Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Jennifer Benson Schuldt

Hindi Masukat na Pag-ibig

Noong una ay maliit na sapa lamang ang nasa likod ng aming bahay. May tulay dito na gawa sa kahoy upang makatawid kami. Pagkalipas ng ilang buwan, naging malawak na ilog na ito dahil sa walang tigil na pagulan. Lumawak ito dahil sa rumaragasang tubig na dumaloy dito. Nasira at inanod din ng tubig ang tulay na aming tinatawiran.

Maaaring makasira…

Sa Kabila ng Kahinaan

Minsan, inutusan ng tagapangasiwa ng isang kompanya sa Brasil ang kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang trabaho. Nang hingin niya ang kopya ng ulat ng kanyang mga tauhan, hindi kumpleto ang natanggap niya.

Inalam ng tagapangasiwa kung bakit hindi nila ito nakumpleto at natuklasan niya na karamihan sa kanila ay hindi marunong magbasa. Maaari niyang tanggalin ang mga ito sa kanilang…

Hinahangad sa Buhay

Minsan, bumisita kami ng aking mga anak sa isang lugar kung saan inaalagaan at maaaring pakainin ang mga maliliit na pating. Tinanong ko ang tagapangalaga doon kung may nakagat na bang daliri ang mga pating kapag pinakain ng mga taong bumibisita. Sinabi naman ng tagapangalaga na busog ang mga pating kaya hindi sila mangangagat.

May aral akong natutunan tungkol sa pag-aalaga…

Banayad na Pagtutuwid

Minsan, sinuri ng aking guro sa pagpipinta ang aking iginuhit. Isa siyang magaling at propesyonal na pintor. Inaasahan ko na sasabihin niyang hindi maganda ang pagkakapinta ko pero hindi niya iyon sinabi. May karapatan siyang punahin ang aking gawa pero naging maayos ang pagsasabi niya ng mga dapat ko pang ayusin sa aking ipininta.

May karapatan naman si Jesus na…

Makita ang Sarili

Minsan, tiningnan ng isang lalaki ang CCTV na ikinabit niya sa kanyang bahay para siguraduhin na gumagana ito. Naalarma siya nang makita sa CCTV na may umaaligid sa kanyang bakuran. Pinanood niya ito nang mabuti para makita kung ano ang gagawin ng lalaki. Mukhang pamilyar sa kanya ang lalaki hanggang sa mapagtanto niya na siya pala mismo ang napanood niya sa…