Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni David C. McCasland

Pagbubulay-bulay

Nagturo si Oswald Chambers mula 1911 hanggang 1915 sa Bible Training College sa London. Madalas na nagiging palaisipan sa mga estudyante niya ang kanyang mga itinuturo. Hindi niya agad sinasagot ang mga tanong nila at ang mga hindi nila sinasang-ayunan sa itinuturo niya. Hinihikayat niya na pagbulayan ng mga estudyante ang mga ito nang mabuti. Nais ni Oswald na ang Dios ang…

Makipot na Daan

May litrato ako ng isang binata na nakasakay sa kabayo habang iniisip kung alin ang pipiliin niyang daan. Parang ganoon ang tema ng tula ni Robert Frost na, The Road Not Taken. Sa tulang iyon, pinagiisipan din ni Frost kung alin sa dalawang daan ang pipiliin niyang tahakin. Mukhang parehas namang maganda ang daan pero pinili niya ang daan na hindi madalas…

Alam ang Pangalan

Nang minsang bumisita ako sa National September 11 Memorial sa New York City, kinuhanan ko ng litrato ang isa sa dalawang pool na nandoon. Nakaukit sa paligid ng mga pool na ito ang mga pangalan ng namatay noong salakayin ang World Trade Center. Nang tingnan ko ng maigi ang litrato, napansin ko ang kamay ng isang babae na nakahawak sa pangalan…

Walang Hanggang Pag-ibig

Minsan, pinayuhan ako ng aking kaibigan na iwasan ang paggamit ng mga salitang “lagi na lang ikaw” o “ni minsan hindi mo” sa pakikipagtalo. Madalas kasi, nahihirapan tayong ipadama ang pagmamahal natin sa iba dahil mas nakikita natin ang mga mali nilang ginagawa. Pero hindi ganito ang pag-ibig ng Dios sa ating lahat.

Puno ng mga salitang “lahat” ang Salmo 145.…

Ipamuhay ang Pananampalatya

Habang namamalagi sa isang bahay-tuluyan ay napansin ko ang isang kard sa mesa ng aking kwarto. Nakasulat dito ang:

Maligayang pagdating Ang panalangin namin ay makapagpahinga kayo ng mabuti At maging mabunga ang inyong mga paglalakbay Ang Dios ang magpapala at mag-iingat sa inyo Ipakita nawa Niya ang Kanyang kabutihan at awa sa inyo.

Mula nang mabasa ko ang pagbating iyon mula…

Magpasalamat

Gustung-gusto kong basahin ang mga libro ng manunulat na si G.K. Chesterton. Magaling kasi ang pamamaraan niya sa pagsusulat. Napapatawa ako sa mga isinulat niya at minsan nama’y pinagbubulayan ko ang mga ito. Isa sa mga isinulat niya ay ganito, “Nagpapasalamat ka sa Dios bago kumain. Tama iyon. Nagpapasalamat naman ako sa lahat ng aking ginagawa. Nagpapasalamat ako bago manood ng…

Pagpapatawad

Ang anim na taong gulang na si Ruby Bridges ang kauna-unahang Aprikano na nakapasok sa paaralan na para lamang sa mga puti. Kaya naman, araw-araw siyang nakakatanggap ng mga mura at pang iinsulto mula sa mga galit na magulang. Pati ang mga anak ng mga ito ay pinaiiwas na rin sa kanya.

Habang ginagamot ni Dr. Robert Coles si Ruby mula…

Ang Hinaharap

Nakilala si Amy Carmichael (1867-1951) sa kanyang misyon ng pagkupkop sa mga ulilang batang babae sa India sa pamamagitan ng pagkakaloob muli sa kanila ng bagong simula at bagong buhay. Sa kanyang aklat na Gold by Moonlight, mababasa na sa gitna ng ating mga kaabalahan sa araw-araw, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na makita ang kagandahan ng mga magaganap sa…

Karunungan

Ang tanyag na manunulat at kritiko na si Malcolm Muggeridge ay nagtiwala kay Cristo sa edad na 60. Sa kanyang ika-pitumpu’t limang kaarawan ay nagbahagi siya ng dalawampu’t limang magagandang katotohanan tungkol sa buhay. Sinabi ni Muggeridge, “Wala akong nakilalang mayamang tao na masaya, pero may nakilala akong isang mahirap na tao na ayaw niya maging mayaman.”

Marami sa atin ang…