Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Kirsten Holmberg

Katulad Natin

Minsan, lumangoy si Derek kasama ang kanyang anak na lalaki. Napansin niya na nahihiyang tanggalin ng kanyang anak ang t-shirt nito dahil sa birthmark niya sa kanyang dibdib na umaabot hanggang braso niya. Para matulungan ni Derek ang kanyang anak, nagpa-tattoo si Derek sa kanyang katawan ng katulad sa birthmark ng kanyang anak. Tiniis ni Derek ang mahaba at masakit na proseso ng…

Permanenteng Tirahan

Kamakailan lamang ay lumipat kami ng bagong tirahan. Hindi ito kalayuan sa aming dating bahay. Pero kahit malapit lang ito, kailangan pa rin naming mag-arkila ng sasakyan para mahakot ang mga gamit namin. Ilang araw ding nanatili sa sasakyan ang mga gamit namin dahil sa napatagal na pagproseso sa pagbili namin ng bahay.

Pero kahit tila wala kaming permanenteng bahay…

Mabuting Pandikit Ng Dios

Minsan, gumawa ang mga scientists sa Penn State University ng bagong klase ng pandikit na parehong matibay at tuma-tagal. Ang disenyo ay hango sa isang kuhol na may putik na tumitigas sa kanyang katawan kapag tuyo at lumalambot naman kapag basa. Ang putik sa kuhol ang dahilan kaya malaya itong naka-kagalaw sa mga maalinsangang kondisyon—na mas ligtas para rito— habang nakatigil…

Magagandang Paa

Pinarangalan si Josh Nash noong 1994 ng Nobel Prize for Economics, kinikilala ang mga ginawa niya sa mathematics. Ginagamit ng mga negosyo sa buong mundo ang mga equations niya para maintindihan ang dynamics ng kompetisyon at tunggalian. Isang libro at isang pelikula ang nagdokumento ng buhay niya, at tinawag na “maganda” ang isip niya—hindi dahil magandang tingnan ang kanyang utak, kundi dahil…

Kahanga-hangang Likha

Pinag-aaralan ni Tim ang mga glacier. Isang araw, habang naglalakad siya sa Root Glacier sa Alaska, may kakaiba siyang nakita. Napakaraming lumot na parang maliliit na bola. Hindi pamilyar sa kanya ang bagay na ito. Kaya naman, sinubaybayan niya ang matingkad na berdeng mga bola sa loob ng maraming taon. Natuklasan ni Tim at ng kanyang mga kasamahan na, hindi katulad…