Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Kirsten Holmberg

Sa Bawat Panahon

Bumili ako kahapon ng ticket sa eroplano. Ihahatid ko ang aking anak na mag-aaral na sa kolehiyo. Naiiyak ako habang iniisip ko na aalis na sa bahay ang anak ko. Pero kahit sobrang malulungkot ako sa pag-alis niya, hindi ko hahadlangan ang mga magagandang oportunidad na naghihintay para sa kanya. Sa panahong ito ng kanyang buhay, magkakaroon siya ng pagkakataon na…

Lakas ng Dios

Ang mga bodybuilder na sumasali sa paligsahan ay sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay. Sa mga unang buwan, ang pagpapalaki at pagpapalakas ng kanilang katawan ang pinagtutuunan nila ng pansin. Kapag malapit na ang laban, binabawasan naman nila ang iniinom na tubig para matanggal ang mga taba sa katawan. Mukha man silang malakas, iyon ang panahon na pinakamahina sila dahil kulang sila sa…

Mahal Mo Ba Ako?

Noong dalaga pa ako, naging rebeldeng anak ako sa aking nanay. Maagang namatay ang aking tatay kaya ang nanay ko na ang mag-isang nagpalaki sa akin.

Naisip ko dati na baka hindi ako mahal ng aking nanay dahil hindi niya ako pinapayagang gawin ang maraming bagay. Pero ngayon, naunawaan ko na na hindi niya ako pinapayagang gawin ang mga bagay na…

Rumaragasang Agos

Minsan, naisip namin ng mga kagrupo ko na mamangka sa isang rumaragasang ilog. Sinamahan kami ng isang tao na gagabay sa amin sa pamamangka. Sinabi niya na isuot namin ang life jacket at kumuha kami ng sagwan. Nang sumakay na kami sa bangka, itinalaga niya ang bawat isa kung saan dapat maupo para maging balanse ang bangka. Sa gayon, hindi agad…

Tagumpay sa Pagsubok

Nagtitipon kaming magkakaibigan buwan-buwan upang kumustahin ang buhay ng bawat isa. Ibinahagi ng kaibigan kong si Maria na nais niyang muling pagandahin ang mga silya sa kanyang silid-kainan bago matapos ang taon. Nang magkita kaming muli sa buwan ng Nobyembre, ikinuwento niya sa amin na lumipas ang maraming buwan na hindi pa rin niya naaayos ang mga silya dahil sa pagiging…

Tutuparin ang Pangako

Hindi pinapayagan ng bangko na umutang ang isang taong may rekord na hindi agad nakakabayad ng kanyang utang. Hindi sapat ang pangako niya na makakabayad siya ng utang kung hindi naman maganda ang kanyang rekord sa pagbabayad. Kaya ang kadalasang ginagawa ng ganitong tao ay humahanap siya ng ibang tao na may magandang rekord sa pagbabayad ng utang at ipapalagay niya…

Magandang Tugon

Kabilang ako sa isang grupo na naghahanda para sa taunang pagdiriwang sa aming lugar. Halos isang taon ang ginugol namin sa paghahanda para matiyak na magiging maayos ang lahat. Pinaghandaan naming mabuti ang lahat ng detalye tulad ng petsa, lugar na pagdaurasan, pagkain, atbp. Nang matapos na itong maganap, humingi kami ng mga opinyon mula sa mga dumalo. Nakakatuwang marinig ang…

Sa ating kalungkutan

Kapag nalulungkot ako noong bata pa ako, madalas akong kantahan ng ganito ng aking nanay: “Walang may gusto sa akin, galit sila sa akin. Kakain na lang ako ng uod.” Mapapangiti na lamang ako at iisaisahin na niya ang mga bagay na dapat kong ipagpasalamat.

Naalala ko ang kantang ito nang mabasa ko ang tungkol sa kalungkutan ni David. May karapatan…

Bagong Pananaw

Pagkatapos ng maraming taon, nakaranas muli ang aming bayan ng matinding taglamig. Napakakapal ng snow sa labas ng aming bahay. Dahil doon, sumakit ang mga kalamnan ng aking katawan matapos kong palahin ang mga ito. Nainis na ako at pumasok na sa aming bahay dahil sa palagay ko ay hindi naman nababawasan ang kapal ng snow. Pagpasok ko ng bahay,…

Dahilan para Kumanta

Noong ako ay 13 taong gulang, ang aming paaralan ay inatasan kaming kumuha ng mga asignatura katulad ng home economics, art, choir at pagkakarpintero. Sa unang araw ko sa pagkanta sa choir, tinawag ng guro ang bawat estudyante sa harap ng piano para marinig ang kanilang mga boses at inilagay sa kuwarto na angkop sa klase ng kanilang boses. Noong…