Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Kirsten Holmberg

Ang Dream Team

Napakaraming milya papuntang bundok ang naakyat na ng magkaibigang Melanie at Trevor. Pero hindi nila magagawa iyon kung hindi nila kasama ang isa’t isa. Si Melanie na may spina bifida ay naka-wheelchair. Nabulag naman si Trevor dahil sa glaucoma. Nalaman nila na bawat isa sa kanila ay nakakapag-ambag para mapuntahan nila ang ilang sa Colorado: Habang naglalakad, pasan ni Trevor si…

Nagtagpo Ang Kulang at Sagana

Dahil hindi masiguro gaano karami ang kailangan, madalas maghanda ng sobrang pagkain ang kantina sa paaralan at tinatapon na lang nila ang matitirang pagkain. Pero maraming mag-aaral ang walang sapat na pagkain sa bahay. Para malutas ang problema, nakipagtulungan ang isang distrito ng paaralan sa Amerika sa isang organisasyong tumutulong sa mga maralita. Ibinalot nila ang sobrang pagkain at ipinauwi…

Bagong ‘DNA’ Kay Jesus

Sinuri muli ang dugo ni Chris apat na taon matapos ang transplant na nagligtas sa buhay niya. Gumaling na nga siya dahil sa natanggap na utak ng buto, pero may sorpresa rin itong dala – ‘DNA’ na ng tagapagbigay ang nasa dugo niya. Sabagay, layon naman talaga ng transplant na palitan ang mahinang dugo ni Chris ng malusog na dugo ng nagkaloob.…

Pagbibigay Dahil Sa Pag-ibig

Tuwing umaga, pagbili ni Glen ng kape sa malapit na drive-through, binabayaran na rin niya ang para sa taong nasa kotseng kasunod niya at binibilinan ang kahera na batiin ito ng magandang araw para sa kanya. ‘Di sila kilala ni Glen. ‘Di niya alam ang reaksyon nila. Gusto lang niya makagawa ng kahit munting kabutihan sa iba.

Pero minsan, nabasa…

Nagkaroon Ng Liwanag

Sa mga pinakaunang araw ng anak namin, madalas kong sabihin sa kanya ang pangalan ng mga bagay. Ituturo ko ang bagay at sasabihin ko ang pangalan, o ipapahawak ko sa kanya ang isang bagay na ‘di pa pangkaraniwan sa kanya at sasabihin ko ang pangalan para madagdagan ang pang-unawa niya at mga alam na salita tungkol sa malawak na mundong…