Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Patricia Raybon

Pinalaya Niya

Makalipas ang dalawampung taon, nakilala ni John McCarthy ang taong naging tagapamagitan para mapalaya siya sa kanyang pagiging bihag sa bansang Lebanon. Taos-pusong nagpasalamat si McCarthy kay Giandomenico Picco na mula sa U.N. Inilagay kasi ni Picco ang kanyang buhay sa panganib para mapalaya si McCarthy at ang iba pang bihag noon.

Nakaranas din naman tayong mga nagtitiwala kay Jesus…

Mahabaging Dios

May naghagis ng isang malaking bato sa bintana ng kuwarto ng isang batang Israelita. Nakadikit sa bintana ang isang larawan ng bituin ni Haring David. Nakalagay din doon ang isang lagayan ng mga kandila na ginagamit sa templo na tinatawag na menorah. Ipinagdiriwang kasi noon ng mga Israelita ang Hanukkah, o ang Piyesta ng mga Ilaw.

Maraming mga kapitbahay ang…

Kapayapaan

Sa tuwing bisperas ng bagong taon, maraming lugar sa buong mundo ang nagpapaputok ng fireworks. Malakas ang tunog ng mga ito. Sabi pa ng mga gumagawa ng mga fireworks ang mga ito ay talagang ginawa upang kumalat sa kalangitan.

Tulad ng fireworks dumadagongdong din ang ating puso, isip at bahay. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok: sa ating pamilya, sa pag-ibig, trabaho, pinansyal, maging…

Pag-iwas Sa Alitan

Sa kanyang pagbibigay ng parangal para sa kapareho niyang dalubhasa na si Hendrik A. Lorentz, hindi na binanggit pa ni Albert Einstein ang naging alitan nila. Sa halip, binigyang-diin niya ang pagiging mahinahon at patas ni Lorentz. Sinabi ni Einstien, “Sinusunod siya ng marami, dahil hindi siya dominante at nais niya laging makatulong.”

Hinikayat naman ni Lorentz ang iba pang…

Manatili Kay Jesus

Bumili ako ng isang magandang lampara mula sa tindahan na nagbebenta ng mga murang gamit. Pero nang iuuwi ko ito sa aming bahay at nang isaksak ko ito para pailawin, hindi ito umilaw. Sinabi ng aking asawa na madali lang daw niya itong magagawa. Nang ayusin niya ang lampara, nakita niya na walang kable ng kuryente na nakakabit sa pinakasaksakan…