Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Patricia Raybon

Dakilang Pagmamahal

Hindi kilala bilang mga bayani ang apat na pastor na sakay ng isang lumubog na barko. Pero noong Pebrero 1943, panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ginawa ng apat na pastor ang lahat para palakasin ang loob ng mga natatakot na sundalo.

Nang maubos na ang life jacket agad nilang hinubad ang kanilang suot at ibinigay ito sa mga kabataang lalaki na natatakot.…

Ligtas

Masayang hinihintay ng tribong Kandas mula sa Papua New Guinea ang pagdating ng Bibliang isinalin sa wika nila. Pero, kailangang dumaan sa karagatan ang maliliit na bangka sakay ang mga taong may dala ng mga Biblia. Ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga ito para maglakbay sa mapanganib na dagat? Maliban sa sanay silang magpalaot, nakikilala nila kung…

Alam Ng Dios Ang Makakabuti

Minsan, pinanood ko ang aking apo na maglaro ng volleyball. Sa tuwing napupunta sa kanya ang bola, para bang nagiging mabuti ang laro ng kanilang mga miyembro at nakakapuntos sila. Tuwing napupunta sa apo ko ang bola, sinusubukan niyang pagandahin ang kalagayan ng kanilang laro.

Ganito rin naman ang ginawa ni Propeta Daniel kasama ng tatlo niyang kaibigan. Nang bihagin…

May Galak Sa Pagpupuri

Nang magtiwala sa Panginoong Jesus ang sikat na manunulat na si C. S Lewis, hindi niya agad makayang purihin ang Dios. Sinabi ni Lewis na nahirapan siyang purihin ang Dios dahil hinihingi ng Dios na gawin ito para sa Kanya. Gayon pa man, napagtanto ni Lewis na sa pamamagitan ng ating pagsamba at pagpupuri sa Dios ay ipinapadama ng Dios…

Ang Ugat Ng Kasalanan

Minsan, pinapanood ko ang aking mga apo kung paano nila binubunot ang mga ligaw na damo sa hardin. Sinisikap nila na isama ang ugat sa pagbunot ng mga damo. Kaya naman natuwa ako dahil iyon ang tamang gawin. Ganoon din naman sa kasalanan. Kailangan natin ng tulong ng Dios para mahanap at matanggal ang pinagmulan ng kasalanan. Sabi nga ni…