Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Lisa M. Samra

Ipagdiwang Ang Pagkakaiba

Sa graduation sa isang lokal na high school noong 2019, 608 na estudyante ang tumanggap ng diploma nila. Sinabi ng prinsipal na tumayo ang estudyante kapag binanggit niya ang pangalan ng bansa kung saan sila ipinanganak: Afghanistan, Bolivia, Bosnia . . . . Nagpatuloy ang prinsipal hanggang sa nabanggit niya na ang 60 bansa at lahat ng estudyante ay nakatayo na at…

Kahit Na

Lumaki sa isang tribu sa Pilipinas si Ester na hindi naniniwala kay Cristo. Pero nagtiwala siya kay Jesus sa tulong ng kanyang tiyahin. Sa ngayon, nangunguna si Ester sa pag-aaral ng Biblia sa kanilang komunidad sa kabila ng banta ng karahasan at kamatayan. Sinabi ni Ester, “Walang sinuman ang makapipigil sa akin sa pagpapahayag ng tungkol kay Jesus dahil naranasan…

Kailangan Ng Talino

Lumaki si Rob na walang ama at pakiramdam niya nawalan siya ng pagkakataong matuto ng mga praktikal na kaalaman na, kadalasan, itinuturo ng ama sa kanilang mga anak. Hindi niya gustong magkulang ang sinuman sa mahahalagang kakayahan kaya gumawa siya ng isang seryeng pinamagatang “Itay, Paano Ko?” Sa mga ‘video’ na ito, ipinapakita niya ang iba’t ibang kaalaman tulad ng kung…

Kalayaan Sa Piling Niya

Galing sa lahi ng mga magsasaka si Jim. Maraming siyang alaga, at naalala niya ang masayang paglundag ng sarili niyang alagang guya, noong pinakawalan niya ito. Dahil dito, naantig siya noong mabasa niya ang talatang “sa inyo na nagpaparangal sa Akin...Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan” (Malakias 4:2 MBB).

Dito lubos na naintindihan ni Jim…

Tumayo Muli

Nakamit ni Ryan Hall ang titulo bilang pinakamabilis na atleta na natakbo ang kalahati ng marathon sa Amerika. Noong tinakbo niya ang 21 kilometro sa loob lamang ng limapu’t siyam na minuto at apatnapu’t tatlong segundo. Magkahalong saya at lungkot naman ang naramdaman ni Hall sa tagumpay na ito. Masaya dahil sa bagong titulo, lungkot naman dahil hindi niya natapos ang…