Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Monica La Rose

May Plano Ang Dios Sa Buhay Mo

Ang werewolf mouse ay isang hayop na maliit pero malakas. Gumagawa ito ng mga matitinis na ingay na nagpapahiwatig na pag-aari nila ang isang lugar. Walang anumang insekto o hayop ang sumusubok na kalabanin sila maliban na lang sa mga alakdan.

Laging handa ang mga werewolf mouse sa maaaring mangyari laban sa mga alakdan; dahil sa paulit-ulit na labanan, nasasanay na ang…

Magandang Kinabukasan

May mga pagkakataon na kapag nakaranas tayo ng matinding kabiguan sa buhay ay iniisip natin na wala nang saysay pa ang mabuhay. Ganito ang naranasan ni Elias na naging isang bilanggo noon sa Amerika. Sinabi niya, “Nang mabilanggo ako, nawalan na ako ng pag-asa sa buhay at sa magiging kinabukasan ko.”

Pero nabago ang buhay ni Elias nang magkaroon siya…

Magpatawad

Noong taong 1994, binuwag ng bansang Timog Aprika ang sistema ng apartheid – pagtuturing na mababa ang iba. Pinalitan nila ito ng sistemang demokratiko. Naging mahirap sa simula ang pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Sinabi ni Desmond Tutu, na sumulat ng aklat na No Future Without Forgiveness, “Maaari nating makamit ang katarungan kahit pa mahirapan ang bansa natin.”

Dahil sa pagkakaroon…

Pagharap Sa Tukso

May magandang pananaw ang mongheng si Thomas à Kempis tungkol sa pagsubok at tukso na mababasa sa librong The Imitation of Christ. Sa halip na ituon daw ang pansin sa paghihirap na dulot ng pagsubok at tukso, sinabi niyang makakatulong ito para mas maging mapagpakumbaba tayo. Ayon sa kanya, “Ang susi sa tagumpay ay tunay na pagpapakumbaba at pagtitiis.”

Bilang…

Puno at Sanga

Nakinig nang mabuti ang aking counselor habang ikinukuwento ko sa kanya ang iba’t ibang emosyon na naramdaman ko dahil sa mga pinagdaanan ko. Sinabi naman niya sa akin na tumingin ako mula sa bintana at pagmasdan ang mga puno sa labas. Kulay kahel at ginto ang mga dahon ng puno at ang mga sanga’y gumagalaw dahil sa hangin.

Itinuro ko…