Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Lawrence Darmani

Lumakad sa Liwanag

Dumilim ang buong paligid nang maglaho ang buwan. Sinundan ito ng kulog, kidlat at malakas na buhos ng ulan. Kaya naman bilang bata ay natakot ako at kung anu-ano ang naisip ko. Pagkagising ko naman kinabukasan, maliwanag na at napakapayapa na ng paligid. Napakalaki ng pagkakaiba nito sa naranasan ko noong gabi.

May ganito ring karanasan ang mga Israelita noon sa…

Salamin

Dumalo ako noon sa isang seminar sa bansang Uganda. Minsan, paglabas ko sa tinutuluyan kong hotel, natawa sa hitsura ko ang taong susundo sa akin. Nakalimutan ko palang magsuklay. Hindi ko iyon napansin kahit nagsalamin na ako.

Tumitingin tayo sa salamin para makita kung may kailangan tayong ayusin sa ating sarili tulad ng magulong buhok. Ganitong halimbawa ang ginamit ni Santiago…

Malungkot na Pasko

Ang pinakamalungkot na Pasko na naranasan ko ay noong nasa bahay ako ng aking lola sa bansang Ghana. Malayo kasi ako sa aking magulang at mga kapatid. Tahimik at malungkot ang Paskong iyon ‘di tulad ng mga nakaraang Pasko kung saan kasama ko ang aking pamilya at mga kaibigan sa aming lugar.Ang pinakamalungkot na Pasko na naranasan ko ay noong nasa…

Tulong ng Banal na Espiritu

Minsan, may seremonyang ginanap para sa pagkakaroon ng Biblia sa wikang Aprikano. Lubos na natuwa ang kanilang pinuno. Sinabi niya, “Ngayon, alam na natin na naiintindihan ng Dios ang ating wika.”

Naiintindihan ng Dios anuman ang ating wika. Pero madalas, hindi natin masabi sa Dios ang tunay nating nararamdaman. Hinihikayat naman tayo ni apostol Pablo na manalangin anuman ang ating nararamdaman.…

Nagmistulang Daan

Sa lugar kung saan kami naninirahan, maraming mga bahay ang pinaliligiran ng matataas at matitibay na pader. Mayroon pang mga electric barb wires ang iba. Nagsisilbing proteksyon ang mga iyon laban sa mga magnanakaw.

Maaaring maganda ang layunin ng pagtatayo ng mga pader. Subalit may mga pagkakataon din na ang harang na iyon ay nagdudulot ng pagtatangi kahit hindi naman magnanakaw…

Nakikilala Niya Tayo

Alam kaya ng Dios ang masamang pakiramdam ko habang bumiyahe ako pauwi sa aming tahanan? Mataas ang lagnat ko at masakit ang ulo ko noon. Nanalangin ako, “Panginoon, alam kong kasama Kita, pero nahihirapan ako ngayon!”

Matinding pagod at hirap ang naranasan ko sa napakahabang biyahe. Tumigil muna ako saglit sa isang komunidad. Makalipas ang ilang sandali ay may nadinig akong…

Pinalaya

Tuwang-tuwa ako sa mga manok noong bata pa ako dahil may katangian ang mga ito na kinabibiliban ko. Kapag nakakahuli ako ng manok, inilalapag ko ito at saka pinapakawalan. Dahil akala ng manok na hawak ko pa rin ito, nananatili itong nakaupo kahit malaya na itong umalis.

Kapag sumampalataya na tayo kay Jesus, pinapalaya Niya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan at…