Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Mike Wittmer

Dios-diosan

Palaging tinitingnan ni Sam ang kanyang pera na mula sa kanyang pagreretiro kung kumikita ba ito sa stock market. Lagi siyang balisa na baka bumagsak ang stock market at malugi. Tila naging dios-diosan na ito para kay Sam. Nagbabala naman si Jeremias tungkol dito, “Kayong mga taga-Juda, kay dami n’yong dios-diosan...At kung gaano karami ang lansangan sa Jerusalem, ganoon din…

Tunay na Pagsamba

Nagpapastor si Jose sa isang kalipunan ng mga sumasam- palataya kay Jesus na kilala sa mga masiglang programa nito at sa mga ginagawa nilang palabas sa teatro. Mahu- husay ang mga mananampalataya roon pero nag-aalala si Jose baka sa mga aktibidad lamang nakatuon ang puso’t isip at hindi sa pagsamba sa Dios. Gustong malaman ni Jose ang buhay espirituwal na…

Huwag Agawin

Nang minsang tanungin kami ng aming pastor ng isang napakahirap na tanong tungkol kay Jesus, itinaas ko agad ang kamay ko. Kakabasa ko lng sa Biblia ng tungkol doon kaya alam ko ang sagot. At gusto ko ring ipakita sa mga kasama ko sa klaseng iyon na alam ko rin iyon. Bilang isang tagapagturo ng Biblia, ayokong mapahiya sa harapan…

Harapin Ang Pagsubok

Hinabol ni Tom ang mga nagnakaw ng bisikleta ng kanyang kaibigan. Wala siyang plano kung ano ang gagawin. Ang alam lang niya ay dapat mabawi ang bisikleta. Nagulat siya nang lumingon ang magnanakaw at binitawan na ang bisikleta. Guminhawa ang pakiramdam ni Tom at nabilib din sa kanyang sarili habang pinupulot ang bisikleta. Nang pabalik na siya, saka niya nakita…

Ang Daan

Takip-silip noon at sinusundan ko ang kaibigan kong si Li Bao sa kanyang paghakbang habang umaakyat kami sa isang bundok sa China. Hindi ko makita ang tinatahak naming daan at masyado itong matarik. Hindi ko rin alam kung saan kami papunta at kung gaano pa ito kalayo. Gayon pa man, lubos ang tiwala ko sa aking kaibigan.

Parang katulad ko…

Itaas Ang Papuri

Matutukoy kung saan iginuhit ang isang mapa base sa kung ano ang nasa gitna nito. Gawi nating isipin na ang tahanan natin ang sentro ng mundo, kaya nilalagyan natin ng tuldok sa gitna at gumuguhit tayo mula roon. Maaaring ilang kilometro pa ang layo ng malapit na bayan pero lahat iyon ay nilalarawan base sa kaugnayan nito sa lugar kung…