Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Patricia Raybon

Babaguhin Ka

Minsan, namimili ang isang lalaki ng mga kagamitan sa pangingisda. Kumuha siya ng hook, tali at mga pain na mga bulate para sa mga isda. Dahil unang beses pa lamang niya gagawin ang pangingisda, marami siyang inilagay na mga kagamitan sa kanyang lagayan. Nang babayaran niya na ang mga bibilhin, sinabi ng may-ari ng tindahan na “Idagdag mo rin itong…

Hindi Ka Nag-iisa

“Nagagalak akong makita ka!” “Ganoon din ako!” “Masaya akong nakarating ka!” Ang mga pagbating ito ay tunay na nagbibigay kagalakan. Ang mga miyembro ng simbahan ng Southern California ay nagtipon online bago ang kanilang programa.

Dahil ako ay nagmula sa ibang lugar, hindi ko kilala ang mga bumabati sa akin. Parang hindi ako kabilang sa kanilang grupo. Makalipas ang ilang sandali,…

Panahong Magsalita

Taus-pusong nagtrabaho ang isang babaeng Aprikano-Amerikano sa isang malaking pandaigdigang paglilingkod sa loob ng tatlong dekada. Ngunit nang sinubukan niyang kausapin ang mga katrabaho tungkol sa kawalang-katarungan ng lahi (racial injustice), tahimik lang ang mga ito. Sa wakas, noong tagsibol taong 2020, nang mas lumawak ang talakayan tungkol sa kapootang panlahi (racism) sa buong mundo, nagsimula ring magkaroon ng hayagang…

Ilipat Mo

Minsan, hindi makatulog ang pastor ng isang pamayanan. Dahil sinabihan niya ang isang grupo ng kasundaluhan ng mga Amerikano na hindi nila maaaring ilibing ang kanilang kasamahan sa loob ng bakuran ng sementeryo na malapit sa simbahan. Dahil mga kasapi lang ng simbahan ang maaaring ilibing dito. Kaya naman inilibing na lamang ng mga sundalo sa labas ng bakod ang…

Karunungan

Minsan, agad kong sinagot ang telepono ng tumunog ito. Nasa kabilang linya kasi ang pinakamatandang kapamilya namin sa church. Isa siyang masayahin at masipag na babae kahit na malapit na ang edad niya sa 100 taon. Tumawag siya sa akin dahil nagpapatulong siya upang matapos niya ang librong kanyang isinusulat. Ito na rin ang pagkakataon ko upang matanong naman siya…