Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Patricia Raybon

Tumingin Sa Dios

Sinabi ng manunulat na si Mark Twain na makakaapekto sa hinaharap natin kung paano tayo tumitingin sa buhay sa kasalukuyan. Sinabi pa niya, “Hindi tayo maaring magtiwala sa mga nakikita ng mata natin kung sa maling bagay nakatuon ang ating imahinasyon o paningin.”

Nabanggit din naman sa Biblia ang tungkol sa paningin nang kausapin ni Pedro ang isang pulubing lumpo.…

Kawangis Ng Dios

Pinanganak na kulang ng mga daliri o magkakadikit ang ibang daliri sa parehas na mga kamay ng choir director na si Arianne Abela. Wala rin siyang kaliwang binti at kulang rin ang mga daliri sa kanang paa niya. Dahil sa kondisyon niya, lumaki si Arianne na inuupuan ang mga kamay niya para itago ang mga ito. Mahilig sa musika at isang…

Kaloob Ng Dios

Alas-dos pa lang ng umaga ay gising na si Nadia para manghuli ng mga sea cucumber. Hindi niya alintana ang paggising ng maaga. Sinabi niya na napakahirap ng buhay niya noon at wala siyang mapagkunan ng panggastos. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na maging kasapi sa proyektong nangangalaga sa mga yamang dagat na kanyang…

Dios Nating Tagapagligtas

Inilagay ng isang rescuer ang kanyang bangka sa gitna ng dagat para saklolohan ang mga takot na manlalangoy na kasalukuyang nasa isang paligsahan. Sinabi niya, “Huwag n’yong hawakan ang gitna ng bangka!” Nalalaman niya na kapag ginawa nila iyon, lulubog ang bangka. Itinuro niya sa mga ito na kumapit sa unahan ng bangka. May lubid doon na maaari nilang hawakan para…

Pag-asa

Makikita ang mga magagandang bulaklak at mga puno matapos tabasin ang mga masusukal na lupain sa Philadelphia. Nakatulong ito sa kalusugan ng isip ng mga naninirahan doon. Napatunayan na nakakatulong ito lalo na sa mga hirap sa kanilang buhay.

Ayon kay Dr. Eugenia South, “Marami nang mga pag-aaral ang nagsasabi na nakatutulong para magkaroon ng malusog na pag-iisip ang pagtingin…