming gawin ng apo kong si Allysa sa tuwing magpapaalam kami sa isa’t isa. Mahigpit kaming nagyayakapan at sabay na iiyak sandali. Pero pagkatapos noon ay sasabihin namin sa isa’t isa na “Magkikita tayo muli.” Dahil dito, pareho kaming umaasa na magkikita kaming muli.

Isang malungkot na pangyayari ang mapawalay sa ating mga minamahal. Nang magpaalam si Apostol…

Tumulong at Matulungan

Nang magkasakit si Marilyn, marami ang tumulong sa kanya. Nag-alala tuloy siya kung paano niya masusuklian ang lahat ng kabutihang ipinakita nila. Minsan, may nabasa si Marilyn na isang panalangin. Sabi roon, “Idalangin ang kapwa para matutunan nilang magpakumbaba sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na tumulong sa iba, kundi ang matulungan din.” Dahil dito, naisip ni Marilyn…

Paglago

Ipinaguhit ang batang si Charlotte ng larawan ng kanyang sarili noong unang araw ng pasok nila sa eskuwelahan. Puro bilog ang naiguhit niya para sa mata, mukha at katawan. Ipinaguhit ulit sa kanya ang kanyang sarili noong huling araw na ng kanilang pasukan. Sa pagkakataong iyon, maliwanag na batang babae na ang naiguhit niya. Sa ipinagawang iyon, ipinapakita na mas natututo…

Manalangin Araw-araw

Isinulat ng mang-aawit na si Robert Hamlet ang awit na, "Lady Who Prays for Me." Isinulat niya iyon para bigyang parangal ang kanyang ina. Ipinapanalangin daw si Robert ng kanyang ina tuwing umaga bago siya sumakay ng bus papuntang paaralan. Matapos namang mapakinggan ng isang ina ang awiting iyon ni Robert, nangako siya na idadalangin din ang kanyang anak. Makabagbag-damdamin ang…

Kung Sana...

Minsan, nakasakay na kami ng asawa ko sa aming kotse para umalis na sa aming pinaparadahan. Bago kami umalis, pinadaan muna namin ang isang babaeng nagbibisikleta. Ilang saglit lang ang nakalipas, bumangga ang babae sa pinto ng isa pang nakaparadang sasakyan. May bigla kasing nagbukas nito. Bumagsak ang babae at nagdugo ang kanyang binti.

Naisip naming mag-asawa, “Kung hindi na lang…

Tunay Na Paglilingkod

Sikat noon ang mga pelikulang may halong awitan. Ang mga aktres na sina Audrey Hepburn, Natalie Wood, at Deborah Kerr ang kilala sa larangang iyon. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang boses ni Marni Nixon ang ginamit ng mga aktres sa pag-awit. Malaki man ang naibahagi ni Marni sa tagumpay ng mga pelikula, hindi siya nabigyan ng karapat-dapat na parangal.…

Tulad ng Ama sa Langit

Minsan, sinabi sa akin ng aking ama na lagi siyang wala noong bata pa ako.

Hindi naman ganoon ang pagkakatanda ko. Wala man siya dahil sa trabaho at sa mga gawaing dapat niyang daluhan sa aming lugar sambahan, lagi naman siyang naroon sa lahat ng mga mahahalagang pangyayari sa aking buhay. Naroon din siya maging sa mga hindi mahalagang pangyayari.

Tulad…

Kapakumbabaan

Nang tumugtog ang asawa ko sa kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus, nakita kong nakapikit siya. Kaya naman tinanong ko siya kung bakit siya pumipikit. Sinabi niya sa akin na naitutuon niya ang kanyang isip sa pagpupuri sa Dios at nakakatulong iyon para hindi siya maistorbo sa pagtugtog. Ang lahat ng ginagawa ng asawa ko ay nagpapakita ng kanyang pagpupuri sa…