Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni David H. Roper

Walang Hanggang Kaligayahan

Madalas nating naririnig na magiging masaya tayo kapag gagawin natin kung ano ang gusto natin. Pero hindi iyon totoo. Ang paniniwalang iyon ay magiging dahilan lamang para malungkot tayo, matakot at mabigo.

Ayon sa manunulat na si W.H. Auden, maraming tao ang nakasalalay ang kasiyahan sa paggawa ng kung ano ang gusto nila. Para sa kanya, ang mga taong ito ay…

Makasalanan Tulad Natin

Ikinuwento sa akin ng kaibigan kong si Edith ang araw na nagdesisyon siyang magtiwala kay Jesus. Minsan, pumasok siya sa isang simbahan na malapit sa kanyang tinitirhan. Tila may kulang kasi sa kanyang buhay. Ang itinuturo ng pastor ay ang mababasa sa Lucas 15:1-2: “Maraming maniningil ng buwis at iba pang itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa…

Anong Nais Mo?

Habang may transaksyon ako sa isang bangko, napansin kong nakasabit malapit sa bintana ang larawan ng magandang uri ng sasakyan na tinatawag na Shelby Cobra. Tinanong ko ang empleyado ng bangko kung sasakyan ba niya iyon. Sabi niya, “Hindi akin ang sasakyang iyon, pero iyon ang dahilan kung bakit ako nagtatrabahong mabuti. Darating ang araw at magkakaroon ako ng ganoong sasakyan.”…

Mga Mukha

Noong bata pa ang apo kong si Sarah ay ipinaliwanag niya sa akin kung anong mangyayari sa isang tao kapag namatay na ito. Sabi niya, magkakaroon daw ang tao ng isang bagong katawan pero hindi magbabago ang itsura ng kanyang mukha.

Ang pananaw na iyon ng aking apo ay opinyon ng isang bata. Pero may katotohanang nakapaloob sa sinabi niya. Ang…

Pangako

Noong bata pa lamang ang aking kaibigan, ipinangako niya sa kanyang kapatid na sa pamamagitan ng isang payong ay makakalipad siya. Sa pagtitiwala sa kanya ay tumalon nga ang kanyang kapatid sa bubong gamit ang payong sa pag-aakalang makakalipad siya. Nahulog ang kanyang kapatid nang tumalon ito sa bubong. Nagkaroon siya ng sugat at bukol.

Ang pangako ng aking kaibigan ay…

Maghintay

“Hinihintay na makahuli ng isda, o hinihintay ang pagdating ng hangin para makapagpalipad ng saranggola. O hinihintay na dumating ang Biyernes ng gabi…Ang lahat ay naghihintay.” Iyan ang mga isinulat ni Dr. Seuss, isang kilalang manunulat ng mga aklat pambata.

Punong-puno ng paghihintay ang buhay natin. Pero hindi nagmamadali ang Dios. Ayon sa isang kasabihan, “Ang Dios ay may sariling panahon…

Pananalangin para sa iba

“Nalaman ko kung ano ang dakilang magagawa ng panalangin nang magkaroon ng sakit ang kapatid ko at nagdasal kayong lahat para sa kanya. Isang malaking kaaliwan ang inyong mga panalangin!” Naluluha si Laura habang nagpapasalamat dahil ipinanalangin namin ang kapatid niyang may kanser. Sinabi pa ni Laura, “Ang mga panalangin ninyo ang nagbigay kalakasan sa kapatid ko at sa aming pamilya…

Mas Mabuting Paraan

Pag-uwi ni Archie mula sa isang bakasyon, nagulat siya nang makita niya na may nakatayo nang bakod sa kanyang lupain. Sinubukang kausapin ni Archie ang kanyang kapitbahay para tanggalin ang bakod pero hindi ito pumayag. Puwedeng humingi ng tulong si Archie sa mga awtoridad para tanggalin ang naka tayong bakod sa kanyang lupain pero hindi niya ito ginawa. Hinayaan niyang nakatayo…

Pakpak ng Agila

Ayon kay Propeta Isaias ang paghihintay sa Panginoon ay ang umasa ng buong pagtitiwala na gagawin ng Dios ang Kanyang mga ipinangako. Naghihintay kasi tayo sa pagliligtas sa ating mahirap na kalagayan.

Pero alam naman natin na tiyak na mangyayari ito sa hinaharap. Sinisigurado rin naman ito sa atin ni Jesus. Sinabi Niya, “Mapalad ang mga naghihinagpis, dahil aaliwin sila ng…

Makinig sa Kanya

Mahina ang aking pandinig. Kaya naman, nagsusuot ako ng isang gamit na pangtulong sa aking tenga para makarinig ako nang maayos.

Malaking tulong iyon kung iilang tao ang nasa paligid ko. Pero, kapag maraming tao ang nagsasalita, hindi ko na marinig ang taong kausap ko.

Sa atin namang pamumuhay, napa- kaingay o napakarami nating ginagawa kaya hindi natin marinig ang…