Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Estera Pirosca Escobar

Simpleng Tao

Isang sakiting bata noon si William Carey na mula sa isang simpleng pamilya na naninirahan sa Northampton, England. Dahil dito, tila hindi magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Ngunit may plano para sa kanya ang Dios. Sa kabila ng mga balakid, nagpunta siya sa India upang ipahayag ang Salita ng Dios. Nagkaroon ng mga pagbabago sa bansang iyon dahil sa kanya at…