Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Jennifer Benson Schuldt

Maging Totoo Sa Dios

Yumuko ako, pumikit at nagsimulang manalangin, “Panginoon, lumalapit po ako sa Inyo ngayon bilang Inyong anak. Kinikilala ko po ang Inyong kapangyarihan at kabutihan…”

Napahinto ako sa pananalangin nang bigla kong maalala na hindi pa natapos ng anak ko ang kanyang takdang aralin. Pero dahil naglaro pa siya ng basketball pagkatapos ng klase nila, baka masyado siyang mapuyat sa pagtapos ng kanyang…

Labis na Pagmamahal

Isang linggo na lang ay ikakasal na si Sarah. Pero hindi ito natuloy. Gayon pa man, ipinasya niyang ituloy ang okasyon kahit nalulungkot siya. Kaya naman, inimbitahan niya ang mga palaboy sa kanilang lugar para pakainin. Ipinadama ni Sarah ang kanyang pagmamahal sa mga taong iyon.

Sumasang-ayon din naman si Jesus sa ganitong pagpapakita ng pagmamahal. Sinabi ni Jesus noon sa…

Katangian ng Dios

Dinala ako ng asawa ko sa isang art gallery para ipagdiwang ang isang mahalagang okasyon. Sinabi niya na maaari akong pumili ng kahit anong nais ko bilang regalo niya. Pinili ko ang larawan ng isang sapa sa gitna ng kagubatan. Sakop ng sapa ang buong larawan at hindi nakikita ang langit dito. Pero naaaninag mula sa sapa ang araw, mga puno,…

Sino si Jesus?

Isipin mo ang isang daanang punong-puno ng mga tao. Ang babae sa likod mo ay nakatingkayad habang tinitingnan kung sino ang paparating. Makikita sa daan na paparating ang isang lalaking sakay ng asno. Habang papalapit ang lalaki ay inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal sa daan. Bigla mo namang narinig sa likuran mo na may pumuputol ng sanga ng…

Masayang Puso

Minsan nang nagmamaneho ako, bigla na lang may tumawid sa harap ng sasakyan ko. Hindi niya ako siguro napansin. Mabuti na lang at nakapagpreno ako agad. Nagulat siya at nagkatinginan kami. Nang mga oras na iyon, inisip ko kung susungitan ko ba siya o ngingitian na lang. Pinili kong ngumiti na lang. Dahil doon, kitang kita na gumaan ang pakiramdam…

Banal na Espiritu

Sa isang museo sa Amerika, nakita ko ang isang obra na pinamagatang “The Wind.” Makikita sa larawan na dahil sa malakas na ihip ng hangin, nasa iisang direksiyon lamang ang mga puno at halaman.

Magagawa naman ng Banal na Espiritu na gabayan ang mga nagtitiwala kay Jesus sa direksyon patungo sa nais ng Dios. Kung susunod tayo sa Banal na Espiritu,…

Nauunawaan tayo ng Dios

Nagpapastor sa mga pulis at sa mga bumbero si John Babler. Nang magbakasyon siya sa kanyang trabaho, sumali siya sa pagsasanay at pag-aaral ng mga nais maging pulis. Sumali siya para mas maunawaan niya ang pinagdadaanan ng mga pulis. Naranasan ni Babler ang matinding pagsasanay ng mga nais magpulis kaya naman lalo niyang nirerespeto ang kanilang trabaho. Sa pangyayaring iyon, inaasahan…

Kasama ng mga Leon

Nang pumunta ako sa isang museo sa Chicago sa bansang Amerika, nakita ko doon ang larawan ng isang mabagsik na leon. Sinisimbolo raw iyon ng dios-diosan ng mga taga Babilonia noon na si Ishtar na dios ng pag-ibig at digmaan.

Sinasabi ng mga dalubhasa sa kasaysayan na nakita ng mga Israelita noon ang mga leon na ito noong binihag sila ni…

Mga tanong sa Dios

Ano kaya ang magiging reaksyon mo kung bigla na lang nagpakita sa iyo ang Dios? Ganito ang nangyari kay Gideon na isa sa mga hukom noon ng mga Israelita. “Nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, “Ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasaiyo.” Sumagot si Gideon, “Kung sumasaamin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin?” (HUKOM 6:12-13 ASD). Nais…

Pamalit sa Galit

Minsan, nagulat si Fionn Mulholland na taga bansang Australia na nawawala ang kanyang sasakyan. Napagtanto niya na naiparada niya pala ito sa isang lugar kung saan bawal pumarada. Kaya kinuha ang kanyang sasakyan. Dinala ito sa isang lugar na pinaglalagyan ng mga sasakyang nakaparada sa mga lugar na bawal paradahan. Alam ni Fionn na kailangan niyang magmulta at magbayad sa kumuha…