Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Lawrence Darmani

Malinaw na Paningin

Noong 18 taong gulang ako, lumabo ang aking paningin. Ayaw ko sanang magsuot ng salamin, pero sinabi ng tatay ko na mas maganda raw pagmasdan ang mga puno at ang berde nitong mga dahon kung hindi malabo. Sinunod ko si tatay. Kaya naman, nakikita ko na nang malinaw ang magandang paligid.

May pagkakataon din naman na sa aking pagbabasa ng Biblia…

Tanda ng Pagkakaibigan

Noong bata pa ako, masaya ako kapag magkahawak kami ng kamay ng tatay ko. Sa kultura ng mga taga Ghana, tanda ng tunay na pagkakaibigan ang paghahawak-kamay. Talagang pinapahalagahan ko ang samahan namin ng tatay ko. Sa tuwing nalulungkot ako, pinapagaan niya ang aking loob.

Tinawag ni Jesus na kaibigan ang Kanyang mga tagasunod at ipinakita sa kanila ang mga tanda…

Lumakad sa Liwanag

Dumilim ang buong paligid nang maglaho ang buwan. Sinundan ito ng kulog, kidlat at malakas na buhos ng ulan. Kaya naman bilang bata ay natakot ako at kung anu-ano ang naisip ko. Pagkagising ko naman kinabukasan, maliwanag na at napakapayapa na ng paligid. Napakalaki ng pagkakaiba nito sa naranasan ko noong gabi.

May ganito ring karanasan ang mga Israelita noon sa…

Salamin

Dumalo ako noon sa isang seminar sa bansang Uganda. Minsan, paglabas ko sa tinutuluyan kong hotel, natawa sa hitsura ko ang taong susundo sa akin. Nakalimutan ko palang magsuklay. Hindi ko iyon napansin kahit nagsalamin na ako.

Tumitingin tayo sa salamin para makita kung may kailangan tayong ayusin sa ating sarili tulad ng magulong buhok. Ganitong halimbawa ang ginamit ni Santiago…

Malungkot na Pasko

Ang pinakamalungkot na Pasko na naranasan ko ay noong nasa bahay ako ng aking lola sa bansang Ghana. Malayo kasi ako sa aking magulang at mga kapatid. Tahimik at malungkot ang Paskong iyon ‘di tulad ng mga nakaraang Pasko kung saan kasama ko ang aking pamilya at mga kaibigan sa aming lugar.Ang pinakamalungkot na Pasko na naranasan ko ay noong nasa…

Tulong ng Banal na Espiritu

Minsan, may seremonyang ginanap para sa pagkakaroon ng Biblia sa wikang Aprikano. Lubos na natuwa ang kanilang pinuno. Sinabi niya, “Ngayon, alam na natin na naiintindihan ng Dios ang ating wika.”

Naiintindihan ng Dios anuman ang ating wika. Pero madalas, hindi natin masabi sa Dios ang tunay nating nararamdaman. Hinihikayat naman tayo ni apostol Pablo na manalangin anuman ang ating nararamdaman.…