Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Evan Morgan

Gamitin ang Iyong Talento

Napanaginipan ko na naimbitahan daw ako na makilala ang isang sikat na tumutugtog ng piano. Tuwangtuwa ako sa pagkakataong iyon dahil mahilig akong tumugtog at kumanta. Pero sa panaginip ko, pinatugtog ako ng piyanista ng isang instrumento na hindi ko alam kung paano tugtugin. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang tugtugin ang instrumento kaya umalis na rin ako. Pagkatapos…

Bantay sa Gabi

Noong nasa kolehiyo pa ako, nagtatrabaho ako tuwing bakasyon. Nagtatrabaho ako sa isang malawak na rantso na pinupuntahan din ng ibang mga tao para magbakasyon. Tuwing gabi, nagbabantay kami para protektahan ang mga panauhin sa rantso sa maaaring mangyaring sunog na magmumula sa kagubatan.

Isang naging magandang pagkakataon ang trabaho kong iyon para pagbulayan, maranasan ang kapayapaan at ang pagkilos ng…