Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Lisa M. Samra

Pribilehiyo Ng Pananalangin

Ginawang inspirasyon ng mang-aawit na si Chris Stapleton ang panalangin para sa kanya ng kanyang ama. Sa paggawa ng kantang “Daddy Doesn’t Pray Anymore,” (Hindi na Nananalangin si Tatay.) Nakasaad sa kanta ang dahilan kung bakit hindi nakapagdadasal ang ama: Hindi dahil sa pagkabigo o sa pagkapagod, kundi dahil sa pagpanaw ng kanyang ama. Iniisip na lamang ni Stapleton na personal…

Matamis Na Bunga

May kasamang ubasan ang bahay na nabili namin. Dahil doon, pinag-aralan naming pamilya kung paano ito aalagaan at palalaguin. Nang dumating na ang panahon ng aming unang pag-ani, pumitas ako ng isang ubas at tinikman ito. Pero nadismaya ako dahil maasim ang lasa nito.

Ang pagkadismayang naramdaman ko ay katulad ng mababasa sa Aklat ni Isaias sa Biblia. Inihalintulad dito…

Pag-asa Mula Sa Dios

Maysakit ako na tinatawag na SAD o Seasonal Affective Disorder. Isa itong karamdaman na karaniwan sa mga taong nakatira sa mga lugar na nagkakaroon ng niyebe. Isa itong uri ng sakit kung saan nakakaramdam ako ng matinding lungkot tuwing panahon ng taglamig dahil natatakot ako na baka hindi na tumigil ang panahong ito.

Pero tuwing nagsisimula na ang panahon ng…

Totoong Pag-ibig

Namangha ako sa libu-libong kandadong nakasabit sa tulay ng Pont des Arts sa Paris. Nakaukit sa mga kandadong ito ang mga inisyal ng mga pangalan ng magkasintahang nagmamahalan. Simbolo ng wagas at walang hanggang pag-ibig ang bawat kandado. Noong 2014, tinatayang umabot na sa limampung tonelada ang timbang ng lahat ng mga kandadong nakasabit sa tulay. May bahagi na ng…

Binigyan Ng Pangalan

Riptide. Batgirl. Jumpstart. Ilan lang ito sa mga palayaw sa mga tagapangasiwa ng isang gawain na dinadaluhan ng pamilya namin. Hango sa mga nakakahiyang pangyayari, kakaibang gawi, o paboritong gawain ang mga palayaw na ito.

Mababasa rin sa Biblia na may mga katawagan o palayaw ang ilang mga karakter doon. Halimbawa, tinawag ni Jesus sina Santiago at Juan na “anak…