Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Monica La Rose

Mapagkakatiwalaang Pag-ibig

“Bakit hindi ko mapigilang isipin iyon? Parang pinagbuhul- buhol na lungkot, sala, galit, at kalituhan ang naramdaman ko." Ilang taon na ang nakalipas noong nagdesisyon akong makipaghiwalay sa isang taong malapit sa akin matapos nitong itanggi at ipagwalang-bahala ang mga asal niyang nakakasakit sa akin. Ngayon bumalik ang utak ko sa alaala ng nakaraan nang narinig kong narito siya at bumibisita…

Dalamhati

Matapos malaman na may cancer siya sa utak na walang lunas, nakahugot ng bagong pag-asa at layunin si Caroline sa paghandog ng kakaibang paglilingkod: pagkuha ng larawan ng mga batang may malubhang sakit kasama ang pamilya nila. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ang pamilya ng larawan ng mahahalagang sandaling kapiling ang anak – sa kalungkutan at sa panahon ng kagandahang loob na…

Hindi Maunawaan

Naging mahirap sa aming pamilya nang malaman namin na matatanggal sa trabaho ang aking asawa dahil sa pandemya. Naniniwala kami na ipagkakaloob ng Dios ang aming mga pangangailangan. Pero natatakot pa rin kami kung ano ang mangyayari sa amin sa hinaharap.

Habang magulo ang isip ko noong mga panahong iyon, binasa ko ang paborito kong tula na isinulat ni John…

Piliing Magdiwang

Ibinahagi ng manunulat na si Marilyn McEntyre ang kuwento ng kanyang kaibigan kung saan niya natutunan ang kasabihang “kabaligtaran ng inggit ay ang magdiwang.” Sa kabila kasi ng kapansanan ng kanyang kaibigan, nagagawa pa rin nitong ipagpasalamat ang bawat pagtatagpo sa ibang tao, bago siya pumanaw.

Nanatili sa akin ang kasabihang “kabaligtaran ng inggit ay ang magdiwang.” Nagpapaalala ito sa…

Perpekto Tulad Ni Cristo

Sinabi ng manunulat na si Kathleen Norris na ang pagnanais na maging perpekto ang lahat o perfectionism ang isa sa nakakatakot na salita sa mundo ngayon. Iba ito sa salitang perpekto na binanggit sa Aklat ni Mateo sa Biblia. Ang perfectionism kasi ngayon ay nag-uudyok sa mga tao na gumawa na walang anumang dulot na kawalan sa kanilang sarili. Pero ang binanggit…