Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Kirsten Holmberg

Magandang Tugon

Kabilang ako sa isang grupo na naghahanda para sa taunang pagdiriwang sa aming lugar. Halos isang taon ang ginugol namin sa paghahanda para matiyak na magiging maayos ang lahat. Pinaghandaan naming mabuti ang lahat ng detalye tulad ng petsa, lugar na pagdaurasan, pagkain, atbp. Nang matapos na itong maganap, humingi kami ng mga opinyon mula sa mga dumalo. Nakakatuwang marinig ang…

Sa ating kalungkutan

Kapag nalulungkot ako noong bata pa ako, madalas akong kantahan ng ganito ng aking nanay: “Walang may gusto sa akin, galit sila sa akin. Kakain na lang ako ng uod.” Mapapangiti na lamang ako at iisaisahin na niya ang mga bagay na dapat kong ipagpasalamat.

Naalala ko ang kantang ito nang mabasa ko ang tungkol sa kalungkutan ni David. May karapatan…

Bagong Pananaw

Pagkatapos ng maraming taon, nakaranas muli ang aming bayan ng matinding taglamig. Napakakapal ng snow sa labas ng aming bahay. Dahil doon, sumakit ang mga kalamnan ng aking katawan matapos kong palahin ang mga ito. Nainis na ako at pumasok na sa aming bahay dahil sa palagay ko ay hindi naman nababawasan ang kapal ng snow. Pagpasok ko ng bahay,…

Dahilan para Kumanta

Noong ako ay 13 taong gulang, ang aming paaralan ay inatasan kaming kumuha ng mga asignatura katulad ng home economics, art, choir at pagkakarpintero. Sa unang araw ko sa pagkanta sa choir, tinawag ng guro ang bawat estudyante sa harap ng piano para marinig ang kanilang mga boses at inilagay sa kuwarto na angkop sa klase ng kanilang boses. Noong…

Ninanais Nating Marinig

Ayon sa pananaliksik, likas sa atin ang mangalap ng mga impormasyong magpapatunay sa ating mga pinaniniwalaan. Habang nakatuon lamang tayo sa ating pinaniniwalaan, ayaw na nating tanggapin ang paniniwala ng iba.

Ganyan din naman ang paniniwala ni Haring Ahab ng bansang Israel. Hinihikayat noon ni Haring Ahab si Haring Jehoshafat ng bansang Juda na makipagdigma sa bansa ng Ramot Gilead. Para…

Patuloy na Magpuri

Madalas akong mag-alala at mag-isip ng mga hindi magagandang bagay na maaaring mangyari sa buhay ko. Iniisip ko agad na hindi ko magagwa o hindi magiging maganda ang kalalabasan ng mga bagay na ginagawa ko. Hindi rin ako isang perpektong nanay na nagagawa nang maayos ang lahat ng bagay. Dahil sa ugali kong ito ay madalas akong malumbay at malungkot.

Naihalintulad…

Sumunod sa Dios

Sinasanay na namin ang pangalawa naming anak na si Britta na matuto nang matulog mag-isa. Sinasabi ko sa kanya na kapag pumunta siya sa aming kuwarto ay muli namin siyang ibabalik sa kanyang kama. Gabigabi ay nakikita ko siyang nagigising at naglalakad nang mag-isa. Dahil dito ay muli namin siyang pinapatulog sa kanyang kama. Makalipas ang ilang taon ay nalaman ko…

Awa o Parusa

Minsan, nagbangayan ang mga anak ko. Pagkatapos, sabay silang lumapit sa akin at nagsusumbong kung sino ang may kasalanan sa tatalunan nila. Magkahiwalay ko silang kinausap para malaman ko ang totoong nangyari. Nang malaman ko na parehas silang may kasalanan, parehas ko silang pinarusahan. Tinanong ko sila kung ano ang nais nilang iparusa sa isa’t isa. Parehas naman silang nagbigay ng…

Ipinaghahanda

Lilipat ng bahay ang isa kong kaibigan. Napakalayo ng bago nilang lilipat sa bahay na kasalukuyan nilang tinitirhan. Hinati raw ng kaibigan ko ang mga dapat nilang gawing mag-asawa. Nauna ang asawa ng kaibigan ko sa lugar ng kanilang lilipatan para ihanda ang kanilang matitirhan. Ang kaibigan ko naman ang nag-ayos ng mga gamit nila na dadalhin sa bago nilang bahay.…

Ano ang Laman?

Minsan, tinanong ako ng aking kaibigan kung gusto ko raw bang makita ang laman ng manikang hawak ng kanyang anak. Napaisip ako kung ano ang laman ng manika. Kaya naman, sinabi ko sa kanya na gusto kong makita ang laman nito. Ibinaba ng kaibigan ko ang zipper ng likod ng manika. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na manika. Ito ang…