Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Kirsten Holmberg

Asul na Guhit

Sa larong skiing, malaki ang naitutulong ng mga asul na guhit na nakapinta sa mga daan kung saan sila magkakarera. Hindi biro ang magpadausdos sa snow at ang mga asul na guhit ang nagsisilbing gabay ng mga kasali sa karera kung saan sila dapat dumaan. Nakakatulong din ang mga ito upang maiwasan ang disgrasya.

Sa Kawikaan 4, mababasa natin ang pagsusumamo…

Ipahayag sa Iba

Noong 1900s, isang kumpanya ng sasakyan ang gumawa ng slogan upang mahikayat ang mga mamimili. Sinasabi ng slogan na, “Tanungin ninyo ang taong nakabili na ng aming sasakyan.” Alam ng kumpanya na malaki ang magiging impluwensiya ng sasabihin ng isang taong nakabili na ng kanilang sasakyan para mahikayat ang iba na bumili rin.

May malaking epekto rin sa ibang tao kapag…

Palaging Nakamasid

Isa akong makulit na bata noon. Madalas kong itinatago ang mga ginagawa kong mali para hindi ako mapagalitan. Pero palagi pa ring nalalaman ng nanay ko ang mga mali kong ginawa. Lubos akong nagtataka at namamangha rin kung paano nalalaman ng aking nanay ang mga kalokohan ko. Lagi naman niyang sinasabi kapag nagtatanong ako, “May mga mata ako sa likod ng…

Maging Mapagbigay

Isang matandang palaboy-laboy si Steve. Minsan, nang subukan niyang kumita ng pera, isang babae ang lumapit sa kanya at binigyan siya ng ilang pirasong pizza. Tinanggap ito ni Steve at nagpasalamat siya. Ibinahagi naman ni Steve ang natanggap niyang pizza sa isa pang nagugutom at walang tirahang tao. Bumalik ang babae at binigyan muli ng pagkain si Steve dahil nakita niya…

Tumulong sa Kapwa

Sa may labas ng lungsod ng Paris, may mga taong handang tumulong sa mga kasama nila sa komunidad na walang tirahan. Nagsasabit sila ng mga waterproof bag sa kalye na may lamang damit. Nakasulat sa bag na para ito sa sinuman na giniginaw. Hindi lang ang mga walang tirahan ang nakikinabang sa ginagawa nilang ito. Natututo rin ang iba na…