Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Dave Branon

Muling Itayo

Hating-gabi noon nang magpunta sa Jerusalem si Nehemias sakay ng kanyang asno upang tingnan ang kalagayan nito. Nakita niya ang mga nagibang pader at ang mga pintuan na nasunog. May mga bahagi roon na napakaraming basura kaya hindi makaraan ang kanyang asno. Malungkot siyang bumalik pauwi.

Nang magbibigay na siya ng ulat sa mga opisyal ng lungsod, sinabi niya, “Nakita…

Nawalang Kariktan

Hindi ko na masyadong maalala ang kariktan ng aming anak na si Melissa. Halos nawala na sa memorya ko ang mga masasayang araw kung saan pinapanood namin siyang naglalaro ng voleyball. At kung minsan, hirap akong alalahanin ang kanyang ngiti. Ang kanyang pagkamatay sa edad na 17 ang tumakip sa kasiyahang dulot ng kanyang presensya.

Sa Aklat ng Panaghoy, naipahayag…

Ngayon

Dumalo ako kamakailan sa isang highschool graduation kung saan nagbigay ng hamon ang tagapagsalita sa mga magsisipagtapos. Ayon sa kanya, ito ang panahon kung saan maraming nagtatanong sa kanila ng: “Anong plano mo?” “Anong kursong kukunin mo sa kolehiyo? “Saan ka mag-aaral o magtatrabaho?” Pero idinagdag ng tagapagsalita na ang pinakamahalagang tanong para sa kanila ay kung ano ang ginagawa…

Hanap-hanapin Ang Dios

Nagsisilbing inspirasyon sa atin ang pagpapakita ng lubos na dedikasyon ng mga tao para makamit ang kanilang pangarap. May isa akong kakilala na natapos ang kanyang kolehiyo sa loob lang ng tatlong taon. Matinding dedikasyon ang kailangan para magawa iyon. May kaibigan naman ako na nagsumikap para mabili ang kotseng pinakamimithi niya.

Maganda naman na may inaasam tayong mga bagay…

Magturo O Magsaka?

May kuwento tungkol sa magkapatid na sina Billy at Melvin. Minsan, habang nasa bukid sila ng pagawaan nila ng gatas, may nakita silang lumilipad na eroplano na gumuguhit ng letra sa ulap. Pinanuod nila ang eroplano at ang mga letra na iginuhit nito ay “GP”.

Binigyang kahulugan ng magkapatid ang mga letrang naisulat. Para sa isa ang ibig sabihin ng…

Hindi Makapagsalita

Labis na kagalakan ang nadama ng isang matandang lalaki na nakaupo sa kanyang wheelchair habang pinakikinggan ang grupo ng mga kabataang Amerikano na umaawit tungkol kay Jesus. Kalaunan, napagtanto ng ilang kabataang lumapit sa matanda na hindi pala ito nakakapagsalita dahil na-istroke ito noon.

Nagpasya ang mga kabataang iyon na muling umawit alangalang sa matanda dahil hindi nila ito makakausap.…

Hangarin at Layunin

Isang endurance athlete si Colin O’Brady, atletang ginagawa ang mga bagay sa loob nang matagal na panahon na hindi napapagod. Noong 2018, ginawa niya ang isang paglalakbay na puno ng pagpupunyagi at lakas ng loob: habang hila-hila niya ang isang kareta, mag-isa siyang naglakad sa malaking bahagi ng Antarctica, 932 milya sa loob ng 54 araw.

Ang sabi niya tungkol…