Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Jeff Olson

Tagu-taguan

Noong bata pa ako ay naglalaro kami ng aking pinsan ng tagu-taguan. Magtatago ako sa isang lugar at hahanapin niya ako. Kapag malapit na niya akong mahanap ay bumibilis talaga ang tibok ng puso ko. Madalas din nating laruin ito noong mga bata pa tayo. Pero kung ikukumpara natin sa ating buhay, kapag nakita tayo ng ibang tao na may ginagawa…

Gumagaan ang Pagsubok

Ang Experience Project ay isang social networking site noon kung saan nagpapadala ang mga miyembro ng mga kuwento tungkol sa kanilang mapapait na karanasan. Habang binabasa ko ang mga ito, nakita ko ang matinding pagnanais ng bawat isa sa atin na magkaroon ng mga makakakita at makakaunawa sa ating mga pinagdaraanan.

Naranasan iyon ng aliping si Hagar noong hindi mabuti ang kalagayan…

Dios ng Buhay

Ilang taon na ang nakakalipas, nakaranas ng matinding taglamig ang aming lugar. Halos dalawang linggo na sobrang lamig at nagyeyelo ang paligid.

Noong umaga ng mga panahong iyon, narinig ko sa labas ng aming bahay ang maraming ibon na humuhuni ng napakalakas. Kung hindi ko alam ang dahilan kung bakit sila humuhuni ng napakalakas, iisipin ko na nagmamakaawa sila sa…

Mamangha sa Kanyang Nilikha

Pinagmamasdan naming mag-asawa ang ganda ng paglubog ng araw habang nasa tabing dagat. Marami ring mga tao doon na kumukuha ng litrato. Nasisiyahan naman ang iba na pagmasdan ang ganda ng tanawin. Nang malapit ng lumubog ang araw, namangha ang marami at nagpalakpakan pa ang iba.

Bakit kaya ganoon na lang ang reaksyon ng mga tao? May ipinahiwatig ang Aklat ng…