Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Dave Branon

Lunas sa Pag-aalala

Nakatanggap ng isang voicemail ang isang lalaki mula sa isang pulis. Tapat at sumusunod naman siya sa batas pero lubos siyang nag-alala na baka may nagawa siyang mali. Dahil sa takot, hindi niya tinawagan ang numerong ibinigay ng pulis. Ilang gabi rin siyang hindi nakatulog sa pag-iisip kung ano ang mga posibleng mangyari. Bagamat hindi na siya nakatanggap ng tawag mula…

Tahanan

Ang kaibigan kong si Patsy na nagbebenta ng bahay at lupa ay namatay dahil sa sakit na kanser. Habang ginugunita namin ang mga nagawa niya noong nabubuhay pa siya, naalala ng asawa ko ang pagpapahayag ni Patsy ng Magandang Balita. Isa sa mga sumampalataya kay Jesus sa pamamagitan ni Patsy ay naging kaibigan namin.

Nakakatuwang alalahanin na hindi lamang nakatulong si…

Pasalamatan ang Dios

Marahil ang mga katagang, “Salamat sa pagiging ikaw” ang isa sa pinaka-nakakaantig na mensaheng mababasa natin sa mga card. Kung makakatanggap ka ng card na may ganoong mensahe, maaaring mararamdaman mo na importante ka hindi dahil sa may nagawa kang napakagandang bagay para sa taong iyon kundi dahil nakikita niya ang halaga mo.

Iniisip ko na maaaring ito rin ang pinakamabuting…

Malugod Na Pagtanggap

Nang magbakasyon kami ng aking asawa, pumunta kami sa isang sikat na lugar para sa mga atleta. Hindi naman ito sarado kaya naisip namin na puwede kaming pumasok. Natuwa kami sa mga nakita namin sa loob. Pero noong palabas na kami, may nagsabi sa amin na bawal kami roon. Nasaktan ang aming kalooban dahil akala nami’y puwede kaming pumunta sa lugar…

Misteryo

Pagkauwi ko galing sa trabaho, nakakita ako ng isang pares ng sapatos. Sigurado ako na sa anak kong si Lisa ang sapatos kaya inilagay ko iyon sa garahe kung saan makikita niya iyon kapag nagpunta siya sa amin. Pero nang tanungin ko si Lisa, hindi raw sa kanya iyon at wala rin sa mga kamag-anak ko ang nagsabing sa kanila ang…

Makakabuti Ba?

Dahil mahilig ako sa dark chocolate, tiningnan ko sa Google kung makakabuti ba ito para sa akin. Nakakita ako ng iba’t ibang sagot, may nagsasabi na mabuti ito at may nagsasabi naman na makakasama ito sa kalusugan. Maaari din natin tingnan sa Google kung makakabuti ba sa atin ang iba pang pagkain tulad ng gatas, kape, atbp. Maaaring sumakit ang mga ulo…

Mahal Kong Kaibigan

Ano ang ginawa ni Apostol Juan noon para sa kanyang kaibigang si Gaius na unti-unti nang nakakalimutan ngayon? Ito ay ang pagsulat ni Juan ng isang liham.

May sinabi naman ang isang manunulat sa New York Times na si Catherine Field tungkol sa pagsusulat ng liham. Sabi niya, “Ang pagsusulat ng liham ay isa sa sinaunang sining natin. At kung titingnan…

May Pag-asa

Marami na akong artikulong naisulat para sa babasahing Pagkaing Espirituwal at may ilan dito na tumatak na sa aking isipan. Isa na rito ang naisulat ko nang umalis ang tatlo kong anak na babae para dumalo sa isang camp. Noong wala sila, nagkaroon kami ng panahon na magkasama ng aking anim na taong gulang na anak na si Steve.

Kaya naman,…