Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Dave Branon

Ang Nawalang Sobre

Nagpapagasolina ako ng sasakyan namin nang may makita akong isang marumi at makapal na sobre sa sahig. Pinulot ko at sinilip ito. Nagulat ako nang makita kong may laman itong isang daang dolyar.

Maaaring nag-aalala na sa kahahanap ang taong nakaiwan ng sobre. Malaking halaga ang nawala niya. Iniwan ko ang numero ng telepono namin sa mga empleyado sa gasolinahan sakaling…

Ang Saya!

Matagal niyang pinaghandaan ang kompetisyon na ito pero ayaw na niyang tumuloy dahil natatakot siyang baka hindi niya magawa nang tama. Gayunpaman, pinili niya pa ring simulan ang pakikipagkarera hanggang sa paisa-isa nang nakakaabot sa finish line ang mga kasama niya maliban sa kanya. Inaasahan na ng kanyang ina na sasalubungin niya ang kanyang anak na malungkot. Pero sa halip, nang…

Hulihin ang Asong-Gubat

Noong unang pinasok kami ng paniki sa aming bahay, tinaboy namin ito. Pero dahil may nakapasok na namang paniki sa pangalawang pagkakataon, nagbasa-basa ako tungkol sa mga ito. Natuklasan ko na kahit pala sa pinakamaliit na butas ay maaari silang lumusot at makapasok. Simula noon, palagi na akong nagmamasid at nag-iikot sa aming bahay upang tapalan kahit ang mga maliliit na…

Higit pa sa Dati

Napakaganda ng Notre Dame Cathedral sa Paris. Kamangha-mangha ang pagkakadisenyo rito. Pero sa paglipas ng ilang siglo, unti-unti nang nawala ang ganda nito dahil sa naluma na ito at dahil na rin sa naidulot ng sunog sa simbahang ito. Mahigit sa bilyong dolyar ang samasamang nilikom ng mga tao para sa pagpapaayos nito. Kahit malaking halaga ang gugugulin at marami ang…

Solusyon

May natutunan akong madaling solusyon sa paglilinis sa salamin ng aming fireplace. Minsan kasi ay dumikit sa salamin ng aming fireplace ang mga balahibo ng manika ng aking apo. Madali namang gayahin ang solusyon na nakita ko kaya iyon ang ginawa ko. Nagmukha muling bago ang salamin.

Minsan naman, ang tingin natin sa Biblia ay listahan ng mga solusyon upang mas…