Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Peterson

Maging Alerto

Lumaki ako sa mga lugar kung saan mainit ang klima. Kaya noong lumipat ako sa malamig na lugar, matagal bago ko matutunan kung paano magmaneho sa daan na may snow. May pagkakataon na kinailangan kong huminto sa pagmamaneho dahil sa kapal ng yelo. Pero makaraan ng maraming taong pagsasanay, naging kampante na ako at hindi na naging maingat. Iyon ang dahilan…

Pagsaliksik ng Kayamanan

May itinago raw ang milyonaryong si Forrest Fenn sa Rocky Mountains ng isang kahon na naglalaman ng mga alahas at ginto na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Marami ang pumunta roon para hanapin ang kahon. Sa katunayan, 4 na ang namatay dahil lang sa pagsasaliksik sa mga ito.

May ginto ba o kahit anong kayamanan na karapat-dapat hanapin at ibuwis ang buhay…

Pagkilala sa Sarili

Sino ako? Iyan ang tanong ng isang lumang laruan sa pambatang kuwento na isinulat ni Mick Inkpen. Pinamagatan niya itong Nothing. Sa kuwento, matagal na panahong naiwang mag-isa sa maduming attic ang laruang ito. Kaya naman, hindi na niya maalala ang kanyang pangalan. Minsan, narinig niyang tinawag siyang “nothing” ng mga taong nagliligpit sa attic. Inakala niyang iyon ang kanyang pangalan:…

Tapat na Pag-ibig

Tuwing umaga, bago ako pumasok sa eskuwelahan, sinasabi sa akin ng aking ama, “Mahal kita, anak.” Minsan, parang nabalewala ko ang pagsabi niya sa akin na mahal niya ako. Hindi naman ako galit, nagkataon lang na may iba akong iniisip noon. Gayon pa man, hindi nagbabago ang pagmamahal sa akin ng tatay ko.

Ganoon din ang pag-ibig ng Dios at higit…

Matibay Na Pundasyon

Nagpasyal kami minsan ng asawa ko sa isang bahay na tinatawag na Fallingwater sa may Pennsylvania. Ang arkitektong si Frank Lloyd Wright ang nagdisenyo nito noong 1935. Wala pa akong nakikitang katulad ng bahay na ito na nakatayo sa isang talon. Sabi sa amin, kahit nasa kalagitnaan ito ng talon, masasabing matibay at ligtas ang bahay dahil malalaking bato ang nagsisilbing…