Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Estera Pirosca Escobar

Sa Halip na Maghiganti

Noong 1956, pinatay ng tribong Huaorani sina Jim Elliot at ang apat pang misyonaryo na kasama niya. Pero marami ang nagulat sa susunod na nangyari. Nanirahan kasi ang asawa ni Jim na si Elisabeth at ang pamilya ng mga misyonaryong namatay sa komunidad ng Huaorani. Pinag-aralan rin nina Elisabeth ang salita ng tribo upang maisalin ang Biblia para sa mga…

Umasa sa Dios

Napakahirap ng naging buhay ni Edward Payson (1783- 1827). Namatay ang kanyang nakababatang kapatid at lubos niya iyong ikinalungkot. Nagkaroon siya ng sakit sa pag-iisip at madalas siyang atakihin ng sobrang pananakit ng ulo. Hindi lang iyon, nahulog din si Edward sakay ng isang kabayo at naparalisa ang kanyang braso. Halos ikamatay rin niya ang sakit sa baga. Pero sa kabila…

Pakikipagkasundo

Ang isang pinto sa St. Patrick’s Cathedral sa Dublin ay may kaakibat na isang lumang kuwento. Noong 1492, nagkaroon ng pag-aaway ang pamilya FitzGerald at pamilya Butler. Nang tumindi ang kanilang hidwaan, nagtago ang pamilyang Butler sa nasabing simbahan. Nang pumunta sa simbahan ang pamilya FitzGerald para makipagkasundo, hindi sila pinagbuksan ng mga Butler dahil sa takot na baka patayin sila…

Pinakakalma Niya Ang Bagyo

Minsan, nagkuwento si Jim tungkol sa mga problemang nararanasan niya sa kanyang mga katrabaho. Mapanghusga raw sila at madalas silang nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pinakinggan ko siyang mabuti at pagkatapos nito, iminungkahi ko sa kanya na tanungin namin si Jesus kung ano kaya ang gagawin Niya sa ganoong sitwasyon. Sa loob ng limang minuto ng aming pagtahimik ay nadama namin ang…

Pagkakaisa

Noong 1722, isang maliit na grupo ng mga mananampalatayang Moravian ang naninirahan sa lugar na ngayon ay tinatawag ng Czech Republic. Noong sila’y inuusig dahil sa kanilang pananam-palataya kay Cristo, nagsilbi nilang kanlungan ang lupain ng isang mabait na kondesang Aleman. Sa loob ng apat na taon, tatlong daang tao ang nanirahan doon. Subalit sa halip na isang maayos na komunidad…