Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Kirsten Holmberg

Magalak

“Gawin mong maganda ang araw na ito!” Ito ang maririnig sa voicemail ng kaibigan ko. Habang pinag-iisipan ko ang mga sinabi niyang iyon, napagtanto ko na hindi ko kayang kontrolin ang mga pangyayari para maging maganda ang aking araw. May mga pangyayari kasi na talaga namang nakakalungkot. Pero anuman ang ating sitwasyon, may makikita pa rin tayong dahilan para maging maganda…

Hindi Malulugi

Noong 1995, napakalaki ng itinubo ng pera ng mga nag-invest sa stock market sa Amerika. Nasa 37.6% ang itinubo ng pera nila. Pero noong 2008, nalugi naman ng 37% ang mga investor noong panahong iyon. Dahil sa pabagu-bagong kita sa stock market, natatakot ang mga investor dahil walang katiyakan kung ano ang mangyayari sa perang pinuhunan nila roon.

Tiniyak naman…

Kamangha-manghang Likha

Madalas akong abala dahil sa napakarami kong mga dapat gawin sa bawat araw. Lagi rin akong natataranta dahil sa kabi-kabilang appointments na dapat kong daluhan. Dahil doon, laging pagod ang isip ko. Pero isang araw, naisipan kong umupo sa duyan namin. Naiwan ko noon ang cellphone ko sa loob ng bahay kung saan naroon din ang asawa at mga anak ko.…

Ibalik sa Dati

Mahigit sa 25 milyong dolyar ang nasalanta sa mga pananim nang manalasa ang napakaraming Mormon crickets noong 2003. Sa sobrang dami nito, sa bawat hakbang ay may makikita ka sa daan. Maaaring pagkawasak naman ang naging epekto ng pananalanta ng Mormon Crickets " sa Utah noong 1848 sa kabuhayan ng mga magsasaka at maging sa ekonomiya ng bansa.

Sa Lumang Tipan naman…

Nagtatago

May nagawang mali ang pamingkin ko. Pero nakikita ko namang alam niyang mali iyon at hindi niya dapat ginawa. Kaya naman naupo ako upang makapagusap kami. Nakapikit naman siyang humarap sa akin. Siguro sa isip niya, kapag ginawa niya iyon ay hindi ko na rin siya makikita. Na makapagtatago na siya, at hindi na kami mag-uusap at hindi na rin siya…