Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Dave Branon

Higit pa sa Dati

Napakaganda ng Notre Dame Cathedral sa Paris. Kamangha-mangha ang pagkakadisenyo rito. Pero sa paglipas ng ilang siglo, unti-unti nang nawala ang ganda nito dahil sa naluma na ito at dahil na rin sa naidulot ng sunog sa simbahang ito. Mahigit sa bilyong dolyar ang samasamang nilikom ng mga tao para sa pagpapaayos nito. Kahit malaking halaga ang gugugulin at marami ang…

Solusyon

May natutunan akong madaling solusyon sa paglilinis sa salamin ng aming fireplace. Minsan kasi ay dumikit sa salamin ng aming fireplace ang mga balahibo ng manika ng aking apo. Madali namang gayahin ang solusyon na nakita ko kaya iyon ang ginawa ko. Nagmukha muling bago ang salamin.

Minsan naman, ang tingin natin sa Biblia ay listahan ng mga solusyon upang mas…

Magsimula Ngayon

Ipinanganak si Tomas mula sa isang mahirap na pamilya sa India ngunit inampon siya at lumaki sa Amerika. Nang minsang bumalik si Tomas sa India, nakita niya ang kanilang mahirap na kalagayan. Alam ni Tomas ang nararapat niyang gawin. Nalalaman niyang dapat tulungan ang kanyang mga kababayan. Nagplano siyang bumalik sa Amerika, tapusin ang kanyang pag-aaral, mag-ipon ng maraming pera…

Panalangin ni Abby

Noong nasa High School pa si Abby, nabalitaan niya at ng kanyang ina ang tungkol sa binatilyo na malubha ang tinamong pinsala dahil sa isang aksidente sa eroplano. Namatay din ang ama at madrasta ng binatilyo sa aksidenteng iyon. Kahit hindi nila kilala ang binatilyo, ipinanalangin nila ito pati ang kanyang pamilya.

Lumipas ang ilang taon at nagkolehiyo na si Abby.…

Wala na sa Higaan

Sabik akong bumalik sa Montego Bay para bisitahin si Rendell na nasa isang pasilidad na nangangalaga sa mga may sakit. Dalawang taon na ang nakakalipas nang sumampalataya si Rendell kay Jesus. Si Evie na isang kabataang mang-aawit ang nagpahayag ng Magandang Balita sa kanya.

Pagpasok ko sa kuwarto ng mga kalalakihan, wala nang nakahiga sa higaan ni Rendell. Nalaman ko na…