Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Leslie Koh

Pasalamatan Ang Dios

Nalaman ko lang ang kahalagahan ng paghinga noong nalaman ko ang kalagayan ng aking kaibigan na si Tee Unn. Nanghina ang katawan niya at nahirapan na siyang huminga, kaya kailangan niya pang gumamit ng makina na tumutulong para makahinga siya.

Ang kalagayan ni Tee Unn noon ang nagdulot sa kanya ng matinding kahirapan. Ngunit iyon din ang nagpaalala sa kanya…

Tumigil at Makinig

May grupo ng mga manggagawa na nagtatabas ng mga bloke ng yelo at inilalagay nila ito sa isang kuwarto na walang bintana. Napansin ng isa sa mga manggagawa na nawawala ang suot niyang relo. Hinanap nila ang relo sa buong kuwarto pero hindi nila nakita. Nang lumabas sila sa kuwartong iyon, pumasok naman doon ang isang batang lalaki. Paglabas niya…

Ang Malayong Daan

Hindi maiwasan ni Ben ang mainggit. Sunod-sunod kasi ang promosyon ng kanyang mga kasabayan sa trabaho. Sa halip na malungkot, ipinaubaya na lamang niya sa Dios ang kanyang sitwasyon. Sinabi ni Benjamin, “Kung ito ang plano ng Dios sa akin, gagawin ko nang mabuti ang aking trabaho”.

Makalipas ang ilang taon, tumaas na rin ang posisyon ni Ben. Dahil sa…

Nagkakaisang Magkahiwalay

Malaking hamon para kay Alvin nang pagsamahin sila sa isang proyekto ng katrabaho niyang si Tim. Bamagat nirerespeto nila ang opinyon ng bawat isa, magkaiba talaga sila ng mga ideya at pamamaraan kaya hindi malayong magkaroon sila ng pagtatalo. Kaya bago pa man mangyari iyon, nagkasundo sila na ipahayag ito sa kanilang boss at inilagay naman sila sa magkaibang grupo. Naging…

Nariyan Ba Ang Dios?

Hindi maunawaan ni Timothy kung bakit hinahayaan ng mapagmahal na Dios na magdusa ang kanyang asawang si Leila dahil sa kanser. Naglingkod naman si Lela sa Dios kaya naitanong ni Timothy, “Bakit Ninyo ito hinayaang mangyari?” Pero kahit ganoon, nagpatuloy pa rin si Timothy sa pagiging tapat sa Dios.

Tinanong ko si Timothy, “Bakit patuloy ka pa ring naniniwala sa…