Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni David H. Roper

Mag-ingat!

Habang tinuturuan ako ng aking anak na si Josh kung paano mag-ski, nakatuon lamang ang aking mga mata sa kanya. Hindi ko na binigyang pansin ang iba pang bagay na nasa aming paligid. Kaya naman, nagulat ako nang bigla na lang akong nadulas. Hindi ko napansin ang matarik na parte ng bundok.

Ipinapakita sa Salmo 141 kung papaanong ang tao ay…

Tinapay at Isda

Isang batang lalaki ang umuwi ng bahay galing sa simbahan. Ikinuwento niya na ang itinuro sa kanila ay tungkol sa isang bata na nagbigay ng tinapay at isda kay Jesus.

Mababasa ang kuwentong ito sa Aklat ng Mateo. Buong araw na nagturo sa mga tao si Jesus. Sinabi sa Kanya ng mga alagad na pauwiin na Niya ang mga tao upang…

Maglaro nang may Galak

Isang coach ng basketball ang anak kong si Brian. Kasama ang kanilang koponan para maglaro sa kampeonato ng basketball. Pero kinakabahan siya at ang buong koponan. Gayon pa man, pinalakas niya ang loob ng kanyang mga manlalaro. Sinabi niya sa kanila na maglaro sila nang may kagalakan sa kanilang puso.

Naalala ko rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga nagtitiwala…

Lumapit Kayo

Minsan, nang sumilip ako sa labas mula sa aming bakod, nakita ko ang ilang taong tumatakbo, naglalakad at naglilibot sa parke. Sumagi sa isip ko na nagagawa ko iyon noong malakas pa ako. Dahil doon, nakaramdam ako ng lungkot at naisip ko na may kulang sa akin.

Kalaunan, nabasa ko ang Isaias 55:1, “Lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw, narito ang tubig!…

Hindi Sapat

Noong bata pa ang apo kong si Jay, niregaluhan siya ng kanyang mga magulang ng isang T-shirt. Isinuot niya iyon agad at tuwang-tuwa siya habang suot iyon. Kinabukasan, tinanong si Jay ng kanyang tatay habang suot-suot pa rin ang T-shirt, “Napapasaya ka ba ng T-shirt na ‘yan?” Sagot naman ni Jay, “Hindi na po masyado hindi po tulad kahapon.”

Ganoon…