Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Glenn Packiam

Magsanay Ka

Minsan, tinutulungan ko ang aking anak na sagutan ang kanyang takdang-aralin sa mathematics. Pinapaulit-ulit ko na pasagutan sa kanya ang iisang tanong para makabisado niya kung paano ito sagutan. Dahil sa paulit-ulit na pagsasagot, sinabi niyang “Alam ko na po!” Napagod na siguro siya. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na sa patuloy nating pagsasanay, matututunan natin ito nang buong puso.…

Hindi Na Ikaw

Noong 1859, si Monsieur Charles Blondin ang naging kauna-unahang taong nakatawid sa Niagara Falls habang nagbabalanse sa isang mahigpit na lubid. May pagkakataon na tumawid siya rito na buhat sa kanyang likod si Harry Colcord na kanyang manager.

May mga tagubilin si Blondin kay Colcord sa kanilang pagtawid: “Harry, sundan mo ang galaw ko sa pagtawid natin. Kung gumewang ako, gumewang…

Inayos Niya

Ilang taon ang nakalipas nang may nakita kaming woodpecker sa labas ng bahay namin. Ang woodpecker ay isang uri ng ibon na ginagamit ang tuka nila para makagawa ng butas sa mga sanga ng puno. Akala namin ay hanggang labas lang ng bahay namin ito makikita at hindi magdudulot ng problema sa amin. Pero minsan, nang umakyat kami sa attic ng bahay…

Tumingin Sa Kanya

Minsan, may pinuntahan akong lugar. Mahirap makita ang paligid dahil mababa at nakaharang ang mga ulap. Tila naging malungkot ang buong paligid nang sandali. Nang sumapit na ang hapon, nawala na ang mga nakaharang na ulap. Nakita ko ang napakagandang Pines Peak, ang pinakasikat na lugar sa amin.

Natuwa ako. Kaya naman, naihambing ko ang pagbabago ng panahon sa mga…

Kanta Sa Dilim

Gabi na at bigla nalang kaming nawalan ng kuryente. Ito ang unang karanasan ng aking dalawang anak na mawalan ng ilaw. Matapos kung ipagbigay alam sa kinauukulan ang insidente, naghanap ako ng kandila at nagsiksikan kami sa harap ng kandila samay kusina. Napansin kong kinakabahan sila at hindi mapakali. Kaya naman, nagsimula kaming kumanta, hindi nagtagal ang nawala na ang…