Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni James Banks

Hindi Nagbabago

Nagpunta kami ng aking asawang si Cari sa Santa Barbara, California. Espesyal sa amin ang lugar na iyon dahil doon kami unang nagkakilala tatlumpu’t limang taon na ang nakakaraan. Binalikan namin ang mga paborito naming lugar doon. Pero nasorpresa kami dahil wala na pala ang paborito naming kainan. Tanging ang plakeng gawa sa bakal na nakasabit sa bagong tindahan na lamang…

Karunungan ng Dios

Nagbago ang aking pananaw tungkol sa mga ipinapayo sa akin ng mga magulang ko nang maging isa na rin akong magulang. Ang dating inaakala ko na mali nilang payo ay iyon pala talaga ang makakabuti para sa akin. Kaya naman, ang mga sinasabi ko sa mga anak ko ay kung ano rin ang mga sinabi sa akin ng mga magulang ko…

Kabutihang-Loob

Minsan, nagpanggap ang anak kong si Geoff na isang mahirap at walang tirahan. Tatlong araw at dalawang gabi siyang tumira sa kalsada na parang palaboy, natulog sa kalye at namalimos. Wala siyang pera, pagkain at tirahan at umasa lang siya sa ibang tao upang tulungan siya. May araw na tinapay lamang ang pagkain niya sa buong maghapon na ibinigay ng isang…

Mga Patibong

Unang nadiskubre ang Venus flytrap sa isang lugar na hindi kalayuan sa aming tahanan sa North Carolina. Nakakamanghang panoorin ang halamang ito dahil kumakain ito ng mga insekto.

Ang mabangong halimuyak na mula sa halamang ito ay nagsisilbing patibong para maakit ang mga insekto. Kapag may insektong pumasok sa loob nito, magsasara ito at hindi na makakawala ang insekto. Maglalabas ang…

Maging Tapat

Hindi maganda ang simula ng araw ng aking apo. Hindi niya mahanap ang paborito niyang damit at ang sapatos naman na gusto niyang suotin ay napakainit. Nainis siya at ibinaling ang kanyang galit sa akin na kanyang lola. Umupo siya at saka umiyak.

Tinanong ko siya kung bakit siya naiinis at nag-usap kami sandali. Nang tumahan na siya, nagtanong ulit ako…