Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Peterson

Mabangong Handog

Napagod si Bob sa biyahe papunta sa isang malayong lugar para bisitahin ang mga bago niyang kaibigan. Sa kabila nito, naging masaya siya sa malugod nilang pagtanggap. Pinaramdam nila kay Bob na mahalaga siya at parang nasa sarili niyang tahanan kung saan payapa, komportable at ligtas siya.

Habang iniisip niya kung bakit ganoon ang pakiramdam niya kahit bago lang siya sa…

Paghihinagpis at Pag-asa

Ang Cliffton Heritage National Park sa Nassau, Bahamas ay nagpapaalala ng malungkot na pangyayari sa kasaysayan. Marami ang pinahirapan at minaltrato noon sa lugar na iyon bilang mga alipin. May hagdan doon na dinaanan ng mga aliping iyon. Makikita naman sa tuktok ng park ang mga inukit na imahe o estatwa ng mga babaeng nakaharap sa dagat na may marka ng…

Pagtanggap

Hindi namin alam ng asawa ko kung saan kami titira at magtatrabaho nang lumipat kami ng bagong tirahan. Isang simbahan ang tumulong sa amin para makahanap ng lugar. Isang paupahang bahay na may maraming kwarto ang aming nalipatan. Maari kaming tumira sa isang kwarto at maari naming ipagamit ang ibang mga silid sa mga mag-aaral mula sa ibang bansa.

Sa loob…

Halimbawa ng pagmamahal

Isang buwang wala ang aking asawa kaya naiwan sa akin ang lahat ng gawain sa bahay at ang pag-aalaga sa mga bata. Hindi ko alam kung paano pagsasabayin ang gawaing bahay at paghahabol ko ng deadline sa aking isinusulat. Dumadagdag pa sa problema ang pagkasira ng panggapas ng damo.

Mabuti na lang at pinuntahan ako sa bahay ng mga kaibigan ko…

Mapagmahal

"Kung ang Dios ay walang simula, walang katapusan at pang walang hanggan, ano ang ginagawa Niya bago tayo nilikha?” Iyan ang laging tinatanong sa akin ng isang bata sa Sunday School kapag pinaguusapan namin ang walang hanggang katangian ng Dios. Noon, ang tanging naisasagot ko lamang sa kanya ay may misteryo patungkol dito. Ngunit sa pagsasaliksik ko ng Biblia, natagpuan ko…

Landas ng Pagdurusa

Tuwing Mahal na Araw ay ginugunita natin ang sakripisyo ni Jesus sa krus. Ang daan na tinahak ni Jesus patungo sa krus ng kalbaryo ay tinatawag ngayon na Via Dolorosa o landas ng pagdurusa.

Pero ang may-akda ng aklat ng Hebreo ay nagsasabi na ang daan na tinahak ni Jesus ay higit pa sa daan ng pagdurusa. Ang pagdurusang tinahak ni…

Mga Alaala

May mga inilagay ako sa Facebook noong mga nagdaang taon na ipinapakitang muli. Mga larawan ito noong kasal ng kapatid ko o video ng aking anak habang kalaro ang lola niya. Napapangiti ako sa mga magagandang alaalang ito na muling ipinaalala ng Facebook. Pero hindi lang masasayang bagay ang naipapaalala ng Facebook.

Nakita ko kasing muli ang larawan ng aking ina…

May Pag-asa

Nakaimbento si Reginald Fessenden ng isang uri ng komu-nikasyon na hindi na kinakailangan ng mga kable. Noong una, hindi naniniwala ang ibang siyentipiko na mag-tatagumpay siya dahil kakaiba at hindi pangkaraniwan ang mga ideya niya. Pero ayon kay Reginald, siya ang kauna-unahang nakapagpatugtog ng musika sa radyo. Nagawa niya iyon noong ika-24 ng Disyembre 1906.

Nagpakabit ang isang kumpanyang nagbebenta…

Hindi Ka Nag-Iisa

Sumali ang asawa ko sa paligsahan ng pagtakbo. Iyon ang unang pagkakataon niyang sumali. Nang malapit na niyang marating ang hangganan, nanghina siya. Uminom siya ng tubig at umupo muna sa damuhan para magpahinga. Ilang sandali lang ay hindi na siya makatayo. Susuko na sana siya sa pagtakbo nang may dumaang dalawang guro na kasali rin sa paligsahan. Hindi sila kilala…

Mapayapang Tahanan

Nasa 64 milyon na ang bilang ng mga refugee sa buong mundo ngayon. Sila ang mga napilitang iwan ang kanilang mga bansa dahil sa matinding pag-uusig. Hinikayat ng isang organisasyon ang mga lider ng iba’t ibang bansa na patuloy na tumanggap ng mga refugees. Sa gayon, magkakaroon ng magandang edukasyon ang bawat bata, mabibigyan ng maayos na trabaho ang mga nakatatanda…