Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Mart DeHaan

Bayani, Diktador, at Si Jesus

Galit si Beethoven. Balak niya kasi sanang tawagin ang Third Symphony niya na “The Bonaparte.” Noong panahon ng paniniil, nakita niya si Napoleon bilang bayani at tagapagtanggol ng kalayaan. Pero noong ideklara ng heneral ang sarili bilang emperador, nagbago ang isip ni Beethoven. Tinawag niyang masama at diktador ang dati niyang bayani, at pinilit niyang alisin ang pangalan ni Bonaparte sa…

Pinalalang Kalagayan

Naging kilala sa radyo si Fred Allen dahil sa kanyang pagpapatawa. Gamit ang pagpapatawa, napapangiti niya ang mga nahihirapan na sa buhay dahil sa pagkakaroon ng digmaan. Hinuhugot ni Fred ang kanyang pagpapatawa mula sa masakit niyang karanasan.

Maaga siyang nawalan ng ina at napalayo rin siya sa kanyang ama na nalulong sa iba’t ibang bisyo. Minsan, habang naglalakad si…

Kapangyarihan Ng Ebanghelyo

Noong unang panahon naniniwala ang ilan sa mga taga-Roma sa mga dios-diosan. Kinikilala naman nila na pinakamataas na dios si Zeus. Ayon sa isang manunulat na si Virgil, nag-utos si Zeus na magkaroon ang Roma ng isang kaharian na walang katapusan. Pinili rin daw ng mga dios si Augustus bilang dakilang tagapagligtas ng mundo.

Ang mga ganitong paniniwala ang ipinatupad…

Mapagtagumpayan

Minsan, nagtanong ang BBC Music Magazine sa 150 na pinakamagagaling na orchestra conductors sa mundo kung ano para sa kanila ang pinakamagandang musika. Sagot ng karamihan ang isinulat ni Beethoven na Eroica na may kahulugang kabayanihan.

Isinulat niya ito sa gitna ng kaguluhan sa France kasabay ng unti-unting pagkawala ng kanyang pandinig. Maririnig sa musika na iyon kung paanong lumalaban pa rin ang…

Kamangha-mangha

Matanda na si Ginang Goodrich at may mga pagkakataong pinagbubulayan niya kung ano ang mga naranasan niya sa buhay. Minsan, habang nakaupo siya malapit sa kanyang bintana at nakatingin sa magandang dalampasigan, inabot niya ang papel at sumulat ng isang tula.

“Nakaupo ako at nagmamasid sa aking paligid. Pagkamangha ko ay walang patid. Kay gandang pagmasdan ang araw at alon.…