Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Peterson

Katotohanan

Noong 1876, inakala ng mga minerong naghuhukay para sa karbon na ang nahukay nila ay pintuan na ng impyerno. Dahil ayon sa ulat ng mananalaysay na si John Barlow Martin, ang nahukay nila ay “may masangsang na amoy at kakaibang tunog na naririnig.” Sa takot ng mga minero tinabunan nilang muli ang hukay at mabilis na nagsiuwi.

Nagkamali lamang ang…

Kalakasan Sa Kahinaan

May grupo ng mahuhusay na mananahi sa bansang Netherlands ang nag-aayos ng mga damit na may tagpi. Nagdadala sila ng mga sirang damit at inaayos nila ang mga tagpi nito upang mas mapaganda ito.

Ang pag-aayos ng damit na may tagpi ay maihahalintulad sa naging karanasan ni Pablo. Ang mga tagpi ay katulad ng mga kahinaan ni Pablo. Subalit kahit…

Nakatanim Sa Pag-ibig

“Ganoon lang kadali iyon!” Kumuha si Megan ng tangkay ng halamang heranyo, isinawsaw sa pulot, at itinanim ito. Tinuturuan niya ako kung paano magpatubo at magparami ng halamang iyon. Nagtuturo si Megan kung paano mag-alaga ng mga halaman. Itinuro niya kung paano maging malusog ang mga halaman at magbunga ito ng mga bulaklak. Ayon kay Megan, tumutulong ang pulot sa…

Mga Sulat

Mahigit isang milyong mga kabataan ang lumahok sa pandaigdigang kompetisyon sa paggawa ng sulat. Sa taong 2018, ang tema ng nasabing patimpalak ay, “Kung ikaw ay isang liham na may kakayahang maglakbay sa iba’t ibang panahon, ano ang nais mong sabihin sa mga makakabasa sa iyo?”

Binubuo rin naman ang Biblia ng maraming mga sulat. Salamat sa inspirasyon at paggabay…

Naipamanang Pananampalataya

Labis ang pagkahilig ng anak ko sa serye na tungkol sa isang batang babaeng detective na si Nancy Drew. Sa loob ng 3 linggo ay nakatapos siya ng 12 nobela. Marahil namana niya sa akin at sa kanyang lola ang pagkahilig dito.

Ang pagkahilig ko kay Nancy Drew ay nagpaisip sa akin kung ano pa ang iba kong naipamana sa aking…