Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Mike Wittmer

Hindi Pinili

Minsan, nagpost sa Facebook ang kaibigan ko tungkol sa isang proyektong natapos niya. Binati siya ng mga tao pero nasaktan ako dahil para talaga sa akin ang proyektong iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinasa iyon sa kanya.

May kaugnayan dito ang nangyari kay Jose. Dalawa sila na pinagpipilian para maging apostol na kapalit ni Judas. Nanalangin noon ang mga apostol, “Panginoon,…

Ang Kuwento ng Dios

Tinanong si Ernest Hemingway kung maaari siyang sumulat ng isang kuwento gamit lang ang iilang salita. Ito ang isinulat niya, “Ipinagbibili: Pambatang sapatos na hindi pa naisusuot.” Napakaganda ng naisulat niya dahil napaisip kami kung ano talaga ang nangyari sa kuwento. Hindi lang ba kailangan ng bata ang sapatos kaya hindi niya iyon naisuot? O kaya nama’y namatay ang bata sa…

Maging Anak Ng Dios

Masaya ako kapag may isang pilantropo na nagpapatayo ng bahay-ampunan. Ngunit mas masayang malaman na gusto nitong ampunin ang isa sa mga bata. Malaking kasiyahan na para sa mga bata ang magkaroon ng tumutulong sa kanila, pero higit na kasiyahan ang tiyak nilang mararamdaman kapag may nais mag-ampon sa kanila at ituring silang tunay na anak.

Kung anak ka na ng…