Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni James Banks

Matibay Na Pundasyon

Tunay na may matututunan tayo tungkol sa pananampalataya mula sa mga hindi natin inaasahan tulad na lamang ng aso kong si Bear. Sa tuwing nauubusan siya ng tubig sa kanyang lalagyan, hindi siya tumatahol para ipaalam ito sa akin. Tahimik lang siyang naghihintay sa tabi nito gaano man ito katagal. Nagtitiwala si Bear na pupuntahan ko siya at ibibigay kung ano…

Bago ang Lahat

Madalas akong magpunta sa junkyard o sa tambakan ng mga luma at mga sirang sasakyan. Maaaring magdulot ng kalungkutan ang lugar na iyon dahil ang mga sasakyang pag-aari noon ng iba ay lumang luma na at nakatambak na lang. Sa paglalakad ko sa lugar na iyon, may mga napapansin akong ilang mga sasakyan. Saansaan kaya nakarating ang mga sasakyang iyon noong…

Hawak Niya

Nagkaroon ako noon ng construction project sa bahay ng aking anak na tatlong oras ang layo mula sa amin. Dahil malayo ito, gusto ko na matapos ito agad. Tuwing umaga, nananalangin ako na sana sa paglubog ng araw ay matapos na kami. Pero hindi iyon nangyari, sa dami ng kailangang gawin, hindi namin natapos ang proyekto ayon sa inaasahan ko.

Nagtataka…

Sino Ang Nagmaneho?

Minsan, ilang beses na inunahan nang mabilis ng kapitbahay kong si Tim ang ibang mga sasakyan para masundan ako. Kaya nang makarating na kami sa pupuntahan namin, biniro ko siya kung iba ba ang nagmamaneho at hindi siya.

Pagsapit ng Linggo, naiwan ko sa bahay ang mga isinulat ko para sa aking sermon. Mabilis akong nagmaneho pauwi upang kunin ang mga…

Magpasakop

Nanlumo sina Kamil at Joelle nang malaman nila na mayroong malubhang sakit ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Rima. Nang lalo pang lumubha ang kalagayan nito, sinabihan sila na napakaliit na lamang ng posibilidad na mabubuhay si Rima.

Nanalangin at nag-ayuno sila para sa kagalingan ni Rima. Sinabi ni Kamil sa kanyang asawa na kailangan nilang magtiwala sa…

Magtiwala Muna

Takot ako sa tubig noong bata pa ako pero gusto ng aking ama na matuto akong lumangoy. Sinasama niya ako sa bahagi ng pool kung saan mas mataas pa sa akin ang tubig at kung saan wala akong ibang makakapitan kundi siya lang. Doon niya ako tinuturuan kung paano lumutang sa tubig.

Hindi lang tungkol sa paglangoy ang natutunan ko noon.…

Ipasa Natin

Habang binubuklat ko ang Biblia na pag-aari ng lola ko sa tuhod, may nakita akong maliit na papel. Nakasulat doon ang Mateo 5:3-4, “Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Dios, dahil makakasama sila sa kaharian ng Dios. Mapalad ang mga naghihinagpis, dahil aaliwin sila ng Dios.” Iyon ay sinulat pala ng aking ina noong bata pa siya.

Kinaugalian na…