Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Lisa M. Samra

Dila’y Bantayan

May nakasulat sa aming bahay na, “Nandito ang Dios, kilalanin man natin Siya o hindi.”

Sinabi naman ni propeta Hosea sa mga Israelita na sikapin nilang kilalanin ang Dios (HOSEA 6:3). Hinikayat niya silang kilalanin ang Dios dahil noong mga panahong iyo’y unti-uti nilang kinalimutan, tinalikuran at binalewala ang Dios (HOSEA 4:1,12, SALMO 10:4).

Isang paalala para sa atin ang…

Simpleng Paghawak

Ang sakit na ketong ay lubos na pinandidirihan ng mga tao noon pa man. Nasaksihan iyon ng misyonerong doktor sa India na si Paul Brand. Nang minsang puntahan siya ng isang pasyenteng may ketong, hinawakan niya ito at tiniyak na may pag-asa pa itong gumaling. Naluha ang pasyente sa tuwa dahil wala pa raw humahawak sa kanya simula noon, si Paul…

Kuwento Tungkol Kay Jesus

Madalas akong pumunta noon sa silid-aklatan. Minsan, habang pinagmamasdan ko ang mga libro sa lagayan, naisip ko na kaya kong basahin ang lahat ng iyon. Hindi ko naman iyon nagawa dahil laging may dumarating na mga bagong libro.

Kung nabubuhay pa si apostol Juan sa panahon ngayon, marahil mamamangha siya sa dami ng librong makikita niya. Sulat-kamay lang kasi sa nakarolyong…

Pagpapalakas ng Loob

Ang pelikulang The King’s Speech ay tungkol sa hari ng Inglatera na si George VI. Noong panahong iyon, malaki ang impluwensiya ng radyo kaya gusto ng mga opisyal ng gobyerno na mahusay sa pagsasalita ang kanilang hari. Pero hindi ito naging madali para kay Haring George dahil nauutal siya kapag nagsasalita.

Malaki ang naging papel ng asawa ng hari na si…

Kalakasan sa Paglalakbay

Ang Hinds Feet on High Places ay isang nobela tungkol sa isang babae na nagngangalang Much Afraid. Si Much Afraid ay takot na takot habang naglalakbay kasama ang Pastol. Dahil alam niyang mahihi-rapan siya, nakiusap siya sa Pastol na buhatin na lamang siya. Sinabi naman ng Pastol, “Maaari kitang buhatin hang-gang sa pinakamataas na lugar. Pero kung gagawin ko iyon, hindi…

Saklolo mula sa Langit

Nilikha noong 1905 ang SOS bilang isang hudyat na may nangangailangan ng saklolo. Noong 1910 naging malaking tulong ang SOS para mailigtas ang lahat ng sakay sa lumubog na barkong Kentucky.

Maituturing na bagong imbento ang SOS bilang hudyat ng paghingi ng saklolo. Pero noon pa man, ang paghingi ng saklolo ay maririnig mo sa sangkatauhan. Madalas din itong mabasa sa…

Iniingatan

Bago pumasok ang aking anak sa paaralan, tinanong ko muna siya kung nagsepilyo na siya ng ngipin. Sinabi ko sa kanya na dapat siyang magsabi ng totoo. Nagbiro tuloy ang aking anak na kailangan ko ng cctv camera sa aming banyo para makita ko kung nagsepilyo ba talaga siya at para na rin hindi na siya magsisinungaling pa.

Sa tulong ng…

Natatagong Ganda

Kinumbinsi naming mabuti ang mga anak namin na hindi nila dapat palagpasin ang pagsisid sa Dagat ng Caribbean. Matapos maglangoy at sumisid ay umahon sila ng may saya at sinabi, “Napakaraming uri ng isda ang nakita namin! Napakagaganda nila! Hindi pa kami nakakakita ng makukulay na mga isda!”

Dahil ang ibabaw ng dagat ay halos katulad ng itsura ng mga lawa…

Ilaw ng Sanlibutan

Matatagpuan sa kapilya sa Inglatera ang isa sa paborito kong larawan. Iginuhit ito ng pintor na si William Holman Hunt at may pamagat na, The Light of the World. Makikita sa larawan si Jesus na may lamparang hawak at kumakatok sa pinto ng isang bahay.

Nakakatawag pansin na ang pinto sa larawang iyon ay walang hawakan. Tinanong ang pintor na si Hunt…