Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni James Banks

Kababaang-Loob

Noong kabataan ni Benjamin Franklin, gumawa siya ng listahan ng labindalawang katangiang nais niyang matutunan. Ipinakita niya ito sa kanyang kaibigan. Sinabi ng kaibigan ni Franklin na kailangan niyang idagdag ang kababaang-loob sa listahan. Nagustuhan ni Franklin ang ideyang ito. Sinulat niya ang mga paraan kung paano niya magagawa ang bawat katangian. Para sa kababaang-loob, isinulat niya ang tungkol sa buhay…

Proseso ng Pagtanda

Binigyan ako ng asawa ko ng isang tuta na pinangalanan naming Max. Minsan, narinig ko na tila may napupunit na papel habang nag-aaral ako. Paglingon ko, nakita ko si Max. Katabi niya ang isang libro habang subo ang isang pahina sa kanyang bibig.

Dinala namin si Max sa beterinaryo at sinabi nito na ang aming tuta ay dumadaan sa proseso ng…

Tamang Salita

Balak kong sunduin ang asawa kong si Cari galing sa trabaho isang araw. Nasa pintuan na ako kaya ginamit ko ang voice prompt ng aking telepono para itanong sa kanya kung saan ko siya susunduin.

Sa kasamaang palad, naiba ang mensaheng naipadala ng voice prompt kaya naging katawa-tawa ang nakarating sa kanyang mensahe, “old gal” ang sinabi ko, pero “old cow” ang…

Nananabik

Minsan, bumisita sa amin ang aking anak at ang isang taong gulang kong apo. Noong kinailangan kong umalis, ilang beses na umiyak ang aking apo. Dahil hindi ko naman siya matiis, pinupuntahan ko muna siya. Sinabi tuloy sa akin ng aking anak, “Isama n’yo na lang po siya.” Isinama ko siya dahil nananabik ako na makasama siya at dahil mahal ko…

Alam Niya Lahat

Noong tatlong buwang taong gulang pa lamang ang kulay kayumanggi kong tuta ay dinala ko siya sa isang beterinaryo upang masuri at mabakunahan. Habang sinusuri ng doktor ang aming tuta ay napansin niya ang mga puting balahibo sa kaliwang kamay ng aming alaga. Ngumiti ang beterinaryo at sinabi sa aming tuta na, “Diyan ka siguro hinawakan ng Dios nang isawsaw ka…

Dadamayan Kita

Minsan, may nakilala akong babae. Nalaman ko mula sa aming pag-uusap na pauwi na siya agad, gayong kakarating lang niya noong araw na iyon. Kaya naman, tinanong ko siya kung bakit uuwi siya agad. Sinabi niya, “Dinala ko lang ang anak ko sa lugar kung saan ginagamot ang mga lulong sa droga.”

Ikinuwento ko naman sa kanya ang nangyari sa aking…

Mahalaga tayo sa Dios

Isang matandang palaboy sa aming lugar si David. Madalas siyang tumugtog ng biyolin sa daan upang ipakita ang pambihira niyang talento. Nagbibigay ang mga tao ng kanilang limos kay David kapalit ng kanyang pagtugtog. Ngumingiti si David sa kanila bilang pasasalamat at patuloy pa rin siya sa pagtugtog ng kanyang biyolin.

Nang pumanaw si David ay nailathala sa dyaryo ang tungkol…

Nagbigay ng Daan

Noong nag-aaral ako magFencing, isinisigaw ng aking coach kung paano ako sasalag para dumipensa. Isang uri ng laro ang fencing na gumagamit ng espada. Kailangan ko laging makinig kay coach at gawin agad ang kanyang mga sinasabi. Sa gayon, masasalag ko ang mga atake niya.

Naipaalala sa akin ng laging pakikinig kay coach ang tungkol sa pagsunod na binanggit sa Biblia.…

Tunay na Pag-asa

Minsan, pumunta kami ng kaibigan ko sa Empire State Building sa Amerika. Kung titingnan mo sa malayo, maiksi lang ang pila para makapasok sa gusali. Pero nang pumasok na kami, napakahaba pala ng pila.

Inaayos nang mabuti ng mga namamahala sa mga sikat na lugar o pasyalan ang pila ng mga tao nang sa gayon ay magmukhang maiksi lang ang…

Pagpapakumbaba

Minsan, habang papasok ng eroplano, nasa bandang hulihan ako ng pila. Nang nasa loob na ako, iilan na lang ang bakanteng upuan. Nakakuha naman ako ng puwesto sa bandang gitna. Pero, kinailangan kong ilagay ang bagahe ko sa dulo dahil iyon na lang ang bakante na mapaglalagyan. Ang problema nga lang, kailangan ko munang hintaying makadaan ang lahat bago ko…