Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Peterson

Relasyon sa Iba

Mayroong sumisikat na negosyo sa ibang bansa kung saan babayaran ang ibang tao upang magpanggap na kapamilya. Ginagawa ito ng ilan upang may makasama sila sa mga pagdiriwang at makita ng iba na kunwari ay may masaya silang pamilya. Ginagawa nila ito upang maramdaman nila na mayroon silang pamilya na kinabibilangan.

Ipinapakita ng negosyong ito ang katotohanang nilikha ang mga tao…

Mabuting Halimbawa

Masaya ang anak kong si Owen sa bago niyang laruan. Nalungkot naman siya dahil kahit tatlumpung minuto na niyang binabasa ang mga direksyon, hindi pa rin niya maintindihan kung paano ito laruin. Makalipas ng ilang saglit, dumating ang kaibigan ni Owen. Alam na ng kanyang kaibigan kung paano gamitin ang laruan at ipinakita niya iyon kay Owen. Sa wakas ay masaya…

Nagagalak ang Dios

Minsan, may ipinadalang mga litrato ang lola ko. Nakatawag ng pansin sa akin ang isang larawan noong dalawang taong gulang ako. Makikita sa larawan na nakatingin sa akin ang aking mga magulang habang ako ay nakaupo. Punong-puno ng pagmamahal at kasiyahan ang pagtitig nila sa akin.

Idinikit ko ang litratong ito sa aking kabinet para makikita ko ito tuwing umaga. Ipinapaalala…

Kailangan Kita

Minsan, habang umaakyat kami ng mga anak ko sa isang bundok, may napansin kaming liwanag. Nagmumula ito sa mga halaman na nasa tabing daan. Ayon sa karatula na nandoon, isang uri ito ng lumot na tinatawag na lichen. Ang lichen ay mga organismong tulad ng fungus at alga na nagsama-sama para mabuhay. Alinman sa mga organismong iyon ay hindi makakayang mabuhay…

Maging Alerto

Lumaki ako sa mga lugar kung saan mainit ang klima. Kaya noong lumipat ako sa malamig na lugar, matagal bago ko matutunan kung paano magmaneho sa daan na may snow. May pagkakataon na kinailangan kong huminto sa pagmamaneho dahil sa kapal ng yelo. Pero makaraan ng maraming taong pagsasanay, naging kampante na ako at hindi na naging maingat. Iyon ang dahilan…