Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Kirsten Holmberg

Tagumpay sa Pagsubok

Nagtitipon kaming magkakaibigan buwan-buwan upang kumustahin ang buhay ng bawat isa. Ibinahagi ng kaibigan kong si Maria na nais niyang muling pagandahin ang mga silya sa kanyang silid-kainan bago matapos ang taon. Nang magkita kaming muli sa buwan ng Nobyembre, ikinuwento niya sa amin na lumipas ang maraming buwan na hindi pa rin niya naaayos ang mga silya dahil sa pagiging…

Tutuparin ang Pangako

Hindi pinapayagan ng bangko na umutang ang isang taong may rekord na hindi agad nakakabayad ng kanyang utang. Hindi sapat ang pangako niya na makakabayad siya ng utang kung hindi naman maganda ang kanyang rekord sa pagbabayad. Kaya ang kadalasang ginagawa ng ganitong tao ay humahanap siya ng ibang tao na may magandang rekord sa pagbabayad ng utang at ipapalagay niya…

Magandang Tugon

Kabilang ako sa isang grupo na naghahanda para sa taunang pagdiriwang sa aming lugar. Halos isang taon ang ginugol namin sa paghahanda para matiyak na magiging maayos ang lahat. Pinaghandaan naming mabuti ang lahat ng detalye tulad ng petsa, lugar na pagdaurasan, pagkain, atbp. Nang matapos na itong maganap, humingi kami ng mga opinyon mula sa mga dumalo. Nakakatuwang marinig ang…

Sa ating kalungkutan

Kapag nalulungkot ako noong bata pa ako, madalas akong kantahan ng ganito ng aking nanay: “Walang may gusto sa akin, galit sila sa akin. Kakain na lang ako ng uod.” Mapapangiti na lamang ako at iisaisahin na niya ang mga bagay na dapat kong ipagpasalamat.

Naalala ko ang kantang ito nang mabasa ko ang tungkol sa kalungkutan ni David. May karapatan…

Bagong Pananaw

Pagkatapos ng maraming taon, nakaranas muli ang aming bayan ng matinding taglamig. Napakakapal ng snow sa labas ng aming bahay. Dahil doon, sumakit ang mga kalamnan ng aking katawan matapos kong palahin ang mga ito. Nainis na ako at pumasok na sa aming bahay dahil sa palagay ko ay hindi naman nababawasan ang kapal ng snow. Pagpasok ko ng bahay,…

Dahilan para Kumanta

Noong ako ay 13 taong gulang, ang aming paaralan ay inatasan kaming kumuha ng mga asignatura katulad ng home economics, art, choir at pagkakarpintero. Sa unang araw ko sa pagkanta sa choir, tinawag ng guro ang bawat estudyante sa harap ng piano para marinig ang kanilang mga boses at inilagay sa kuwarto na angkop sa klase ng kanilang boses. Noong…

Patuloy na Magpuri

Madalas akong mag-alala at mag-isip ng mga hindi magagandang bagay na maaaring mangyari sa buhay ko. Iniisip ko agad na hindi ko magagwa o hindi magiging maganda ang kalalabasan ng mga bagay na ginagawa ko. Hindi rin ako isang perpektong nanay na nagagawa nang maayos ang lahat ng bagay. Dahil sa ugali kong ito ay madalas akong malumbay at malungkot.

Naihalintulad…

Sumunod sa Dios

Sinasanay na namin ang pangalawa naming anak na si Britta na matuto nang matulog mag-isa. Sinasabi ko sa kanya na kapag pumunta siya sa aming kuwarto ay muli namin siyang ibabalik sa kanyang kama. Gabigabi ay nakikita ko siyang nagigising at naglalakad nang mag-isa. Dahil dito ay muli namin siyang pinapatulog sa kanyang kama. Makalipas ang ilang taon ay nalaman ko…

Awa o Parusa

Minsan, nagbangayan ang mga anak ko. Pagkatapos, sabay silang lumapit sa akin at nagsusumbong kung sino ang may kasalanan sa tatalunan nila. Magkahiwalay ko silang kinausap para malaman ko ang totoong nangyari. Nang malaman ko na parehas silang may kasalanan, parehas ko silang pinarusahan. Tinanong ko sila kung ano ang nais nilang iparusa sa isa’t isa. Parehas naman silang nagbigay ng…

Ipinaghahanda

Lilipat ng bahay ang isa kong kaibigan. Napakalayo ng bago nilang lilipat sa bahay na kasalukuyan nilang tinitirhan. Hinati raw ng kaibigan ko ang mga dapat nilang gawing mag-asawa. Nauna ang asawa ng kaibigan ko sa lugar ng kanilang lilipatan para ihanda ang kanilang matitirhan. Ang kaibigan ko naman ang nag-ayos ng mga gamit nila na dadalhin sa bago nilang bahay.…