Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Patricia Raybon

Magpursigi Hanggang Dulo

Matagal nang panahon na ninanais ng mga Keliko, isang tribo sa bansang South Sudan, na magkarooon ng sariling Biblia sa kanilang wika. Kaya naman, pangahas na sinimulan ito ng lolo ni Bishop Semi Nigo ang pagsasalin ng Biblia.

Pero sa hindi inaasahang pangyayari, naantala ito dahil sa giyera. Ang mga giyera ang naging balakid para hindi matapos ang pagsasalin ng…

Umawit Ng Papuri

Isang dating mang-aawit si Nancy Gustafson. Minsan, nang dalawin ni Nancy ang kanyang ina na maysakit na dementia, lubha siyang nalungkot nang mapansin niyang lumala na ang pagiging ulyanin nito. Hindi na nagsasalita ang kanyang ina at pati siya ay hindi na nito nakikilala. Naisip ni Nancy na awitan ang kanyang ina nang muli niya itong dalawin. Natuwa ang kanyang…

Mapanumbalik Ang Lakas

Aksidenteng naibagsak ng aming pastor ang kanyang cellphone kaya nasira ito. Nang pumunta siya sa pagawaan ng cellphone, inihanda na niya ang sarili niya na hindi na maibabalik pa ang files na nakalagay sa kanyang cellphone. Pero nagawa ang kanyang cellphone at naibalik pa ang videos at larawan na dating nakalagay rito. Binigyan din siya doon ng bagong cellphone.

Pinangunahan naman ni Haring David…

Pinalaya Niya

Makalipas ang dalawampung taon, nakilala ni John McCarthy ang taong naging tagapamagitan para mapalaya siya sa kanyang pagiging bihag sa bansang Lebanon. Taos-pusong nagpasalamat si McCarthy kay Giandomenico Picco na mula sa U.N. Inilagay kasi ni Picco ang kanyang buhay sa panganib para mapalaya si McCarthy at ang iba pang bihag noon.

Nakaranas din naman tayong mga nagtitiwala kay Jesus…

Mahabaging Dios

May naghagis ng isang malaking bato sa bintana ng kuwarto ng isang batang Israelita. Nakadikit sa bintana ang isang larawan ng bituin ni Haring David. Nakalagay din doon ang isang lagayan ng mga kandila na ginagamit sa templo na tinatawag na menorah. Ipinagdiriwang kasi noon ng mga Israelita ang Hanukkah, o ang Piyesta ng mga Ilaw.

Maraming mga kapitbahay ang…