Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Dave Branon

Mainit na Pagbati

“Sino ang yayakap sa kanila?"

Iyan ang sinabi ng kaibigan naming si Steve nang malaman niya na may malubha siyang sakit na kanser. Kailangan niyang lumiban muna sa pagsamba dahil sa kanyang sakit. May magandang nakasanayang gawin si Steve. Mahilig siyang bumati sa mga tao upang ipadama sa kanila na kabilang sila sa aming simbahan. Nagbibigay siya ng masaya at mainit…

Pagkahiwalay

Isang malakas na sigaw ang narinig sa kadiliman ng hapon. Natakpan nito ang mga pag-iyak ng mga kaibigan at tagasunod ni Jesus, maging ang pagdaing ng dalawang kriminal na nasa tabi ni Jesus. Namangha ang marami sa sigaw na ito.

“Eloi,Eloi, lema sabachtani?”, puno ng paghihirap na sigaw ni Jesus habang nakabitin sa nakakahiyang krus ng Golgota (MATEO 27:45-46).

“Dios ko,…

Isang Segundo

Ang mga siyentipiko ay mabusisi pagdating sa oras. Sa pagtatapos ng 2016, ang mga tao sa Goddard Space Flight Center in Maryland ay nagdagdag ng isang segundo sa taon. Kung ang tingin ninyo ay nadagdagan ang taon ng kaunti kaysa sa dati, tama kayo.

Bakit nila ginawa iyon? Dahil ang pag-ikot ng mundo ay bumabagal sa panahon, ang taon ay bahagyang…

Takdang Panahon

Ngayon ang unang araw ng tagsibol sa hilagang bahagi ng mundo. Kasabay nito ay nagsisimula naman ang panahon ng taglagas sa bansang Australia. Kasalukuyang umaga ang oras sa mga bansang malapit sa ekwador. Samantalang gabi naman sa ibang bahagi ng mundo.

Ang pagbabago ng panahon ay mahalaga sa maraming tao. Marami ang nag-aabang sa pagpapalit ng panahon. Inaasam nila na may…

Tunay na Katapatan

Iba’t ibang paraan ang ipinapakita ng mga tagahanga para suportahan ang kanilang paboritong koponan. Ipinapakita nila ang kanilang katapatan at paghanga sa pamamgitan ng pagsusuot ng mga damit ng kanilang paboritong koponan, pagsuporta sa social media at palaging pag-uusap ng tungkol sa kanilang koponan. Ganito rin ang ginagawa kong pagsuporta.

Ang pagsuporta natin sa mga paborito nating koponan sa larangan ng…

Kahit Saan

Minsan, naglathala sa isang pahayagan ang kaibigan ko para bigyang parangal ang kanyang anak. Namatay ang anak niyang si Lindsay sa isang aksidente. Tumatak sa isipan ko ang sinabi niya na makikita sa kahit saang sulok ng bahay nila ang mga larawan ni Lindsay. Pero wala na mismo si Lindsay doon.

Namatay din sa aksidente ang anak kong si Melissa.…

Kaluwalhatian

Sa ating kalagayan, lahat tayo ay hindi nakaabot nito (ROMA 3:23). Si Jesus ang kaningningan nito (HEBREO 1:3) at sa lahat ng nagtitiwala kay Jesus ay nakita nila ito (JUAN 1:14). Sa Lumang Tipan ng Biblia, binalot nito ang Toldang Tipanan noon ng Dios. At pinanguhan din nito ang mga Israelita noon. Ipinangako naman ng Dios na sa darating na panahon,…

Pag-ibig ang Sagot

Noong Agosto 21, 2016, nagkaroon ng matinding baha sa Louisiana sa Amerika. Kaya naman, nagtawag ng tulong si Carissa at ang asawa niyang si Bobby sa mga kakilala nila para puntahan at tulungan ang mga nabaha. Nasa 1,000 milya ang layo nila sa lugar ng mga nasalanta. Pero wala pang 24 oras ang nakakalipas, 13 katao ang nagsabing pupunta at handang…

Kaluwalhatian

Isa sa kapana-panabik sa pagbisita sa bansang Europa ay ang makita ang mga magaganda at malalaki nilang simbahan. Mamamangha ka at makapagdudulot ng kakaibang karanasan ang mga larawan, simbolo at disenyo na makikita mo roon.

Kapansin-pansin naman na nagpapahayag ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Dios ang mga makikita roon. Kaya, naisip ko kung paano naman natin mailalagay sa ating puso at…

Nakagawiang Pasko

May mga bagay at nakagawian nating gawin ang nagpapaalala sa Pasko. Ang iba sa mga ito ay mula sa iba’t ibang bansa. Tulad ng candy cane na unang ginawa sa Germany, ang bulaklak na poinsettia na mula sa Mexico, ang salitang Noel na galing sa mga Pranses at ang mistletoe na galing sa Inglatera. Salamat sa mga ito dahil lalong…