Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Marvin Williams

Manabik Sa Kanya

Bakit kaya kapag sinabing, “Ito na’ng huling chichiryang kakainin ko,” pagkalipas ng limang minuto naghahanap na ulit tayo? Sinagot ‘yan ni Michael Moss sa aklat niyang Asin Asukal Taba. Inilarawan niyang alam ng mga malalaking kumpanyang gumagawa ng chichirya sa Amerika kung paano “tulungan” ang mga tao na manabik sa chichirya. At may isang sikat na kumpanya raw na gumastos…

Numero Lang Iyan

Ang pagiging bata ay hindi hadlang upang abutin ang ating mga pangarap. Ito ang naging inspirasyon ng labing isang taon na si Mikaila nang simulan niya ang kanyang negosyo. Sinimulan niyang itinda ang “Me & the Bees Lemonade” gamit ang recipe ng kanyang lola hanggang sa kumita na siya ng tatlong milyong peso. Pumirma na rin siya ng mga kontrata sa limampu’t limang…

Nililinis Ng Dios Ang Mantsa

Ano ang mangyayari kung may kakayanan ang anumang damit na linisin ang kaniyang sarili kahit malagyan ito ng ketsup o mantsa? Ayon sa BBC, may mga dalubhasa sa China na nakadiskubre ng paraan para maging totoo ito.

Higit naman sa kalinisang maibibigay ng imbensyong ito ang kayang gawin ng Dios na naglilinis ng ating kaluluwa. Sa Lumang Tipan, galit ang…

Nakahandang Maghintay

Maaaring nakawin ng paghihintay ang kapayapaan natin. Ayon sa computer scientist na si Ramesh Sitaraman, ang mabagal na internet ay nakapagdudulot ng kabiguan at inis sa mga tao sa buong mundo. Ayon sa pagsasaliksik niya na kaya nating maghintay hanggang dalawang segundo para sa pagbukas ng isang video. Pagkatapos ng limang segundo, 25% sa atin ang susuko, at pagkatapos ng 10 segundo…

Matutong Magtiis

Minsan, nakasakay si Dan sa kanyang motorsiklo nang may isang kotseng sumagi sa kanya. Kaya naman, naaksidente siya. Makalipas ang dalawang linggo, nagising siya sa ospital. Nagkaroon ng pinsala sa kanyang spinal cord na naging sanhi para maging paralitiko siya. Nanalangin si Dan para sa kanyang paggaling, ngunit hindi ito nangyari.

Sa kabila nito, naniniwala pa rin siya na paraan lamang…