Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Monica La Rose

Awit Ng Papuri

Maraming kinapapanabikan sa kanyang buhay ang aking ama. Tulad ng nananabik pa rin siyang muling makabalik sa dati niyang buhay sa kabila ng paglala ng kanyang sakit na Parkinson’s. Sa gitna naman ng kanyang paghihirap at kalungkutan, nananabik siya sa kapayapaan. Gayon din naman sa kanyang pag-iisa, kinapapanabikan niya ang maramdaman muli ang mahalin at mapahalagahan.

Nababawasan naman ang lungkot ng…

Nakakatakot na Bagay

May mga bagay na nagdudulot sa atin ng takot tulad ng mga nakasakit sa ating damdamin. Nagiging dahilan ito para hindi tayo makapagpatuloy sa buhay. Iniisip natin na hindi natin kaya at hindi tayo ganoon kalakas o katapang para harapin ang mga bagay na maaaring muling makasakit sa atin.

Natuwa naman ako sa sinabi ng manunulat na si Frederick Buechner tungkol…

Pagmamahal sa Kapwa

Sa librong Wuthering Heights na isinulat ni Emily Bronte, mababasa natin ang isang lalaking magaspang ang pag-uugali. Madalas siyang magbanggit ng mga talata sa Biblia pero ginagamit niya ang mga iyon sa pagpuna sa kahinaan ng ibang tao.

Maaaring tayo rin ay katulad ng lalaking iyon. Mabilis nating napupuna ang pagkakamali ng iba pero hindi naman natin napapansin ang sarili nating…

Pagbabago

Noong bata pa kami, masaya kaming naglalaro ng mga kapatid ko sa labas ng aming bahay kapag bumabagyo. Masaya kaming naglalaro at nagpapadulas sa putikan. Kaya naman, natutuwa ako kapag malakas ang ulan.

Masaya pero nakakatakot maligo sa malakas na buhos ng ulan kapag bumabagyo. Mababasa naman sa Salmo 107 na kailangan ng napakalakas na buhos ng ulan upang maging tubigan…

Hindi Perpekto

Noong nasa kolehiyo pa ako, napansin ng aking guro na gusto kong perpekto palagi ang aking mga ginagawa. Pinayuhan niya ako na kapag nagsusumikap ako na palaging perpekto ang aking mga ginagawa, mahahadlangan nito ang aking pagkatuto. Kung tatanggapin ko raw na hindi perpekto ang aking ginagawa ay mas matututo ako.

Ipinaliwanag din ni Apostol Pablo sa Biblia ang mas malalim…

Pagpapala sa Pagkakamali

Sa tuwing nakakagawa ako ng mali, iniisip ko na ako dapat ang gumawa ng paraan para maayos ito. Kahit na naniniwala ako sa kagandahang-loob ng Dios, iniisip ko pa rin na tutulungan lamang Niya ako kung karapat-dapat akong tulungan.

Pero gayon pa man, kahit hindi tayo karapat-dapat, tutulungan pa rin tayo ng Dios. Pinatunayan Niya ito sa pamamagitan ng buhay ni…

Malayang Pagsunod

Sa isang karera, mabilis mapagod ang sa simula pa lamang ay nangunguna na kaya malabong maipanalo nila ang laban. Sabi ng aking coach, mas bigyang pansin ko ang mga kalabang alam kong mabilis tumakbo dahil sila ang magtatakda ng bagal at bilis ng laban hanggang sa huli.

Kung nakakapagod ang pangunguna, nakakapagpalaya naman ang pagsunod. Madalas akong nagiging biktima ng kaisipang…

Kakaibang Kabaitan

Nang katatapos ko pa lamang ng kolehiyo, nagpasya akong magtipid. Ipinagkakasya ko ang aking pera na nakalaan para sa buong linggo. Minsan, namili ako. Nagkulang ang pera ko sa mga kinuha kong dapat bilhin. Kaya naman, sinabi ko sa kahera na iiwan na lang ang iba kapag hindi na sakto sa pera ko. Nabili ko naman ang lahat, maliban sa isang…

Tamang Pamumuhay

Nagbabasa ako ngayon ng mga libro tungkol sa pagiipon. Napansin ko na parang pare-pareho ang sinasabi ng karamihan sa mga aklat. Ang pangunahing dahilan daw kung bakit nag-iipon ang isang tao ay para maging milyonaryo siya sa hinaharap. Pero may isang libro na iba ang mungkahi. Sabi sa aklat, ang pamumuhay ng simple ay kinakailangan para maging mayaman. Idinagdag din ng…