Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Linda Washington

Pagsupil sa Dila

Ikinuwento ng manunulat na si Beryl Markham sa kanyang libro na West with the Night kung papaanong ilang ulit niyang sinubukang paamuin ang kabayong si Camciscan. At kahit ano pa ang kanyang ginawa para mapaamo ito, isang beses lang siyang nagtagumpay.

Ilan naman sa atin ang nahihirapang paamuin ang ating dila? Ikinumpara ni Santiago ang dila sa bokado sa bibig ng…

Pagpupuri ng mga Bata

Si Michele Perry ay isang misyonaryo mula sa South Sudan. Nang mapanood niya ang sampung taong gulang na si Viola na ginagaya ang isang pastor na nangangaral, binigyan niya ito ng pagkakataon na magsalita sa kanilang outreach. Sinabi ni Michelle, “Natuwa ang mga tao kay Viola. Bagamat inabandona siya ng kanyang mga magulang, hindi ito nagpahina sa kanya. Bilang anak na…

Nagpapagaan ng Loob

Habang naghihintay ako sa istasyon ng tren, maraming negatibong bagay ang pumasok sa isipan ko. Kabilang sa mga ito ang mga babayaran kong utang, mga hindi magandang sinasabi sa akin at kawalang magawa sa di-makatarungang nangyari sa aking kapamilya. Pagdating ng tren, hindi na maganda ang lagay ng aking loob.

Nang sakay na ako ng tren, may panibago na naman akong…

Manalangin Muna

Hinahangaan ko ang pagiging matapang ng aking tiyahin na si Gladys. Gayon pa man, may mga pagkakataon na natatakot ako para sa kanya. Minsan, sinabi niya sa akin sa email, “May pinutol akong puno kahapon.”

Natakot ako dahil matanda na ang tiya ko para pumutol ng puno. 67 taon na siya! Sinabi niya na kailangan na niya itong putulin dahil baka…

Lumapit sa Kanya

Nang minsang nagtuturo kami ng Biblia, isang bata ang pumukaw sa aming atensyon. Gutom na gutom siya na kahit ang tira ng ibang bata ay kinain niya. At hindi pa rin siya nakuntento nang bigyan ko siya uli ng makakain. Naging palaisipan sa amin kung bakit sobrang gutom ang bata.

Naisip ko na ganoon rin tayo minsan pagdating sa ating emosyon…

Maling Panghuhusga

Hinuhusgahan ko agad ang sinumang nakikita kong tumatawid sa kalsada habang gumagamit ng kanilang cellphone. Hindi ba nila iniisip na maaari silang masagasaan ng mga sasakyan? Wala ba silang pakialam sa kanilang kaligtasan? Nang minsan namang tumatawid ako sa kalsada, hindi ko napansin ang paparating na sasakyan dahil abala ako sa pagbabasa ng mensahe sa aking cellphone. Mabuti na lang at…

Payo ng aking Ama

Mula nang matanggal ako sa aking trabaho ay patuloy akong nanalangin sa Dios na pagkalooban Niya ako ng bago. Sa kabila ng aking pagsisikap, nabigo pa rin ako sa paghahanap ng bagong trabaho. Nagsimula na akong magreklamo sa Dios. "Alam po ba Ninyo na mahalaga para sa akin ang magkatrabaho?” Iyan ang tanong ko sa Dios sa tila hindi Niya pagsagot…