Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Dave Branon

Ang Nahating Tabing

Madilim at mapanglaw ang araw na iyon sa labas ng lungsod ng Jerusalem. Makikitang nakapako sa krus ang Lalaking nagkaroon ng maraming tagasunod sa loob ng tatlong taon. Kahiya-hiya ang Kanyang sinapit at kitang-kita na lubos siyang pinahirapan. Maririnig naman ang pagtangis ng mga nagmamahal sa Kanya. At natapos ang Kanyang labis-labis na pahihirap nang sumigaw Siya, “Tapos na!” (MATEO 27:50;…

Maamong Makapangyarihan

Noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nagtago si Anne Frank at ang kanyang pamilya sa isang sikretong lugar para hindi sila mapahamak. Dumarami na noon ang mga kaaway na nagsisidatingan sa kanilang bansa. Pagkaraan ng dalawang taon, nahuli sila at ikinulong sa concentration camp. Ganoon man ang nangyari, isinulat ni Anne Frank sa kanyang diary na, “Ang kabutihan at kaamuan ang…

Magbigay ng Lakas ng Loob

Lumalakas ang aking loob sa tuwing nagpupunta ako sa gym. Napapalibutan kasi ako sa lugar na iyon ng mga taong nagsusumikap din na lumakas at maging malusog ang kanilang katawan. May karatula din doon na nagpapaalala na huwag tayong manghusga ng kapwa. Sa halip, magbigay tayo ng mga salitang nakakapagpapalakas ng loob sa ating kapwa. Gayundin ang pagpapakita natin ng ating…

Lunas sa Pag-aalala

Nakatanggap ng isang voicemail ang isang lalaki mula sa isang pulis. Tapat at sumusunod naman siya sa batas pero lubos siyang nag-alala na baka may nagawa siyang mali. Dahil sa takot, hindi niya tinawagan ang numerong ibinigay ng pulis. Ilang gabi rin siyang hindi nakatulog sa pag-iisip kung ano ang mga posibleng mangyari. Bagamat hindi na siya nakatanggap ng tawag mula…

Tahanan

Ang kaibigan kong si Patsy na nagbebenta ng bahay at lupa ay namatay dahil sa sakit na kanser. Habang ginugunita namin ang mga nagawa niya noong nabubuhay pa siya, naalala ng asawa ko ang pagpapahayag ni Patsy ng Magandang Balita. Isa sa mga sumampalataya kay Jesus sa pamamagitan ni Patsy ay naging kaibigan namin.

Nakakatuwang alalahanin na hindi lamang nakatulong si…