Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Julie Schwab

Napapagod Ka Na Ba?

Sinabi ni Zack Eswine sa kanyang libro na silang mga pastor ay lubhang napapagod sa bigat ng mga problemang pasan nila. Hindi man tayo ang mismong tinutukoy ni Zack, nakakaranas din tayo ng pisikal, mental at espirituwal na pagkapagod. Dahil ito sa mga problema at sa dami ng mga responsibilidad. Minsan nga ay gusto na lang natin itong tulugan.

Mababasa naman…

Magkakaloob ang Dios

Papasok na ako noon sa graduate school kaya kailangan kong lumipat ng lugar. Tumindi ang aking pagkabalisa dahil kailangan ko ring iwan ang trabaho ko sa lugar na iiwanan ko. Nakakatakot isipin na papasok ako ng eskuwela na walang trabaho. Sinabihan naman ako na maaari pa rin akong magpatuloy sa pagtatrabaho kahit nasa ibang lugar na ako. Tinanggap ko ito…

Pag-unawa sa mga Pagsubok

Ang ama ng aking kaibigan ay nagkaroon ng kanser. Noong nagpapa-chemotheraphy siya, sumampalataya siya kay Jesus. Gumaling naman siya pero ‘di kalaunan ay bumalik ang kanyang kanser at mas malala pa kaysa noong una. Marami ang nabuong tanong sa kanilang isip. Gayon pa man, hinarap nila ito nang may tapat na pagtitiwala sa Dios dahil ang Dios ang gumabay sa…

Magsilbing Ilaw

Namulat ang aming mga isipan nang pumunta kami sa isang mahirap na lugar sa bansang Kenya noong 2015. Kasama ko noon ang mga kapwa ko sumasampalataya kay Jesus. Bumisita kami sa isang eskuwelahan kung saan madumi ang sahig at kalawangin ang dingding na yari sa metal. Sa kabila ng ganoong paligid, nangibabaw ang gurong si Brilliant.

Bagay na bagay kay Brilliant…

May Ginagawa

Tinanong ko minsan ang aking kaibigan, “Ano ba ang diatom?” Sabi niya, “Parang lumot din ‘yan pero mas maliliit at mahirap makita kaya kailangan pang lagyan ng langis ang lente o dapat patay na ang mga iyan para makita.” Namangha ako habang tinitingan ko ang larawan ng mga ito sa cellphone niya. Hindi rin mawala sa isip ko kung gaano kahusay…