Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Estera Pirosca Escobar

Gumawa ng Mabuti

“Estera, may dumating na regalo para sa iyo na galing sa Tiya Helen mo,” sigaw ng aking ina. Dahil hindi naman kami mayaman, maituturing kong pangalawang pasko ang regalong iyon. Naramdaman ko ang pagmamahal, pagmamalasakit at pagpapahalaga sa akin ng Dios sa pamamagitan ni Tiya Helen.

Ganito rin marahil ang naramdaman ng mga biyudang tinulungan ni Tabita o Dorcas. Nagtitiwala kay…

Simpleng Tao

Isang sakiting bata noon si William Carey na mula sa isang simpleng pamilya na naninirahan sa Northampton, England. Dahil dito, tila hindi magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Ngunit may plano para sa kanya ang Dios. Sa kabila ng mga balakid, nagpunta siya sa India upang ipahayag ang Salita ng Dios. Nagkaroon ng mga pagbabago sa bansang iyon dahil sa kanya at…