Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Patricia Raybon

Pagmamahal sa Dayuhan

Nang magpasya ang isang kapamilya ko na mag-iba ng relihiyon, marami sa mga kaibigan ko na nagtitiwala kay Jesus ang nagsabi na dapat ko siyang kumbinsihin na bumalik kay Jesus. Maraming tao din ang napapakunot-noo kapag nakikita ang kakaiba niyang pananamit. Ang iba naman ay nagsasabi pa ng masasakit na salita.

May itinuro si Moises na mas magandang paraan ng pakikitungo…

Pinatatag Ng Awitin

Nang tinulungan ng mga taga-France ang mga Jewish refugee upang magtago sa mga Nazis noong World War II, umawit sila sa kagubatan upang malaman ng mga refugee na ligtas na silang lumabas sa kanilang mga tinataguan. Ang mga matatapang na taong ito ng Le Chambon-sur-Lignon ang tumugon sa panawagan ni Pastor Andre Trocme at ng kanyang asawa upang kumupkop sa mga…

Nagliliwanag

Sa isang kainan, tanging ang maliit na kandila sa gitna ng bawat lamesa lamang ang nagbibigay ng liwanag. Mayroon namang iba na ginamit ang ilaw mula sa kanilang cellphone para makita nang husto ang kanilang mga kasama at kinakain. Hanggang sa may nagsabi sa waiter na buksan ang ilaw. Nang lumiwanag na ang paligid, unti-unting bumalik ang sigla sa lugar…

Isa Pang Pagkakataon

Nagtayo si Ernie Clark ng pagawaan ng bisikleta na malapit sa aming bahay. Inaayos niya at ng kanyang mga kasama ang mga lumang bisikleta at ipinamimigay nila ito sa mga batang pulubi. Binibigyan din nila ang mga walang tirahan, mga may kapansanan at pati mga beterano ng digmaan. Hindi lamang nagkakaroon ng bagong silbi ang mga ginawang bisikleta, nagkakaroon din ng…

Nagtataglay ng Kayamanan

May isang simpleng bahay na makikita sa kalye ng Bogota, Colombia. Walang anumang espesyal sa hitsura ng bahay na ito kaya hindi mo aakalain na naglalaman ito ng halos 25,000 na mga libro. Kinolekta ni Jose Alberto Gutierrez ang mga itinapong libro para mabasa ng mga batang mahihirap sa kanilang lugar.

Kapag walang pasok, pumupunta ang mga bata sa bahay na…