Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Leslie Koh

Away Sa Paradahan

May dalawang drayber ng kotse ang nagsisigawan dahil ayaw magpauna ng bawat isa para makadaan. Masasakit na mga salita na ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang masama pa rito ay nangyayari ang away na ito sa paradahan ng isang simbahan. Maaaring kakapakinig pa lamang ng mga drayber na ito ng sermon tungkol sa pag-ibig, pagpapaumanhin, o pagpapatawad pero nakalimutan…

Bagong Simula

Sama-samang ipinagdiriwang ng mga pamilyang Tsino ang Bagong Taon. Panahon din namin ito upang sundin ang aming kaugalian. Tulad ng pagbili at pagsusuot ng bagong damit, paglilinis ng bahay, at pagbabayad ng utang. Ito ang nagpapa- alala sa amin na maaari na naming kalimutan ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay sa bagong taon.

Ipinaalala rin sa akin ng mga…

Sulit Na Paghihintay

Gusto nang umalis ni James sa trabaho niya na nakaka-stress, mahaba ang oras, at may di-makatuwirang boss. Pero may mga bayarin siya, asawa, at isang batang anak na kailangang alagaan. Natutukso na siyang mag-resign pero pinaalalahanan siya ng asawa niya: “Maghintay lang tayo at tingnan natin kung ano’ng ibibigay sa atin ng Dios.”

Matapos ang ilang buwan, sinagot ang dasal…

Mahalaga Ka

Isang bata na walang bilib sa sarili si Tenny. Gusto niya na lagi siyang purihin ng kanyang tatay kasi doon niya lamang nararamdaman ang pagmamahal. Pero kahit anong gawin ni Tenny, hindi pa rin iyon sapat para purihin siya. Kahit pa noong tumanda siya, hinahangad pa rin niya ang papuri at pagtanggap mula sa kanyang tatay at mula sa ibang…

Alang-alang Sa Iba

Nasa bahay lang ang maraming taga-Singapore para makaiwas sa nakakahawang bayrus habang may pandemya ng COVID-19. Pero nagpatuloy ako sa paglangoy; tiwala akong ligtas naman ito. Natakot ang misis ko na baka mahawa ako ng bayrus at maipasa ko ito sa nanay niyang mas mahina sa akin. Tanong ni misis, “Puwede bang huwag ka muna lumangoy alang-alang sa akin?” Igigiit…