Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Peterson

Mga Sulat

Mahigit isang milyong mga kabataan ang lumahok sa pandaigdigang kompetisyon sa paggawa ng sulat. Sa taong 2018, ang tema ng nasabing patimpalak ay, “Kung ikaw ay isang liham na may kakayahang maglakbay sa iba’t ibang panahon, ano ang nais mong sabihin sa mga makakabasa sa iyo?”

Binubuo rin naman ang Biblia ng maraming mga sulat. Salamat sa inspirasyon at paggabay…

Naipamanang Pananampalataya

Labis ang pagkahilig ng anak ko sa serye na tungkol sa isang batang babaeng detective na si Nancy Drew. Sa loob ng 3 linggo ay nakatapos siya ng 12 nobela. Marahil namana niya sa akin at sa kanyang lola ang pagkahilig dito.

Ang pagkahilig ko kay Nancy Drew ay nagpaisip sa akin kung ano pa ang iba kong naipamana sa aking…

Umiyak Sa Dios

May isang orca o uri ng balyena noon na nagngangalang Talequah ang nagsilang ng kanyang supling ngunit namatay ito pagkaraan lamang ng halos isang oras. Labis na naghinagpis si Talequah na napanood ng mga tao sa buong mundo. Labing pitong araw na bitbit ni Talequah ang patay nitong anak sa kalagitnaan ng Pacific Ocean bago niya ito tuluyang pinakawalan.

Minsan, nahihirapan…

Kamangmangan

May mga bagay na hindi natin lubos maunawaan hangga’t hindi natin ito mismong mararanasan. Noong buntis ako, nagbabasa ako ng libro at nakikinig sa mga kuwento tungkol sa panganganak. Pero sa kabila nito, hindi ko pa rin maisip kung ano ba talaga ang pakiramdam ng nanganganak. Tila imposibleng makayanan ng katawan ko ang pagsilang ng sanggol!

Ang isinulat ni Pablo…

Bago Ka Pa Humingi

Dekada na ang magandang samaha ng mag-asawang sina Robert at Colleen. Bago pa sabihing “paki pasa ang palaman sa tinapay, naipasa na ito. Tamang-tama rin ang paglagay ng tubig sa baso habang nasa hapag kainan. Kapag nagkukwento, tinatapos ng isa ang sinasabi ng asawa. Nakakapayapa ng kalooban na lubos na kilala at pinagmamalasakitan tayo ng Dios, higit pa sa mga…