Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Mike Wittmer

Pinalaya

Binigyan kami ng aking kaklase ng isang magandang uri ng aso. Pero nalaman namin na ang asong ito ay palagi lamang nakakulong sa kanyang kulungan noon. Kaya naman, paikot-ikot lamang ito sa paglalakad at hindi rin makatakbo sa malayo. Kahit na nasa maluwang itong bakuran, hindi pa rin ito malayang tumatakbo dahil akala ng aso ay nakakulong pa rin ito.

Ang…

Nasa Bulsa ni Lincoln

Noong 1865, binaril sa Ford’s Theater ang dating presidente ng Amerika na si Abraham Lincoln. Sinuri ang kanyang katawan at kasuotan pagkatapos siyang barilin. Tiningnan din ang laman ng kanyang mga bulsa. Natagpuan sa kanyang mga bulsa ang ilang mga bagay. Kabilang na rito ang salamin sa mata, panyo, relo at pitaka. Nasa loob naman ng kanyang pitaka ang isang salaping…

Tunay na Kapahamakan

Maituturing na kalunos-lunos na trahedya ang malulong sa heroin. Kapag nalulong ang isang tao sa drogang ito, hindi na siya hihinto at gugustuhin na mas damihan pa ang paggamit kahit maaari na niya itong ikamatay. Hindi alintana ng mga lulong sa heroin kahit mabalitaan pa nila na may namatay dahil dito. Mas nakatuon sila sa kung saan sila makakuha ng bawal…

Tamang Pagtulong

Habang nakahinto ako sa pagmamaneho, muli kong nakita sa tabing-daan ang lalaking nakita ko na noon. May hawak siyang karatula: Kailangan ko ng pera pangkain. Makakatulong kahit magkanong halaga. Ibinaling ko sa iba ang paningin ko at napabuntong hininga. Isa ba akong klase ng tao na hindi pumapansin sa mga nangangailangan?

May ibang tao na nagpapanggap lang na nangangailangan sila. May…

Parangal para sa Iyo

Nalungkot ako sa pagpanaw ng isang babaeng matapat na naglilingkod sa Panginoon. Simple lamang ang kanyang naging buhay at hindi rin siya gaanong kilala sa aming lugar. Pero lubos ang pagmamahal niya kay Jesus at sa kanyang pamilya. Masiyahin din siya at mapagbigay.

May sinabi naman sa Mangangaral 7:2 ng Biblia, “Mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan.” Sinabi…