Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Jennifer Benson Schuldt

‘Di-karaniwang Katapangan

Noong 1478, may nagtangka sa buhay ng pinuno ng Florence, Italy, na si Lorenzo de Medici. Naghiganti ang mga nasasakupan niya at nagkaroon ng giyera. Sa paglala ng sitwasyon, naging kalaban ni Lorenzo ang malupit na Haring Ferrante I ng Naples. Pero dahil sa isang matapang na kilos ni Lorenzo, nagbago ang lahat. Bumisita siya, mag-isa at walang armas, sa…

Iniligtas

Isang batang babae ang nagtatampisaw sa mababaw na sapa habang siya ay pinapanood ng kanyang ama. Nang natatangay na ang batang ito ng agos ng palalim ng palalim na tubig at hindi na siya makabangon, sumigaw siya ng “Tatay, tulungan mo ako”. Dali-daling pumunta ang kanyang tatay upang itayo siya mula sa pagkakatampisaw sa mababaw na sapa. Nang maiahon na…

Usapang Magkaibigan

Mabuting magkaibigan kami ni Catherine simula pa high school. Kung hindi kami magkausap sa telepono, nagpapasahan kami ng sulat sa klase. Kung minsan ay magkasama kaming mangabayo, at magkasama rin kaming gumagawa ng project sa paaralan.

Isang Linggo ng hapon, naisip ko si Catherine. Nangaral ang pastor ko nang umagang iyon tungkol sa buhay na walang hanggan, at alam kong hindi…

Tagumpay at Sakripisyo

Minsan, pinabasa ang anak ko ng kanyang guro. Binasa niya ang isang libro tungkol sa isang bata na gustong akyatin ang kabundukan ng Switzerland. Nagsanay naman ang bata upang matupad ang kanyang pangarap. Ngunit, noong umakyat siya, marami ang nangyari na hindi sumang-ayon sa kanyang plano. Nagkaroon ng sakit ng kanyang kasamahan. Pero sa halip na unahin niya ang pagtupad…

Ano’ng Sasabihin Ko?

Nagtitingin ako ng mga librong may “C . S . Lewis” sa isang tindahan ng lumang libro nang dumating iyong may-ari. Habang nag-uusap kami, napaisip ako kung interesado kaya siya sa pananampalataya na nag-udyok kay Lewis para magsulat. Tahimik akong nagdasal para humingi ng gabay. Naisip ko iyong biography na nakalagay sa libro at nag-usap kami tungkol sa pagkatao ni…