Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Keila Ochoa

Mahalin Ang Asawa

Kilalang sayaw ng mga Mexican ang Jarabe Tapatio na nagpapakita ng pag-iibigan ng magkapareha. Sa pagtatapos ng sayaw, itinatakip ng magkapareha ang isang sombrero sa kanilang mga mukha upang maitago ang paghalik nila sa isa’t isa na selyo ng kanilang pagmamahalan.

Ang sayaw na ito ay nagpapaalala sa akin ng kahalagahan ng pagiging tapat ng mag-asawa sa bawat isa. Mababasa naman natin…

Pinakamataas na Papuri

Minsan, inimbitahan ng asawa ko ang kanyang kaibigan sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus. Sinabi ng kanyang kaibigan na nagustuhan niya ang mga kanta pero nagtataka siya kung bakit masyado raw naming itinataas o pinaparangalan si Jesus. Ipinaliwanag sa kanya ng asawa ko na ang pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng relasyon kay Jesus. Sinabi pa ng asawa ko na,…

Mabuting Halimbawa

Si Amy ay nakatira sa isang bansa kung saan ipinagbabawal ang pagpapahayag ng Magandang Balita. Isa siyang nurse sa isang malaking ospital roon. Dahil sa pagiging tapat sa tungkulin, lagi siyang napapansin. Marami sa mga katrabaho niya ang gusto siyang kilalanin nang lubusan. Tinanong nila si Amy at ginamit naman niya ang pagkakataong iyon upang ikuwento ang tungkol kay Cristo.

May…

Kamangha-mangha

Bago mamatay si Lilias Trotter na isang pintor at misyonero, nakakita siya ng pangitain ng isang karwaheng mula sa langit. Dahil doon, naitanong ng kaibigan niya kung nakakita siya ng kamangha-manghang bagay. Sinabi naman ni Lilias na marami siyang nakita na kamangha-mangha.

Hindi lang sa pangitain nakakita ng kamangha-manghang bagay si Lilias. Naranasan niya rin ito sa kanyang buhay. Kahit na…

Patuloy na Maglingkod

Natuklasan ng dalubhasang si Benjamin Bloom kung paano nahahasa ang talento ng isang tao. Pinagaralan niya ang buhay ng 120 na mga atleta, pintor at mga iskolar noong mga bata pa ang mga ito. Nalaman niya na kaya sila naging mahusay sa larangang kanilang pinag-aralan ay dahil naglaan sila ng mahabang panahon upang mag-ensayo.

Sinasabi ng pag-aaral na ito ni Bloom…

Tunay na Tahanan

Tinanong ako ng aking limang taong gulang na anak kung bakit kami aalis at lilipat ng bahay. Mahirap ipaliwanag sa kanya na kahit na lilipat kami ng bahay na titirhan ay mananatili pa rin naman ang aming tahanan. Maituturing kasi nating tahanan ang ating mga mahal sa buhay. Sila ang ating palaging kasama matapos ang ginagawa natin sa maghapon.

Sa Bagong…

Iisang Layunin

Ang mais na tinatawag din maize ay siyang pangunahing pagkain ng bansang Mexico. Maraming uri ang mga mais. May kulay dilaw, tsokolate, pula, at itim na mga mais. Mayroon ding mais na may iba’t ibang kulay, pero hindi masyadong kinakain ang uri ng mais na ito. Ayon kay Amado Ramirez, isang mananaliksik at may-ari ng isang restaurant, naniniwala ang mga Mexicano na…