Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Monica La Rose

Ang mga Trolls

Narinig na ba ninyo ang tungkol sa mga ‘trolls’ sa social media? Sila ay ang mga laging nagpapakalat ng mga masasakit o mapanirang komento laban sa ibang tao. Para tumigil sila sa masamang gawaing ito, hindi na lang dapat bigyan ng pansin ang mga masasakit na sinasabi nila.

Hindi na naman bago sa atin ang makasalamuha ng mga taong walang masabing…

Tiwala Lang!

Ang Rescuers Down Under ay isang pelikulang pambata na ipinalabas noong 1990. May eksena rito kung saan gagamutin ng doktor ang nasugatang si Wilbur na isang uri ng ibon. Takot na takot si Wilbur sa doktor pero itinatago niya ang kanyang takot. Nagkukunwari lamang siya’y matapang at hindi natatakot sa gagawin sa kanya ng doktor.

Naranasan mo na rin bang magkunwaring…

Maging Kontento

“My precious!” Ito ang katagang sinasabi ni Gollum mula sa pelikulang Lord of the Rings. Mayroon siyang masamang hangarin sa kapangyarihang taglay ng isang singsing. Sumikat ang kanyang karakter na sumasalamin sa pagiging sakim ng tao.

May pagkakatulad din tayo kay Gollum. Mayroon din tayong taglay na kasakiman sa ating mga puso. Hindi tayo titigil hangga’t hindi natin nakukuha ang gusto…

Pag-ibig at Kapayapaan

Namamangha ako sa kapangyarihang taglay ng kapayapaan (FILIPOS 4:7) dahil nagagawa nitong payapain ang ating mga puso sa gitna ng pagdadalamhati. Naramdaman ko ito noong libing ng aking tatay. Gumaan ang loob ko nang makita ang isang dating kaibigan. Niyakap niya ako nang mahigpit. Ipinadama niya sa akin ang kanyang pagmamalasakit at nakapagbigay iyon sa akin ng kapayapaan. Ipinaaalala rin niyang…

Awit Ng Papuri

Maraming kinapapanabikan sa kanyang buhay ang aking ama. Tulad ng nananabik pa rin siyang muling makabalik sa dati niyang buhay sa kabila ng paglala ng kanyang sakit na Parkinson’s. Sa gitna naman ng kanyang paghihirap at kalungkutan, nananabik siya sa kapayapaan. Gayon din naman sa kanyang pag-iisa, kinapapanabikan niya ang maramdaman muli ang mahalin at mapahalagahan.

Nababawasan naman ang lungkot ng…