Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Estera Pirosca Escobar

Pinakakalma Niya Ang Bagyo

Minsan, nagkuwento si Jim tungkol sa mga problemang nararanasan niya sa kanyang mga katrabaho. Mapanghusga raw sila at madalas silang nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pinakinggan ko siyang mabuti at pagkatapos nito, iminungkahi ko sa kanya na tanungin namin si Jesus kung ano kaya ang gagawin Niya sa ganoong sitwasyon. Sa loob ng limang minuto ng aming pagtahimik ay nadama namin ang…

Pagkakaisa

Noong 1722, isang maliit na grupo ng mga mananampalatayang Moravian ang naninirahan sa lugar na ngayon ay tinatawag ng Czech Republic. Noong sila’y inuusig dahil sa kanilang pananam-palataya kay Cristo, nagsilbi nilang kanlungan ang lupain ng isang mabait na kondesang Aleman. Sa loob ng apat na taon, tatlong daang tao ang nanirahan doon. Subalit sa halip na isang maayos na komunidad…

Bagong Tahanan

Si Annie Moore ang kauna-unahang taga Ireland na dumaan sa Ellis Island upang makarating sa bansang Amerika. Lubos ang kanyang saya at pananabik na manirahan sa bagong lugar na iyon. Napakahirap ng buhay niya sa kanilang bansa kaya naisip niyang mangibangbansa upang magsimula ng bagong buhay. Punong-puno siya ng pangarap at pag-asa sa pagsisimula niya ng panibagong buhay sa isang lugar…

Babalik ka bang Muli?

Nanganganib na masira ang pagsasama ng mag-asawang Ron at Nancy. Nagkaroon kasi ng ibang karelasyon si Nancy. Mahirap aminin ang nagawa niyang kasalanan sa kanyang asawa at lalo na sa Dios. Pero alam ni Nancy na ito ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Nancy kay Ron ang totoo. Pero sa halip na hiwalayan ni Ron si Nancy, pinili ni Ron na…

Tapat sa Dios

Noong 1948, hindi alam ni Haralan Popov ang pagbabagong mangyayari sa kanyang buhay nang may kumatok sa kanyang pinto isang umaga. Bigla na lamang siyang dinakip ng mga pulis at ikinulong dahil sa kanyang pananampalataya sa Dios. Nabilanggo siya sa loob ng labintatlong taon. Habang nakakulong, patuloy siyang nanalangin para sa kalakasan at lakas ng loob. Sa kabila ng masamang…